Mette Frederiksen dumper sundhedsreform: Et stort skrivebordsprojekt

S-formand erklærer sig imidlertid villig til at forhandle om dele af sundhedsreformen - men ikke om strukturen.

S-formand Mette Frederiksen betegner regeringens nye udspil som "et kæmpestort skrivebordsprojekt", men hun anerkender flere af tankerne bag. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Øget centralisering og få svar på centrale udfordringer i det danske sundhedsvæsen.

Det er ifølge Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen to hovedkonklusioner, som hun drager efter at have set regeringens præsentation af dens udspil til en sundhedsreform.

- Den her sundhedsreform er endnu en omgang centralisering fra Lars Løkkes hånd. Det minder mig om det, vi oplevede med kommunalreformen i 2007. Han siger, det bliver bedre, men det kommer til at medføre øget centralisering, siger hun og fortsætter:

- Jeg er især bekymret for yderområderne, øerne og de mindre bysamfund.

Der er gået 96 dage siden Folketingets største parti, Socialdemokratiet, præsenterede sit sundhedsudspil med omslagstitlen: 'Tid til omsorg - Mennesket før systemet'.

I dag blev så dagen, hvor en hvor regeringen præsenterede sit længe ventede udspil til en sundhedsreform, der bærer omslagstitlen: 'Patienten først - Nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder'.

Løkkes nye struktur bekymrer Frederiksen

En af de afgørende forskelle på to udspil er, at regeringen lægger op til at afskaffe de fem regionsråd med folkevalgte politikere og i stedet etablere fem sundhedsforvaltninger med professionelle bestyrelser. Det huer ikke i Socialdemokratiet.

- Når regeringen lægger op til, at det skal være professionelle bestyrelser, der skal drive sundhedsvæsenet, så vil der ikke være et tilstrækkeligt fokus på yderområderne i Danmark.

- Hvis vi ser, hvad der er sket i vores land igennem de sidste 20-30 år, så er det en voldsom centralisering. Der er færre politistationer, færre sygehuse, og der er færre busruter. Jeg frygter, at den her sundhedsreform vil medføre det samme, siger Mette Frederiksen.

Ser man bort fra regeringens foreslåede ændringer af strukturen, så er der visse ligheder mellem intentionerne i de to udspil. Både regeringen og Socialdemokratiet ønsker at bringe flere af de ikke-specialiserede behandlinger nærmere den enkelte patient.

Enige i dele af udspil

Mette Frederiksen, hvis man skræller strukturlaget af, er I vel overordnet enige i intentionerne?

- Ideen om at sikre et bedre samarbejde mellem den praktiserende læge, det der sker på sygehusene og det der sker i hjemmeplejen, den er god - og det, mener jeg godt, vi kan lave en aftale om.

- Men jeg mener ikke, at den her reform svarer på den grundlæggende udfordring, der er i sundhedsvæsenet i dag. Det er, at der mangler tid. Når jeg besøger vores sygehuse, så ser jeg sygeplejersker, sosu'er (social- og sundhedsassistenter, red.) og læger, der løber alt, alt, alt for stærkt. Når vores medarbejdere løber for stærkt, så er der ikke den tid og omsorg, som rigtig mange patienter har behov for. Der skal mere tid i sundhedsvæsenet, og det giver Løkke ikke svaret på.

Flere sundhedshænder

Regeringen vil jo afsætte flere midler til flere læger og sygeplejersker i sundhedsvæsenet, ligesom I også har foreslået. Løser det ikke det problem, du adresserer her?

- Der er en afgørende forskel på det, regeringen lægger frem, og det vi foreslår fra Socialdemokratiets side, hvad angår medarbejderne. Vi foreslår at ansætte 1.000 sygeplejersker, og regeringen foreslår at uddanne flere.

- Jeg vil gerne være med til at uddanne flere, men hvis vi skal holde på de dygtige sygeplejersker og sosu'er, der er i dag, så skal der ansættes flere kollegaer. De kan ikke blive ved med at løbe så stærkt, som de gør. Det er medarbejderne, der betaler prisen for det, men det er også patienterne.

Flere behandlinger lokalt

Noget af det, jeg også kan fornemme, I kan blive enige om, er at flytte flere behandlinger ud i lokalområderne?

- Jamen alt, hvad der er fornuft i, vil jeg gerne forhandle med regeringen om. At bringe den praktiserende læge tættere på hjemmeplejen og hjemmeplejen tættere på sygehusene, det er vi jo enige om på tværs af de politiske partier og i øvrigt på tværs af øst og vest i landet.

- Men jeg vil ikke være med til en øget centralisering af Danmark. Og så er jeg mere optaget af mennesker end systemer - og der tror jeg, at Lars Løkke og jeg ser Danmark og vores sundhedsvæsen fra to forskellige udgangspunkter. Jeg vil starte et andet sted end Løkke. I stedet for et kæmpestort skrivebordprojekt så vil jeg ansætte nogle flere sygeplejersker, give nogle flere rettigheder til fødende og sørge for, at der kommer den tid og omsorg, som patienterne har brug for.

- Vi er optaget af tid og mennesker - regeringen er mere optaget af struktur.