Milliarder til mere grønt landbrug

Landbruget skal have penge i form af lavere jordskatter, men også højere afgifter på pesticider og krav til udledning. Regeringen er klar med grøn vækstplan.

Regeringen vil have nedbragt kvælstofudledningen med knap 20.000 tons, ligesom landbruget skal tvinges til at udlægge ca. 50.000 ha til sprøjtefrie randzoner. (Foto: © Erik Poulsen)

Fra 2010 til 2015 skal der investeres 13,5 milliarder kroner i dansk landbrug, natur og forskning, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.

Efter flere forsinkelser er regeringen på trapperne med udspillet "Grøn Vækst", som skal virkeliggøre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens store grønne vision. Udspillet har delt Venstres folketingsgruppe og skabt bekymring i partiets bagland i landbruget.

Regeringsudspillet lægger ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens oplysninger op til at kombinere betydelige stramninger af landbrugets brug af pesticider og kvælstof med en nedsættelse af jordskatterne og en række lempelser i landbrugslovgivningen, herunder de særlige areal- og ejerkrav, som har vanskeliggjort landmændenes muligheder for at skaffe kapital.

Forhøjede afgifter på pesticider

Blandt andet vil regeringen have nedbragt kvælstofudledningen med knap 20.000 tons, ligesom landbruget skal tvinges til at udlægge cirka 50.000 hektar jord til sprøjtefrie randzoner.

Desuden skal afgifterne på pesticider forhøjes og ændres, så afgiften bliver højest på de pesticider, der skader miljøet mest. Endvidere lægges der op til at fordoble de arealer, hvor der dyrkes økologisk via højere tilskud til økologisk produktion.

I landbruget og dele af Venstres folketingsgruppe har man højlydt krævet elementer i udspillet, der kan øge væksten i det trængte erhverv. Nedsættelsen af jordskatterne skal kompensere for de nye afgifter. Regeringen vil investere små 400 millioner kroner i hjælp til nye biogasanlæg i landbruget.

De 13,5 milliarder kroner svarer til en stigning på 50 procent i forhold til niveauet de seneste år. En stor del af finansieringen hentes fra EU's landdistriktsmidler.