Minister: Christiania bliver mere tilgængeligt

Den nye aftale mellem staten og Christiania betyder, at ejerne er forpligtet til at sikre offentligheden fri adgang.

Regeringen fastlår, at offentligheden ikke får sværere ved at besøge Christiania efter overdragelsen af fristedet. (Foto: Marie Hald © Scanpix)

Oppositionen behøver ikke være nervøse for, at statens overdragelse af Christiania betyder, at offentligheden får sværere ved at besøge og opleve fristaden.

Det fastlår klima,- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

- Offentlighedens adgang til Christianiaområdet bliver forbedret efter overdragelsen af området til Fonden Fristaden Christiania, siger Martin Lidegaard i et skriftligt svar til Folketingets retsudvalg.

Ingen hegn på området

Ministeren forklarer, at der i overdragelsen af Christiania indgår en såkaldt servitut - en disponeringsbegrænsende bestemmelse for grunden.

Og det betyder, at ejerne af Chritiania altid vil være forpligtet til at skabe fri adgang til Christiania. Blandt andet må der ikke sættes hegn op på området.

Ministeren henviser til, at aftalen også betyder, at Christiania forpligter sig til at forbedre stier og andre adgangsforhold.

- Aftalen bestemmer, ta den fremtidige anvendelse af den del af området, der købes, skal sikre tilgængelighed, åben adgang for offentligheden og forbedring af friarealer, skriver Martin Lidegaard.

Journalist overfaldet

Christiania har de seneste måneder været genstand for stor debat både om salget af hash og om muligheden for, at offentligheden kan færdes fri på området.

Under Retsudvalgets studietur til fristaden i juni blev en journalist fra TV 2 overfaldet efter at have forsøgt at dokumentere salget af hash.

FacebookTwitter