Minister afviser Klimaråds konklusion: Vi når fuldt ud målene for grøn omstilling

En ny rapport fra Klimarådet sår tvivl om tempoet i den grønne omstilling. Minister afviser konklusion.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt afviser konklusionen fra Klimarådet om, at den grønne omstilling går for langsomt. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Det går ikke hurtigt nok med den grønne omstilling, og det skyldes, at politikernes klimakurs er urealistisk og uambitiøs.

Det er – i overskriftsform – konklusionen fra det uafhængige ekspertorgan Klimarådet. Konklusionen bliver dog hældt af bordet af energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der har stået i spidsen for en energiaftale tidligere på efteråret samt regeringens klimaudspil.

- Jeg deler ikke Klimarådets opfattelse af, at der ikke er tempo i de tiltag, der gøres. Vi når fuldt ud de mål, vi har forpligtet os til i 2020 og med tiltag der ligger fra 2030, så når vi også de massive reduktionsmål, vi skal nå der, siger han.

Krads klimakritik fra klimaråd

Konklusionen er en anden i Klimarådets rapport, der blev præsenteret her til formiddag.

For nok har Danmark ambition om at være netto-nuludleder i 2050. Det vil sige, at vi ikke udleder flere drivhusgasser, end vi kan kompensere for ved tilsvarende CO2-optag. Fx ved at plante mere skov eller ved finansiering af drivhusgas-reduktioner i andre lande.

Men det harmonerer ikke med de tiltag fra Energiaftalen og regeringens udspil til en klimaplan. Faktisk kommer der til at ske en brat opbremsning i det tempo, som udledningen af drivhusgasser i dag falder med, lyder konklusionen.

De 38 tiltag i regeringens udspil bør dog drive Danmark i mål, siger klimaministeren.

- Jeg er helt overbevist om, at vi når de mål, vi skal nå i 2030, siger han.

Hvad ligger der bag det her fald i CO2-reduktioner, som Klimarådet påpeger?

- Jamen det er da en kæmpemæssig stor udfordring at nå klimamålene. Men med de mål og initiativer som regeringen gør, blandt andet med udfasning af benzin- og diselbiler, så når vi i mål i 2030.

Se hvordan Danmark har annulleret CO2-kvoter for at nå de grønne mål i videoen herover.

Transportsektor skal gøres grøn hurtigere

Et af de steder, hvor tempoet skal øges, er i transportsektoren, hvor Danmark har forpligtet sig til at øge mængden af vedvarende energi til 10 procent inden 2020 – altså om lige godt et år. Status er lige nu, at vi er på vej til at nå 6,5 procent. En række regnskabstekniske manøvrer bringer os yderligere nærmere, og dermed står Danmark lige nu til at opnå 8,7 procent vedvarende energi på transportområdet ved årsskiftet til 2020.

Lars Christian Lilleholt, et af de steder, hvor Danmark har forpligtet sig til at øge mængden af vedvarende energi er i transportsektoren. Hvad skal man gøre for at komme op til de 10 procent, som vi har forpligtet os på?

- Regeringen er indstillet på at øge iblandingskravet, så vi når de 10 procent vedvarende energi i transportsektoren.

Et iblandingskrav er et politisk krav om at blande avancerede biobrændstoffer i benzin, diesel og gas for dermed at gøre den mere miljøvenlig.

Minister erkender udfordring

Lars Christian Lilleholt erkender dog, at det er en udfordring at realisere ambitionen om at få en million grønne biler på vejen inden 2030.

- Jeg er enig i, at der skal gøres en kæmpe indsats. Det at nå en million elbiler og lavemissionsbiler inden 2030 gør man ikke bare sådan lige. Det er også derfor, vi nedsætter en transportkommision, der kan komme med anbefalinger. Det er en kommission, der skal arbejde hurtigt.

Er du parat til at binde en bindende ambition?

- Vi er parat til fra 2030 at stoppe for salget af traditionelle biler, som vi kender det i dag.

Lars Christian Lilleholt, da FN’s klimaråd kom med en rapport i august måned, sagde du, at vi skulle gøre alt, hvad vi kunne - alt hvad der står i vores magt. Nu kommer den her rapport. Hvilket billede mener du det tegner af den danske klimaindsats og klimaets tilstand i det hele taget?

- Jeg synes, at den indsats vi gør fra dansk side, kan vi godt være rigtig stolt over. Den klimaplan som regeringen har præsenteret 12 år før vi skal nå i mål, viser en række konkrete veje. Men det er også klart, at Danmark ikke løser det her alene.