Mette Bock: Liberalt medieudspil rykker balancen fra statsejede til private medier

Regeringen vil beskære Radio24syv med 33 procent, DR med 20 procent og sælge 40 procent af TV2.

Kulturminister Mette Bock (LA) præsenterer regeringens udspil til et nyt medieforlig. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Med sit netop fremlagte medieudspil vil regeringen "sikre balancen mellem statsejede og private medier".

Det fortæller kulturminister Mette Bock (LA) under præsentationen af det længe ventede udspil, som hun kalder "meget liberalt":

- Skridt af den her længde er ikke blevet taget før, så jeg er rigtig godt tilfreds med, at ambitionsniveauet er så højt, som det er.

Regeringen vil blandt andet privatisere TV2 delvist ved at sælge en andel på 40 procent af TV2.

- Netop fordi vi har fået så mange nye private medier, så skal vi gentænke, hvor meget staten skal eje og finansiere, siger Mette Bock.

Et eventuelt salg af yderligere aktier i tv-stationen skal besluttes på et senere tidspunkt.

Radio24syv beskæres med 33 procent

Med regeringens udspil beskæres Radio24syv med 33 procent over fem år, DR skal beskæres med 20 procent over samme årrække, og TV2’s regioner beskæres med to procent om året i fem år.

Til gengæld for besparelserne vil regeringen lægge flere kroner i public service puljen, som i 2023 vil lyde på cirka 220 millioner kroner i stedet for de nuværende 35 millioner kroner.

Med seksdoblingen af puljen vil regeringen give private aktører bedre mulighed for at "bidrage til udbuddet af dansk kvalitetsindhold".

Det støttede indhold skal efter en kortere periode stilles frit til rådighed for borgerne.

- Vi ændrer fuldstændig på præmisserne for at søge Public Service-puljen, så det kan styrke alle produktioner minus skrift, siger Mette Bock.

- Man skal huske på, at den primære krise ikke er en indholdskrise. Der bliver produceret mere dansk indhold end nogensinde før.

- Krisen er primært en distributionskrise. Det er ikke nok at producere det gode indhold, hvis ikke det bliver brugt, og borgerne ikke kan finde det.

Vil der nu blive brugt flere, færre eller det samme antal kroner på dansk indhold?

- Den samlede mediestøtte vil falde, siger Mette Bock.

Hvordan vil I så sikre bedre kvalitet?

- Blandt andet ved at lægge indholdet derud, hvor folk er.

Ny privatejet tv-kanal

Regeringen vil også omfordele mediestøtten fra de store landsdækkende aviser til de mindre regionale og lokale dagblade. Desuden vil digitale medier få momsfritagelse på samme måde som de trykte aviser.

Regeringen vil derudover give sendetilladelse til en ny tv-kanal, som skal i udbud, så private medier får mulighed for at sende tv. Den nye tv-kanal skal sende kultur og folkeoplysning.

- Vi tror meget på, at mangfoldigheden i et mediebillede er rigtig væsentligt. Dels er mangfoldigheden og flere måder at gøre tingene på væsentligt, siger kulturministeren.

Også en ny DAB-radiokanal skal i udbud. Den skal formidle kultur, herunder klassisk musik.

Med udspillet sætter regeringen også rammerne for, hvordan DR skal blive mindre. To af seks tv-kanaler skal lukkes, og så skal DR fremover have en mindre bestyrelse på syv medlemmer frem for de nuværende 11.

- DR skal have færre tv-kanaler end i dag. Vi har sagt, de maks skal have fire kanaler, siger Mette Bock.

Regeringen går efter bred aftale

Forhandlingerne om det næste medieforlig indledes i næste uge, og her er regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti enige om, at det er et adgangskrav at acceptere besparelsen på 20 procent af DR.

- Nu indkalder jeg de forskellige partier, som har lyst til at være med i forhandlingerne, til et sættemøde i næste uge. Her kan man lægge sine forslag på bordet.

- Regeringens tilgang til det er, at vi selvfølgelig ønsker en bred aftale, men det kan blive en smal medieaftale, når man skal indgå mange kompromiser, siger Mette Bock.

Det nuværende medieforlig udløber 1. januar 2019.

FacebookTwitter