Messerschmidt trækker sig som formand for DF's gruppe i EU-parlamentet

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, forstår beslutningen og tager den til efterretning, fremgår det af pressemeddelelse.

Morten Messerschmidt (DF) har siddet i Europa-Parlamentet siden 2009 og blev den store stemmesluger ved det seneste danske europaparlamentsvalg i 2014. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Morten Messerschmidt trækker sig efter eget valg som formand for Dansk Folkepartis gruppe i EU-Parlamentet.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Den populære politiker blev for en uge siden politianmeldt for identitetstyveri af sin tidligere partifælle, Rikke Karlsson. Anklager som Morten Messerschmidt i pressemeddelelsen kalder "grundløse og forkerte".

- Den seneste uge har der i en række medier været rejst nogle anklager og mistanker mod mig. Alle i mine øjne grundløse og forkerte. Jeg har efter bedste evne forsøgt at forklare tingene.

- Men jeg må konstatere, at der er rejst tvivl om min ledelse og forvaltning af tingene i Bruxelles, som jeg er ked af, og som sår tvivl om både det politiske projekt og om min troværdighed. Det skygger så meget for mit politiske virke, at jeg ikke længere føler, jeg er den rette til at stå i spidsen. Derfor tager jeg konsekvensen og træder tilbage som leder af Dansk Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet, udtaler Morten Messerschmidt.

Gennemgang af dokumenter i Bruxelles

Ekstra Bladet fremlagde i sidste uge dokumenter fra de franske myndigheder, som viser, at Dansk Folkepartis topfigur Søren Espersen blev valgt ind i Melds bestyrelse i efteråret 2012, og at der dermed var mulighed for, at han var rullet ind i sagen om misbrug af EU-midler i det europæiske parti Meld.

Ifølge pressemeddelelsen fra Dansk Folkeparti beror dette dog på en misforståelse.

- Det har været fremme i en avis, at Søren Espersen skulle have været medlem af MELD’s bestyrelse. Det har han ikke. Søren Espersen var i en periode medlem af fonden FELD’s bestyrelse, men denne fond har aldrig været under min eller nogen anden i Dansk Folkepartis ledelse og vi har ikke haft bestemmende indflydelse, lyder det.

Ekstra Bladet har også dokumenteret, at Rikke Karlsson og et andet EP-medlem Jørn Dohrmann (DF) uden at vide det i 2014 blev meldt ind i de to fonde Meld og Feld, som Morten Messerschmidt har været præsident for.

Kristian Thulesen Dahl (DF) har været tavs om Morten Messerschmidt længe. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Morten Messerschmidt bad i kølvandet på historiens offentliggørelse om tid til gennemgå en række dokumenter i Bruxelles. Det har han nu gjort.

- Jeg kan konstatere, at der ikke er søgt uretmæssig økonomisk støtte. Jeg kan endvidere oplyse, at angivelsen af fhv. medlem af DF i Europa-Parlamentet Rikke Karlssons nationalitet som litauisk og ikke dansk ved registreringen i Frankrig beror på en administrativ fejl. Fejlen hidrører fra det tidligere års formular, hvor der rent faktisk var et litauisk medlem. For 2015, hvor fejlen optræder, er der registreret følgende syv nationaliteter: Italien, Ungarn, Slovakiet, Østrig, Frankrig, Polen og Danmark.

- Den forkert angivne nationalitet er altså en administrativ fejl i det franske register, og den har i øvrigt ingen som helst betydning haft for økonomien, for det europæiske parti MELD, for DF’s gruppe i Europa-Parlamentet, for mig eller Rikke Karlsson, lyder det.

Morten Messerschmidt understreger, at der siden EP-valget i 2014, hvor fire DF'ere blev valgt, er blevet ført en "uformel ledelsesstil".

- Her har vi talt om tingene på ugentlige møder af formel og nok oftest uformel karakter. Det har bygget på gensidig tillid, hvor vi talte både formelt og uformelt og ikke førte trufne beslutninger til protokols, men stolede på hinanden.

- Denne uformelle facon har haft konsekvenser, som jeg ikke forudså. Det burde jeg, og det kan jeg ikke have siddende på min samvittighed, udtaler Messerschmidt.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, forstår beslutningen og tager den til efterretning, men han ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen.

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet Anders Vistisen skriver følgende på Facebook:

MELD

  • MELD er en forkortelse for Movement for a Europe of Liberties and Democracy.

  • Det var en politisk, europæisk alliance, der ville samle de euroskeptiske partier fra EU's medlemslande - herunder Dansk Folkeparti - og politikere fra hele EU i ét fælles parti.

  • MELD blev grundlagt i 2012 og er delvist finansieret af EU. Siden 2004 har det været muligt for de europæiske partier og alliancer at modtage økonomisk støtte, der dækker op til 85 procent af partiets udgifter.

  • Medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) har været formand for MELD, som dog nu er ved at lukke ned.

FELD

  • FELD var en politisk fond, der var tilknyttet MELD. Fonden havde til opgave at observere, analysere og bidrage til den politiske debat i EU.

  • Meld og FELD hang derfor sammen, og begge arbejdede for at fremme medlemmernes og medlemspartiernes politiske holdning, hvilket blandt andet skete på baggrund af tilskud fra EU.

  • MELD og FELD fik støttekroner fra EU til oplysningsaktiviteter. Ifølge reglerne måtte disse penge ikke gå til at føre kampagne ved en national folkeafstemning eller et nationalt valg.