Meningsmåling

Se vælgervandringer

Sammenlign

A Soc.dem.

28,6
26,3

O DF

18,2
21,1

V Venstre

18,1
19,5

Ø Enhedsl.

9,0
7,8

I Lib. All.

5,8
7,5

Å Alt.

5,5
4,8

B Rad. V.

5,0
4,6

F SF

4,6
4,2

C Kons.

3,4
3,4

D Nye Borg.

1,9
0,0

Blokfordeling i Folketinget

Vælg selv blokke
46,3
V C O I D
53,7
A Ø B F Å
K
Læg i blå blok
Læg i rød blok
Under spærregrænsen på 2%
Træk partierne over til modsatte blok

Vis data fra:

Vis data som:

Om det politiske indeks fra den 14. juni 2017:

Indekset er lavet på baggrund af i alt 1.613 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater er +/÷ 2,5 procentpoint. Interviewene er gennemført i perioden fra den 7. juni til den 14. juni 2017. OBS: I indekset spørges kun til opstillingsberettigede partier, derfor har respondenterne ikke kunnet vælge Kristendemokraterne. Blokkenes styrkeforhold er beregnet for de partier, der er over spærregrænsen. Derfor kan opgørelsen ikke direkte sammenlignes med partiernes stemmeandele.

Bemærk: I indekset spørges der kun til opstillingsberettigede partier. Det vil sige partier, der allerede er repræsenteret i Folketinget, og partier, der af Social- og Indenrigsministeriet er godkendte til at opstille til folketingsvalg.

Måling foretaget af Epinion.