Mette Frederiksens løfte om beskyttelse af drikkevand forsvandt under regeringsforhandlinger

'Eklatant løftebrud' og 'dybt kritisabelt', lyder kritikken af statsministeren.

Partilederne fra Alternativet, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale stod side om side mindre end en uge før valget og lovede et sprøjteforbud nær drikkevandsboringer. (Foto: © Rasmus Bøttcher)

Fire dage før valget den 1. november stod Mette Frederiksen (S) på en mark på Slimminge Kildeplads mellem Køge og Ringsted.

Ved hendes side stod fire andre partiledere: Pia Olsen Dyhr (SF), Mai Villadsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (R) og Franciska Rosenkilde (ALT).

Budskabet var klart. Vælgerne skulle sætte deres kryds ved et af de fem partier for at beskytte drikkevandet.

- Det er næsten ikke til at bære, hvis os, der er her i dag, ikke sørger for, at vores børn og børnebørn får mulighed for at drikke rent vand, sagde Mette Frederiksen.

Indgrebet, der skulle sikre rent drikkevand til kommende generationer, var et sprøjteforbud på op til 200.000 hektar landbrugsbrugsjord.

- Det, vi foreslår, er reelt en fredning for et område svarende til cirka fire gange Falster, hvor vi vil beskytte vandet. Det vil sige, at det ikke længere skal være muligt at bruge pesticider. Det er det, der går ned og ødelægger vores vand, sagde Mette Frederiksen.

Men da S-formanden bevægede sig væk fra den sjællandske muld og ind i regeringsforhandlingerne på Marienborg, forsvandt tankerne om et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet.

For i det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet præsenterede sammen med Venstre og Moderaterne, er forslaget om et sprøjteforbud, forsvundet.

I stedet står der blandt andet:

- Der er dog brug for betydelig mere viden om det eksakte behov for beskyttelse af grundvandet. Regeringen vil derfor igangsætte en kortlægning af de 640.000 hektar, der i dag er udpeget som indsatsområder, med henblik på at beskytte drikkevandet.

I videoen herunder kan du se, hvordan Mette Frederiksen i valgkampen lovede et sprøjteforbud.

'Eklatant løftebrud'

Det droppede sprøjteforbud bliver mødt med en hård og markant kritik fra de partier, der stod ved siden af Mette Frederiksen på marken ved Slimminge Kildeplads.

For til sammen har de fem partier, der ønskede et forbud, faktisk et flertal i Folketinget.

- Jeg stod side om side med statsministeren, der lovede et sprøjteforbud for at beskytte vores drikkevand. Og nu løber den nye regering fra det, selvom der er flertal for det i Folketinget.

- Det er et eklatant løftebrud, og jeg synes, det er et enormt svigt af drikkevandsbeskyttelsen. Det er rigtig groft, siger Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, hun aldrig bruger ordet løftebrud.

Men hun er meget kritisk overfor, at landmænd kan fortsætte med at sprøjte på marker i nærheden af drikkevandsboringer.

- Jeg synes, det er dybt kritisabelt, fordi det handler om vores fælles drikkevand. Forudsætningen for, at vi kan åbne vores vandhane og drikke af vandet er faktisk, at drikkevandsboringerne ikke er forurenet.

- 60 procent er forurenet i dag. Hvis vi skal sørge for, at de sidste 40 procent fortsætter med at være, som de er i dag, skal vi beskytte områderne bedre, og det vil sige færre pesticider, og helst ingen, siger Pia Olsen Dyhr.

Ekspert: Pesticider siver ned i grundvandet

Hans-Jørgen Albrechtsen er professor på DTU Sustain og ekspert i drikkevand. Han mener, at den nye regering skubber problemerne foran sig, for det, der ligger i regeringsgrundlaget, er uklart.

- På nuværende tidspunkt er det meget uklart, hvad det er for nogle undersøgelser, hvad det er, de skal føre frem til, og hvornår de skal være færdige.

- Man skubber beslutningen og dermed også aktionen længere ud i fremtiden. Og hvis der foregår en forurening af grundvandet i dag – og det gør der nok – jamen, så vil den fortsætte, indtil man begynder at handle på det her punkt, siger eksperten.

Han forklarer, at selv om man ofte tror, at de sprøjtegifte, landmændene bruger, ikke trænger hele vejen ned gennem jordlagene til grundvandet, ser det ud til at ske alligevel.

- De pesticider, man må bruge, er reguleret ud fra en betragtning om, at de ikke vil komme ned i grundvandet. Problemet er bare, at de stoffer, vi finder i grundvandet, har mere eller mindre været brugt med samme forventninger – at de ikke kom ned i grundvandet, siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Minister: 'Ikke et stort løftebrud'

Miljøminister Magnus Heunicke (S) hæfter sig ved, at der i regeringsgrundlaget bliver talt om en indsats over for grundvandet.

- Det, der står i vores regeringsgrundlag, er, at vi skal beskytte vores drikkevand, fordi det er truet, siger den nye miljøminister.

- Derfor sætter vi gang i en akutplan her og nu for at få beskyttet de steder, hvor vi borer. På længere sigt skal vi finde ud af, hvad vi gør med de andre områder af Danmark, hvor vi kan se grundvandet dannes. Der laver vi en stor kortlægning af det.

Under valgkampen foreslog Mette Frederiksen og fire andre partiledere et sprøjteforbud på op til 200.000 hektar. Hvorfor har I droppet det?

- Fordi vi simpelthen er nødt til at vide mere. Hvor store områder taler vi om? Hvad er det for nogle områder? Og hvad vil være det rigtige at sætte i gang for at beskytte de områder?

- Den kortlægning er ikke færdig endnu, og den sætter vi gang i sammen med vores akutplan for at beskytte de boringsområder, der er.

Men hvorfor går I ikke ind for et sprøjteforbud mere?

- Fordi vi i regeringsforhandlingerne har siddet tre partier, og vi har også sagt, vi gik til valg på en bred regering. Og den regering har en hel side i vores regeringsgrundlag, der handler om, hvordan vi får beskyttet vores grundvand. Det er en klar opgave, og derfor er det min opgave, at vi får beskyttet grundvandet langt bedre, end vi gør i dag.

Men når der står fem partiledere under en valgkamp og siger til vælgerne, at hvis I vil have et sprøjteforbud, skal I stemme på et af de her fem partier. Er det så ikke et løftebrud fra Socialdemokratiets side?

- Nej, for det, vi gik ind til regeringsforhandlingerne med, var et ønske om en bred regering. Her kom vi med et klart ønske om, at vi skal beskytte vores grundvand langt bedre end det hidtil har været tilfældet.

Hvorfor er det ikke et løftebrud, hvis man før et valg siger, der skal indføres et sprøjteforbud og efter et valg siger, der ikke skal indføres et sprøjteforbud?

- Jeg er helt med på, at den måde, det blev formuleret på i valgkampen, ikke kan findes én til én i regeringsgrundlaget.

Så er det vel et løftebrud?

- Sådan er det med en lang række ting, når vi går ind og forhandler om en bred regering. Det, du kan finde, er, at vi vil beskytte vores grundvand. Vi vil gøre mere, end vi gør i dag.

Men Mette Frederiksen stod i valgkampen og sagde, at det er et sprøjteforbud, der skal til, hvis vores børn og børnebørn skal have rent drikkevand. Hvad er ændret, siden det ikke gælder for Socialdemokratiet mere?

- Den opgave, jeg har fået, er, at jeg skal gøre, hvad der skal til, for at beskytte vores drikkevand. Derfor kommer der en akutplan fra min hånd, som det første, vi gør. Dernæst er vi nødt til at lave nogle grundigere undersøgelser af, hvad der ellers skal til.

Alt det, du siger nu, kunne I jo bare have sagt i valgkampen. Men der sagde i noget andet. Der sagde i, at hvis man skal beskytte drikkevandet for kommende generationer, så skal der et sprøjteforbud til?

- Jeg anerkender ikke, det er et stort løftebrud, siger Heunicke.

- Det, der ligger i vores regeringsgrundlag, og det, jeg får som hovedopgave, det er, at vi skal have en bedre beskyttelse af vores grundvand og dermed drikkevand.