Milliondyr kommission trækker ud: Lang udsigt til nyt om Tibet-flag og kinesiske statsbesøg

Tibetkommissionen går først i gang med at afhøre folk om et år.

Demonstranters brug af Tibet-flaget og politiets ageren i den sammenhæng er centralt i den nedsatte kommission. Her er det billeder fra 2019, hvor Københavns Zoo modtog kinesiske pandaer, mens modstandere af det kinesiske styre demonstrerede. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Tibet-kommissionen fik to år til at se politiets håndtering af demonstranter under kinesiske statsbesøg efter i sømmene, da den blev genåbnet sidste sommer.

Men det har taget længere tid end forudset at få mails og lignende fra ministerier og politiet, og de it-programmer, der skulle hjælpe med at undersøge al materialet, har ikke fungeret.

Summa summarum "... er det ikke muligt for kommissionen at afslutte sit arbejde inden for to år," opsummeres det i en orientering på kommissionens hjemmeside.

Det var planen, at kommissionen skulle gå i gang med at afhøre de personer, som har været tæt på begivenhederne i slutningen af denne måned - for eksempel embedsmænd og politifolk, der har været en del af kommandovejen, da der blev givet instrukser om at skærme kinesere på statsbesøg i Danmark mod kritiske demonstranter.

Et af de centrale spørgsmål for kommissionen er, om det i årevis har været gængs praksis i Justitsministeriets resort.

Endnu intet overblik

Men det kommer til at tage mange måneder, før vi får mere at vide i sagen, der helt grundlæggende handler om ytringsfrihed og retten til at demonstrere, hvis man som borger er utilfreds med et eller andet.

- En dato for genoptagelse af afhøringerne vil som udgangspunkt ikke kunne fastlægges, før myndighederne har slutafleveret, og materialet er gennemgået af kommissionen, skriver kommissionen i orienteringen.

- Først på det tidspunkt kan kommissionen danne sig det nødvendige overblik over gruppen af personer, som det kan være relevant at afhøre eller genafhøre, forklarer kommissionen.

Det bedste bud på, hvornår man kan kalde folk ind til afhøring er "eftersommeren og efteråret 2020".

Ministerier holder på oplysninger

At få myndigheder til at udlevere dokumenter har været en af kommissionens store udfordringer.

- Kommissionen har siden gennedsættelsen den 4. juli 2018 løbende været i dialog med de undersøgte myndigheder om udlevering af materiale, der kan være relevant for kommissionens undersøgelse. Dialogen pågår fortsat.

Omfanget af det arbejde, der endnu ligger foran kommissionen, illustreres dog tydeligt ved, at der lige nu ligger flere end 90 millioner dokumenter og mailkonti for 2.000 relevante personer at gennemgå.

Søgefunktionen i det system, der behandler dokumenterne, har voldt kommissionen store problemer, og selve kapaciteten i programmet har ikke været stor nok til at håndtere det foresløbige materiale.

Deruover er kommissionsmedlemmerne nødt til at arbejde i Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjenestes lokaler "af hensyn til landets sikkerhed", når det er dokumenter herfra, der bliver gennemgået.

Analytiker: Det bliver en langtrukken undersøgelse

DR's politiske analytiker, Jens Ringberg, har fulgt Tibet-kommissionens arbejde. Han mener, at udsættelsen er et udtryk for, at sagen er mere kompliceret end først antaget.

- Det er interessant, at Tibetkommissionen nu meddeler, at den først kan tage fat på en ny runde afhøringer i efteråret 2020 – og det bekræfter, at det har vist sig at være meget kompliceret for kommissionen at komme til bunds i det, den skal undersøge. Eller mere præcist: at få fat i alt det materiale fra myndighederne, den skal gennemgå.

- Det betyder, at Tibetkommissionen bliver en ganske langtrukken undersøgelse – efter at den ellers afleverede sin første rapport i december 2017. Den viste sig bare ikke at være fyldestgørende, siger Jens Ringberg.

DR Nyheder har været i kontakt med Tuk Bagger, formand for Tibet-kommissionen. Hun bekræfter udsættelsen, men ønsker ikke at stille op til et interview.