Mette Gjerskov: Hvis jeg havde vidst det her, havde jeg gjort noget

Den tidligere fiskeriminister Mette Gjerskov (S) er rystet over kritikken af administration med fiskekvoteordning.

Mette Gjerskov (S) var fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013 minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Helle Thorning-Schmidts regering. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Mette Gjerskov er blandt de otte forskellige ministre, der siden 2002 har siddet med ansvaret, mens problemerne med forvaltning af omsættelige fiskekvoter i Miljø- og Fødevareministeriet har stået på.

Hun er rystet over at læse om den voldsomme kritik fra Rigsrevisionen, der nu rettes mod ministeriet, hvor flere forhold er meldt til politiet.

- Efterhånden som det her kommer frem, og jeg ser, hvad Rigsrevisionen skriver, så er det rystende. Det er simpelthen rystende, hvis der har siddet folk og ikke har fulgt det, som Folketinget og ministeren ønskede.

- Det er rystende, at vi taler politianmeldelse og dårligt håndværk fra embedsfolks side. Helt tilbage i 2002, da den borgerlige regering besluttede at fordele fiskene på enkelte fiskere, tror jeg, vi var mange, der havde det skidt med, at vores fælles ressourcer skulle nærmest foræres til enkelte fiskere, siger den socialdemokratiske folketingspolitiker, der var minister fra 2011 til 2013.

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de såkaldt omsættelige fiskekvoter er igennem en årrække og under skiftende ministre fra Venstre og Socialdemokratiet blevet administreret ”meget kritisabelt”, og ministeriet har direkte modarbejdet Folketingets intentioner om at begrænse antallet af de såkaldte kvotekonger.

Dermed er de danske fiskekvoter – stik imod Folketingets hensigter – blevet koncentreret på ganske få hænder.

Samtidig har Rigsrevisionen i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Derfor er politiet nu blevet anmodet om at indlede en efterforskning. Det drejer sig blandt andet om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Tidligere V-minister: Husker ikke sager

Mette Gjerskov, føler du noget ansvar som tidligere minister for det her område?

- Jeg prøver selvfølgelig at tjekke igennem, om der er noget tidspunkt, hvor sådan en sag er gået henover mit skrivebord, og jeg kan ikke huske hver eneste sag. Jeg kan bare konstatere, at hvis jeg havde vidst det her, så havde jeg gjort noget ved det.

Så du kan ikke sige noget om, hvorvidt du er blevet orienteret om det i din tid som minister?

- Hvis jeg havde haft den mindste mistanke om, at der foregik urent trav på det her område, så ville jeg have gjort noget ved det straks. Det er jeg fuldstændig overbevist om, så det behøver man ikke at søge i mange papirer for at finde ud af.

Vil du gøre noget aktivt for at finde ud af, hvad der skete dengang i din tid?

- Nu kommer rapporten, og så vil jeg selvfølgelig læse den nøje, siger Mette Gjerskov.

Venstres Henrik Høegh var fiskeriminister fra 2010 til 2011, men han husker heller ikke, at der kom sager forbi ham, der indikerede lemfældig administration af kvoteordningen.

- Det er en voldsom rapport, men jeg mindes ikke, når jeg sidder og tænker tilbage, at vi havde fat i egentlig at ændre på nogen af reglerne. Der var meget kontakt til fiskere, også fiskere med store kvoter, igennem deres organisation, men jeg havde også meget kontakt til landbruget og Greenpeace og alle andre, som vil udføre lobbyvirksomhed for deres sag, siger Henrik Høegh:

- Man kan ikke lade være at fundere over, om jeg havde nogle sager, som kunne relatere til det her, og om der var noget på mit bord, men som jeg husker det, så hørte jeg ikke kritik, som kunne relateres til det, som Rigsrevisionen nu har fat i.

40-50 sager hver dag

Hvad tænker du om, at der, mens du har siddet som minister, tilsyneladende har siddet embedsmænd og ført en meget lemfældig administration?

- Man får da lyst til at få fat i Rigsrevisionens rapport. Man kan da ikke lade være at tænke på, hvordan det kan være foregået, og hvem der havde ansvaret for de her ting. Det er en naturlig reaktion.

Men du har ikke noget ansvar i den her sag?

- Efter hvad jeg husker, så har jeg ikke haft sådan en sag oppe, men sådan noget skal man jo passe på med være 100 procent sikker i, når der kommer en 40-50 sager hver dag, når man er minister. Men som jeg husker det, så jeg har ikke haft sådanne sager oppe, siger Henrik Høegh, der ikke længere er medlem af Folketinget.

DR Nyheder har også forsøgt at få en kommentar fra de tidligere fiskeriministre Mariann Fischer Boel (V), Hans Christian Schmidt (V) og Dan Jørgensen (S), men de er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Eva Kjer Hansen (V) var minister med ansvar for fiskeri i to perioder - fra 2007 til 2010 og igen fra 2015 til 2016 - hun ønsker ikke at kommentere sagen.

Karen Hækkerup, der i dag er direktør for Landbrug & Fødevarer, var fiskeriminister i en kort periode i 2013. Hun ønsker ikke at kommentere sagen.

Heller ikke miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der blev frataget fiskeriområdet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sidste uge, har ønsket at kommentere sagen.

 • Ministre ansvarlige for fiskeriområdet siden 2002:

 • Mariann Fischer Boel (2001-2004)

 • Hans Christian Schmidt (august 2004-2007)

 • Eva Kjer Hansen (2007-2010)

 • Henrik Høegh (2010-2011)

 • Mette Gjerskov (2011-2013)

 • Karen Hækkerup (2013)

 • Dan Jørgensen (2013-2015)

 • Eva Kjer Hansen (2015-2016)

 • Esben Lunde Larsen (2016-2017)

 • Karen Ellemann (2017-?)

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter