Miljøminister om skrantende biodiversitet: Det er vores skyld som mennesker

Det kræver både national og international handling, hvis biodiversiteten skal reddes.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) bekymrer sig over klodens biodiversitet efter udgivelsen af ny FN-rapport. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

En netop offentliggjort rapport fra FN-organisationen Ipbes tegner et dystert billede af klodens tilstand, når det kommer til biodiversitet.

Rapporten slår fast, at der i øjeblikket findes op imod én million dyre- og plantearter, som er truet af udryddelse.

Ifølge miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er rapporten med til at sætte en stor streg under, hvor alvorlig situationen er.

- Arterne har det svært, biodiversiteten har det svært, og det er vores skyld som mennesker, siger Jakob Ellemann-Jensen (V).

Den globale biodiversitet bløder. Det slår en ny FN-rapport fast. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Flere end 1.000 forskere har bidraget til den 1.800 sider lange rapport, hvor jordens variationen af plante- og dyrearter er blevet undersøgt.

Kræver handling nu

Som reaktion på rapportens offentliggørelse har flere eksperter understreget, at konklusionerne bør få alarmklokker hos politikere verden over til at ringe. For selvom biodiversiteten på globalt plan står grelt til, er det ikke for sent at vende udviklingen, hvis der handles øjeblikkeligt, fastslår rapporten.

- Det her er en ganske alvorlig situation, og det er noget, vi skal agere på, siger Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer, at udfordringen kræver handling på både nationalt og internationalt plan.

- Internationalt skal vi blive ved med at fremlægge vores argumenter i EU-regi og blive ved med at insistere på en mere bæredygtig produktion af fødevarer i verden.

- Nationalt skal vi sikre en bedre sammenhæng i naturen. Vi skal sikre, at arterne har bedre væresteder, at de har mere sammenhængende væresteder, og at vi har en vildere natur, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Samtidig understreger han, at regeringen længe har været opsat på at forbedre biodiversiteten herhjemme. Her henviser han blandt andet til, at der i løbet af seneste år er blevet udlagt 14.000 nye hektar til urørt skov og anden biodiversitet.

Landbrug på bekostning af biodiversitet

Den primære årsag, til at den globale biodiversitet er under alvorligt pres, er, ifølge rapporten, ændringer i arealanvendelse. En af de største syndere i den forbindelse er landbruget, der i dag fylder mere end en tredjedel af klodens landareal.

Alene i Danmark er 60 procent af det samlede landareal i dag opdyrket.

Hos brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer erkender man udfordringerne. Men ifølge administrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung bevæger dansk landbrug sig i den rigtige retning i forhold til at sikre en bedre biodiversitet.

- Vi tager det meget alvorligt og taler med vores landmænd om, hvordan de i det daglige kan dyrke deres jord på en ny måde, hvor man tager hensyn til biodiversiteten, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Ingen bindende målsætninger

På internationalt plan har Europa-Kommissionen vedtaget en strategi frem mod 2020, der skal stoppe tabet af biodiversitet.

Men ifølge SF's spidskandidat til europaparlamentsvalget, Margrethe Auken, klinger målsætningen hult.

- Når det kommer til at sikre biodiversiteten, er der ikke nogen forpligtigelser, men alene kønne ønsker, derfor har det spillet fuldstændig fallit. Det dur simpelthen ikke med frivillige tiltag, siger Margrethe Auken, der repræsenterer SF i Europa-Parlamentets grønne gruppe.

Hvis udviklingen skal vendes, kræver det bindende målsætninger, hvor medlemslandene forpligter sig til at opfylde de punkter, der vedtages, siger Margrethe Auken.

- Det er ikke realistisk, at forestille sig, at man bare kan blive ved med at folde hænderne og håbe på, at det godt kan gå, siger hun.

Facebook
Twitter