Midt i et interview lagde Ole Birk Olesen pludselig op til at bryde loven

Minister erklærede sig parat til at tvangsflytte ghettobeboere til andre kommuner. Men det tillader loven ikke.

Transport, - bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) lod i sidste uge forstå, at beboere i ghettoområder risikerer at blive tvangsflyttet til en anden kommune. Men det tillader loven ikke. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Da transportminister Ole Birk Olesen (LA) og syv andre ministre i sidste uge præsenterede regeringens stort anlagte ghettoudspil i Mjølnerparken på Nørrebro i København, lagde Ole Birk Olesen samtidig op til at bryde loven.

Det skete, da han under besøget i Mjølnerparken blev interviewet af Jyllands-Posten.

Her udtalte Ole Birk Olesen, at det for nogle kommuner kan blive en udfordring at finde boliger indenfor kommunegrænsen til de op imod 11.000 husstande i såkaldte ghettoer, der ifølge regeringen kan regne med at skulle genhuses.

Derfor må kommunerne i nogle tilfælde ”ty til hjælp” i andre kommuner.

Direkte adspurgt om regeringen dermed lægger op til i sidste ende at tvangsflytte beboere til andre kommuner, lød Ole Birk Olesens svar:

- Ja, man får en opsigelse, og så får man et passende tilbud om genhusning.

Nu viser det sig, at ministerens ord - hvis de blev ført ud i livet - ville være i direkte strid med loven.

I strid med loven

For ifølge almenlejeloven kan beboere ikke tvangsflyttes ud af kommunen. Lovens paragraf 86 stk 2 fastslår, at "boligen kan være beliggende uden for kommunen, hvis lejeren er indforstået hermed".

Genhusning til en anden kommune kan altså kun finde sted, hvis beboeren selv ønsker det.

Et notat fra Ole Birk Olesens eget ministerium fastslår også, at genhusningen skal ske til en bolig "af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr".

- En passende beliggenhed betyder, at lejeren som udgangspunkt har ret til at få tilbudt en bolig i samme kommune, således at børn fx kan forblive i deres institution eller skole. Boligen kan være beliggende uden for kommunen, hvis lejeren er indforstået hermed, lyder det i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets notat fra 16. januar 2018.

Minister misforstod spørgsmål

Transportminister Ole Birk Olesen erkender i dag i et skriftligt svar til DR Nyheder, at det vil være i strid med loven at tvangsflytte beboere på tværs af kommunegrænser.

- I enkelte kommuner, hvor ghettoområder udgør en meget stor andel af de samlede almene boliger i kommunen, kan det tage længere tid at finde ledige almenboliger til de lejere, der skal genhuses.

- Derfor kan det være en fordel at tilbyde en almen bolig, som udlejer råder over i en anden kommune, men det kræver, at lejeren er indforstået med at blive genhuset uden for sin egen kommune. Hvis man som beboer skal flyttes ud af en almen bolig, kan man altså godt regne med, at få tilbudt genhusning i sin egen kommune, hedder det i svaret fra transportministeren.

Transportministeriets presseenhed skriver i en opfølgende mail til DR Nyheder, at der fra Ole Birk Olesens side "var tale om en misforståelse af journalistens spørgsmål, da man godt kan genhuse (altså med journalistens ord "tvangsflytte") til en anden kommune, så længe der er tale om et passende tilbud, og beboeren er indforstået med, at det sker i en anden kommune."

Det har ikke været muligt at få et egentligt interview med Ole Birk Olesen.

11.000 husstande risikerer genhusning fra ghettoer

Genhusninger er kommet på dagsordenen, fordi regeringen i sit nye ghettoudspil stiller krav om, at de hårdeste ghettoer senest i 2030 højst har 40 procent almene familieboliger. Det kan eksempelvis ske ved at omdanne lejligheder til ungdoms- eller ældreboliger, bygge nye private boliger i området eller rive bygninger helt ned.

Ifølge et notat fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan det give et genhusningsbehov på 11.026 husstande fordelt på 11 kommuner.

Boligforsker og lektor ved Roskilde Universitet Troels Schultz Larsen vurderer, at kommunerne vil få vært ved at "stampe 11.000 almene familieboliger op".

- Man kan ikke tvinge folk til at flytte kommuner, så der er en lang række udfordringer i det her.

- Det er et meget, meget stort genhusningsbehov, og det er svært at se, at kommunerne skulle kunne løse det her inden for den almindelige lovgivning og de almindelige kommunale rammer, siger Troels Schultz Larsen.

En række borgmestre fra de kommuner, der står til at skulle genhuse beboere, efterlyser også regeringens svar på, hvor de skal flytte folk hen.