Mette Frederiksen klar til spørgsmål om ministeriers pressechefer

Politisk flertal vil have svar på, hvorfor så mange embedsmænd har bånd til Socialdemokratiet.

- Der er en forskel i karakteren af samråd og forespørgselsdebat- ter, og hvad traditionen er omkring dem (...) Nu er der så tale om en forespørgselsdebat, siger politisk ordfører Jesper Petersen (S). (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

I flere måneder har Mette Frederiksen (S) afvist at svare på spørgsmål om ansættelsen af pressechefer i ministerierne i et samråd.

Hun agter dog at møde op til den forespørgselsdebat, et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance ifølge Berlingske har indkaldt hende til.

Det fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.

- Det her har sådan set ikke noget med statsministeren at gøre, det er enkeltstående ansættelser i en række forskellige ministerier, og departementscheferne har forestået ansættelserne og redegjort for, hvordan de er foregået efter bogen. Det egentlige ansvar hører under det enkelte ministerium.

- Men når et flertal gerne vil have, at Mette Frederiksen dukker op til en forespørgselsdebat, så kommer hun og tager den.

Tilliden er udfordret

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance vil i debatten have svar på, hvorfor syv ud af ti nyansatte pressechefer i landets ministerier har bånd til ministrene eller Socialdemokratiet.

Ifølge politisk ordfører Sophie Løhde (V), der har talt med Berlingske, bliver "tilliden udfordret, når man ser den her systematik i ansættelserne".

Hun er sammen med Peter Skaarup (DF), Jens Rohde (R), Mai Mercado (K) og Ole Birk Olesen (LA) afsender på indkaldelsen.

- Grundlæggende handler denne sag om, hvorvidt vi har tillid til, at vi i Danmark har et embedsværk, der er partipolitisk neutralt, lyder det fra Sophie Løhde, der mener, at Mette Frederiksen skubber ansvaret videre til andre, når hun ikke selv vil stå frem.

- Statsministeren har en tilsynsforpligtelse over for landets ministre. Deri ligger, at hun har ansvar for, at alle ansættelser er foregået efter bogen.

Bliver, når magten skifter

Ministeriers pressechefer er, i modsætning til særlige rådgivere, en del af det neutrale embedsværk.

Til trods for at de forventes at blive i jobbet, selvom magtens skifter farve, har Berlingske og DR Nyheder tidligere afsløret, at syv ud af ti nyansatte embedsmænd i ministerierne har partipolitisk fortid.

At der skal have været tale om politiske ansættelser - eller at de nye presse- og kommunikationschefers politiske fortid skulle have haft en positiv betydning for deres ansættelse, har ministerierne afvist.

Gry Möger Poulsen var ansat som politisk rådgiver for Dan Jørgensen (S) i en periode, da han sad i Europa-Parlamentet. (Foto: © PR, Scanpix)

Da tidligere politisk rådgiver for Dan Jørgensen (S) Gry Möger Poulsen blev ansat som kontorchef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, forklarede ministeriet, at det ikke var Dan Jørgensen, men departementet, der stod bag ansættelsen.

Morten Bødskov er den rigtige

Med henvisning til, at eventuelle spørgsmål skal besvares af skatteminister Morten Bødskov (S), har Mette Frederiksen også flere gange nægtet at møde i samråd.

Statsministeren har sågar skrevet i et brev til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), at ansættelse af embedsmænd - hvad end de er politiske eller ej - ikke er en sag, regeringens chef behøver at forholde sig til. Også selvom et flertal i Udvalget for Forretningsorden har fastholdt, at hun bør møde op i et samråd.

Jesper Petersen forklarer, at en forespørgselsdebat er noget andet:

- Der er en forskel i karakteren af samråd og forespørgselsdebatter, og hvad traditionen er omkring dem. En række ministre har deltaget i samråd, vi stiller gerne op til dem. Også Morten Bødskov, der jo er den rigtige, hvis der er tale om et samlet samråd. Nu er der så tale om en forespørgselsdebat, og så kommer Mette Frederiksen til den, når et flertal i Folketinget beder om det.

Er der en systematik?

Hvorfor har Statsministeren ikke bare sagt ja til at møde op i samråd, som hun er blevet bedt om?

- Departementscheferne i de ministerier, der har foretaget de enkelte ansættelser, har jo forklaret, at det er foregået efter bogen og efter kvalifikationer, nøjagtig som det skal. Der er ingen, der har kunnet dokumentere, at det ikke har været tilfældet, siger Jesper Petersen.

Sophie Løhde angriber systematikken i ansættelserne. At der indenfor en relativt kort periode er ansat så mange, der har tilknytning til Socialdemokratiets ministre. Har hun ikke ret i, at syv ud af ti ligner en systematik?

- Det er jo påstanden, at der skulle være det. Men der er tale om en række enkeltstående ansættelser, der ikke har noget med Statsministeriet eller Socialdemokratiet at gøre, og jeg kan ikke komme i tanke om dokumentation for, at der er sket noget, som ikke er efter bogen.

- Jeg tror, det her handler om at hvirvle en sag op i mangel på bedre politisk diskussion. Og jeg synes, det er ærgerligt at plante en mistro til departementchefer og til det at have været politisk aktiv eller ansat i et parti tidligere.

Rohde klar til en 'næse'

Det Radikale Venstres Jens Rohde, der sidder i Folketingets præsidium og er medlem af Udvalget for Forretningsordenen, er glad for, at statsministeren stiller op til forespørgselsdebatten.

- Hun kunne have undgået den, hvis hun havde ulejliget sig med at møde op til samrådet. Men nu står vi her. Så tager vi forespørgselsdebatten, og så må vi se, hvad den bringer, og hvad statsministeren svarer, siger han.

Jens Rohde forventer, at der i den forbindelse bliver stillet et forslag til vedtagelse, som Folketinget stemmer om efter debatten.

Det kan ende med en såkaldt 'næse' til statsministeren.

- Så tager vi stilling til, hvilken tekst, der skal være, og om der er basis for at rette en kritik mod statsministeren i vedtagelsen.

- Og hvis der er basis for en kritik, så ender det jo med en næse.

Hvor seriøst mener du, det er at skulle debattere i en forespørgselsdebat kontra det samråd, som statsminister Mette Frederiksen kunne have stillet op til?

- Jeg synes, det er fint nok, at vi får diskussionen ned i folketingssalen, for helt grundlæggende, så handler det om tilliden til det politiske system.

- Og det handler sådan set også om, at regeringer går ind ad fordøren i forhold til, hvad det er for et embedssystem, vi ønsker i Danmark. Og ikke som vi har oplevet det her, at regeringen går ind ad bagdøren.