Minister afviser kritik: Klimalov bliver bindende

Dan Jørgensen slår fast, at kommende klimalov bliver juridisk bindende, selvom sanktionerne er uklare.

Den kommende klimalov bliver juridisk bindende, men det er endnu ikke fastlagt, hvad konsekvensen skal være, hvis der ikke bliver levet op til den. Sådan lød det fra klimaminister Dan Jørgensen (S) efter forhandlinger i dag.

Den kommende klimalov, som partierne på Christiansborg forhandler om i øjeblikket, kommer til at være bindende. Det var budskabet fra klimaminister Dan Jørgensen (S) efter forhandlingerne i dag.

- Jeg kan sige det, som er regeringens udgangspunkt – og mit udgangspunkt, og det er selvfølgelig, at den skal være bindende.

Ministeren afviser at kommentere på et notat, der tidligere i dag blev lækket til blandt andre DR Nyheder.

I notatet lægger regeringen op til en kattelem i den nye klimalov, så ministeren kan nøjes med at komme med en forklaring, hvis målsætningen om en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030 ikke bliver indfriet. Et notat, der har fået støttepartierne til at kritisere regeringen.

Regeringen har ikke lagt sig fast på, hvilke konsekvenser der skal være, hvis der ikke bliver levet op til klimaloven og målet om at mindske udledningen af drivhusgasser. Men der skal være en konsekvens, siger Dan Jørgensen:

- Vi har ikke lagt os fast på, hvad sanktionerne skal være. Det, jeg har sagt, er, at det skal være juridisk bindende. Det er den til enhver tid siddende regering, der skal være bundet af det. Der skal være en konsekvens, hvis ikke man lever op til det. Det er klart.

Lækket notat: Minister skal fremlægge plan eller forklare sig

Ifølge det lækkede forhandlingsnotat skal klimaministeren hvert år lave en status på udviklingen af drivhusgasser i forhold til ambitionen om reduktion. Og ministeren bliver pålagt en handlepligt, hvis målene ikke bliver opfyldt.

Men handlepligten har en kattelem for ministeren. Notatet lægger op til, at den bliver baseret på et 'følg eller forklar'-princip. Det betyder, at ministeren kan nøjes med at komme med en forklaring, hvis reduktionen ikke går som planlagt.

"Det vil i praksis betyde, at klima-, energi- og forsyningsministeren forpligtes til enten at fremlægge sin tilgang til, at klimalovens mål nås, eller alternativt redegøre for, hvorfor denne undlader at igangsætte relevante tiltag," står der.

Et andet sted i notatet står der:

"Hvis ministeren afstår fra at handle, skal der i klimaprogrammet gives en forklaring herpå."

Og konklusionen lyder:

"Ministeren pålægges med denne model ikke at iværksætte nærmere bestemte initiativer for at nå klimamålene."

Støttepartierne er ikke imponerede

Ingen af regeringens tre støttepartier er tilfredse med det, som regeringen har lagt på bordet til forhandlingerne i dag.

- Det er helt afgørende for SF, at der selvfølgelig er en konsekvens, hvis man ikke lever op til den klimalov, som Folketinget har lavet. Derfor er det alt for svagt, det ministeren indtil videre har lagt op til. Men mon ikke vi kan stramme op på det. Det håber jeg, at vi kan i processen, siger Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF.

De Radiales klimaordfører, Ida Auken, kalder det "tyndt", at regeringen læger op til 'følg eller forklar'-princippet:

- Klimaloven skal være bindende. Derfor er det ikke forklaringer, vi går efter, men handlinger. Og det vil sige, hvis man ikke er på rette kurs, så skal man altså komme med handlinger og ikke forklaringer, siger hun.

Hos Enhedslisten så de også gerne, at ministeren bliver bundet til at handle, hvis regeringen ikke lever op til klimamålsætningen frem for at kunne forklare sig:

- Vi har i hvert fald sendt ministeren tilbage til skrivebordet, og det er jeg ret tilfreds med. Fordi det udgangspunkt, der var, det var ikke godt nok, siger Mai Villadsen, der er klimaordfører i Enhedslisten.