Minister affejer kritik om busdød: 600.000 flere vil køre med fjernbus

Regeringen og DF kritiseres for at undergrave den offentlige trafik.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil åbne op for flere fjernbusruter i hele landet, så især studerende og pensionister får bedre og billigere muligheder for at rejse rundt. Men det risikerer at undergrave den offentlige trafik, lyder kritikken. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Når regeringen og Dansk Folkeparti inden længe liberaliserer markedet for fjernbusser, vil det betyde tabte billetindtægter for den offentlige kollektive transport. Det medgiver transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Men han afviser blankt kritikken af, at hans lovforslag dermed vil undergrave de regionale busser og tog og på sigt føre til busdød i yderområderne. Derimod vil langt flere danskere kunne komme billigere og bedre rundt i landet, forudser han.

- De folk, som i dag slet ikke kan transportere sig, fordi DSB, Arriva og de regionale busruter ikke er gode eller billige nok til deres behov, de vil få et nyt tilbud med fjernbusruter, og derfor forventer vi 300.000 nye rejsende om året, der ikke rejser i forvejen, siger Ole Birk Olesen.

I dag betyder reglerne, at en fjernbusrute i udgangspunktet skal krydse minimum to trafikselskabsområder. Dermed er det forskelligt fra landsdel til landsdel, hvor lang en fjernbusrute minimum skal være. Det vil regeringen og DF erstatte med ét landsdækkende krav om, at der minimum skal være 75 km mellem fjernbussens stoppesteder.

Ud over de 300.000 nye rejsende forventer regeringen, at omkring 300.000 passagerer vil vælge fjernbusser som Flixbus i stedet for regionale busser og tog. Dermed står de regionale trafikselskaber og jernbanevirksomheder, der har kontrakt med staten, til at lide et årligt tab på cirka 29 millioner kroner i bruttobilletindtægt.

Foreningen Trafikselskaberne i Danmark, der består af de forskellige kollektive trafikselskaber, forudser et langt større tab. Primært fordi fjernbusserne vil kunne nøjes med at køre på de indbringende ruter med mange passagerer, mens trafikselskaberne er bundet af kontrakter med det offentlige til også at køre på ruter, der har få passagerer og derfor giver underskud. Det giver unfair konkurrence, lyder kritikken.

Men Ole Birk Olesen afviser, at hans lovforslag er konkurrenceforvridende.

- Vi betaler meget store støttebeløb til den kollektive offentlige transport med bus og tog. Sammenlagt over otte milliarder kroner om året. Og det er jo fordi, de betjener nogle områder og ruter, som ikke er kommercielt levedygtige. De private fjernbusser bliver ikke betalt af det offentlige. De kører på eget kommercielt initiativ og skal tjene deres penge selv.

Flere af kritikerne foreslår at sætte afstandskravet op fra 75 km til eksempelvis 100 km. Men regeringen har ingen planer om at komme dem i møde.

- Nej, vi synes 75 km er et godt tal. Det giver mulighed for, at man for eksempel kan køre med fjernbus fra Esbjerg til Odense. Vi har i dag den lidt ulige situation, at man kan køre med fjernbus fra København til Odense, men ikke fra Esbjerg til Odense, selvom det er cirka samme strækning. Nu laver vi nogle mere gennemskuelige regler, som åbner for en ligebehandling af hele landet, siger Ole Birk Olesen.

DF: Udkantsdanmark vil få gavn af det her

DF's transportordfører, Kim Christiansen, affejer ligesom ministeren også kritikken fra trafikselskaberne, regionerne og organisationerne.

Flere fjernbusser betyder bedre kollektiv trafik, mener Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

- Det her er en mulighed for at få mere kollektiv trafik, også længere ud i Danmark, så jeg tror også, at Udkantsdanmark vil få gavn af det her, siger han.

Kan du garantere, at der kommer flere ruter i yderområderne?

- Det skal drives kommercielt, og jeg kan jo ikke stå og garantere noget på private operatørers vegne. Men det er i hvert fald det, vi giver mulighed for.

Hvorfor tror du, at fjernbusserne vil være interesseret i at lave ruter i yderområderne, hvor der er få passagerer?

- Vi gør det attraktivt for de her operatører at komme lidt længere ud i landet. Samtidig stiller vi det krav, at de skal køre nogle flere ture. Så det er ikke sådan, at vi bare giver et stort tag-selv-bord til fjernbusserne.

Kan du garantere, at det her ikke vil betyde dårligere kollektiv trafik i yderområderne?

- Det kan jeg godt, ja. Jeg tror, det kommer til at betyde bedre kollektiv trafik. Det er klart, at en fjernbusrute kører jo ikke ud på små kommunale veje. Det er stadig kommuner, regioner og trafikselskaber, der skal løse den opgave – og det er så også det, de får store statslige tilskud til.

Risikerer man ikke, at vi skal poste endnu flere skattekroner i den kollektive trafik, hvis konkurrencen fra fjernbusserne bliver så hård, at trafikselskaberne ikke kan løbe rundt?

- Man kan spå om alverdens ting, og jeg kan hverken garantere det ene eller det andet, men jeg tror ikke, at vi kommer til at skulle putte yderligere skattekroner i den regionale trafik. Det, vi måske skal se på, er, om de bliver drevet effektivt nok i dag, siger Kim Christiansen.

I Folketinget istemmer oppositionspartierne sig kritikken af, at regeringen og DF vil give fjernbusserne urimelige konkurrencefordele.

Forbrugerråd: Pendlere risikerer at blive ramt

Når regeringen og DF på den ene side siger, at lovforslaget vil betyde bedre muligheder for at komme rundt - også i yderområderne - og kritikerne siger det modsatte, hvem har så ret?

Begge har sådan set ret, lyder vurderingen fra Rasmus Markussen, der er politisk medarbejder i Passagerpulsen i den uafhængige forbrugerorganisation Forbrugerrådet Tænk.

- For nogle passagerer i yderområderne vil der være flere afgange med en fjernbus ind til de større byer. Men for andre, der måske pendler på ydertidspunkter eller på nogle strækninger, der ikke er så befærdede, kan lovforslaget på sigt risikere at medføre færre afgange. Så nogle passagerer i yderområderne vil måske få flere muligheder, men andre vil få færre, siger han.

- Fjernbusserne vil jo primært lægge deres ruter der, hvor der er flest passagerer – altså mellem de lidt større byer.

Forbrugerrådet Tænk frygter samtidig, at lovforslaget risikerer at ramme pendlerne.

- Fjernbusserne er jo mest til fritidsrejsende. Man skal jo typisk bestille en fjernbus på forhånd, i modsætning til regionale busser og tog, der har faste afgange. Så det risikerer at ramme pendlerne. De tilbud, fjernbusserne vil komme med, vil ikke nødvendigvis være et brugbart alternativ for pendlerne, siger Rasmus Markussen.