Mette Bock om DF's blå medieønske: I regeringen ved vi ikke engang, hvad vi vil endnu

Kulturministeren ønsker et bredt medieforlig, men lægger ikke skjul på, at hun er ambitiøs og kræver markante forandringer.

Kulturminister Mette Bock (LA) er i øjeblikket på rundtur i Danmark for at høre borgernes tanker om deres medieforbrug. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Umiddelbart ligner det noget nær en umulig mission for kulturminister Mette Bock (LA) at lande en bred medieaftale i Folketinget, når forhandlingerne efter planen skydes i gang i begyndelsen af 2018.

Hendes parlamentariske grundlag i den borgerlige blok har et krystalklart krav om, at Danmarks Radio skal slankes gevaldigt, mens oppositionen vil beskytte den statsejede medievirksomhed mod politiske indgreb.

Og nu melder Dansk Folkeparti, der vil skære en fjerdedel af DR's budget, sig på banen med et forslag om at lave en ren blå aftale med tydelige resultater - den seneste medieaftale blev bakket op af samtlige Folketingets partier.

Kulturministeren har i flere omgange afvist at komme med konkrete forslag, før borgerne har haft ordet i debatten om fremtidens public service. Men hendes grundlæggende tilgang til de kommende forhandlinger er, at så mange partier som muligt skal være med i en aftale.

- Ambitionen er at få så mange partier som muligt med. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så må vi finde det nødvendige flertal til at få gennemført nogle gennemgribende forandringer, siger Mette Bock.

- Jeg er ambitiøs, og det vil sige, at hvis der skal indgås alt for mange kompromisser, så kan det godt være, at prisen bliver for høj, fordi vi står over for massive udfordringer og massive forandringer, siger kulturministeren.

Bock: Lovgivning halter efter

Så man kan udlede, at du ligesom de andre borgerlige partier har et meget højt ambitionsniveau?

- Jeg har i mange år syntes, at vores lovgivning halter bagefter den udvikling, der er på mediemarkedet, så derfor er jeg meget ambitiøs på området, men jeg er også realist. Altså, vi skal jo have et flertal på mindst 90 mandater, gerne flere, når vi laver et nyt medieforlig.

I 2014 stod alle Folketingets partier bag medieforliget. Er det urealistisk denne gang?

- Jeg går efter at få så mange partier med som muligt, men vi ved ikke - og det gør regeringen ikke engang selv - hvad udspillet vil være. Så det vil helt afhænge af, hvad vi kommer til at lægge frem som regering i starten af 2018, siger Mette Bock.

Regeringens ambition er at sætte licensen ned og "fokusere" DR - samtidig skal TV2 privatiseres. Mere konkret bliver det ikke, før regeringen præsenterer sit udspil, understreger kulturministeren.

- Det kan det ikke blive, fordi resten af året skal bruges på at tale med borgere, men også med mediebranchens interessenter, folk som ved noget om medier. Så lige nu er det et spørgsmål om at blive klogere.

- Så kommer vi med et konkret regeringsudspil i starten af 2018, og så tager vi fat på de politiske forhandlinger, siger kulturministeren.

Dansk Folkeparti siger nedskæringer af DR på 25 procent. Hvad siger du, når du hører det?

- Det har jeg ikke lagt mig fast på endnu. Jeg holder mig til regeringsgrundlaget og håber, at vi alle bliver klogere resten af året, så vi kan få nogle virkeligt substantielle, gode og respektfulde forhandlinger, siger Mette Bock.

Risici ved både bred og smal aftale

Hun vurderer ikke, at situationen er så fastlåst på forhånd, selvom de borgerlige partier har et meget klart krav om nedskæringer i DR og privatisering af TV 2.

- Jeg tror, at udgangspunktet skal være, hvad vi egentlig er enige om. Når vi kigger på, hvad vi på indholdssiden er meget bredt enige om, nemlig at det er vigtigt med dansk kvalitetsindhold til alle aldersgrupper, så tror jeg, det bliver lidt lettere at forhandle.

- Men det må vi se på. Jeg går ind med stor optimisme og stor arbejdsomhed og håber, at vi kan få lavet nogle grundige og virksomme reformer, siger Mette Bock.

Ser du ikke en fare ved en smal aftale, der hurtigt kan laves om, hvis flertallet skifter ved et eventuelt valg i 2019?

- Der er jo risici ved begge modeller. Hvis du laver et forlig, hvor alle partier er med, men prisen er, at det kun er nogle små ændringer, er det en betydelig risiko. Men det er klart, at der også er en risiko forbundet med at lave et smalt forlig, hvis det viser sig ikke at holde ret lang tid.

- Jeg tror, at noget af det, der er mest brug for, er, at der kommer en stabilitet i rammerne, som gør, at medierne får en mulighed for at navigere i et nyt mediemarked, siger Mette Bock.

Hun besøgte for nylig tre 6. klasser i Haderslev til det første af syv borgermøder forud for de kommende medieforhandlinger.

  • Det står der i regeringsgrundlaget:

  • DR varetager opgaver, som er en kulturbærende del af det danske samfund. Men der er behov for i højere grad at målrette DR’s produktion til mere grundlæggende public service for at fokusere stærkere på produkter, der ikke udbydes af kommercielle udbydere samt for at reducere antallet af kanaler.

  • Den nugældende mediepolitiske aftale udløber ved udgangen af 2018. Regeringen vil fremlægge et konkret forslag til fokusering af DR og en nedsættelse af licensen.

  • Privatisering af TV2:

  • Regeringen ønsker at privatisere TV2. Forberedelse af en privatisering af TV2 vil blive påbegyndt i 2017, så privatiseringen kan ske, efter den nuværende mediepolitiske aftale for 2015-2018 udløber. Regeringen vil sikre, at der fortsat er et bredt udbud af public service-indhold efter en privatisering af TV2.