Minister efter kritik: Vi er nødt til at gå efter den ene procent, som svigter deres børn

Forslaget er barskt, men det er også barskt for de børn, som bliver svigtet, forklarer Merete Riisager.

Merete Riisager affejer kritik fra skoleledere og forældre. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Det bider ikke på undervisningsminister Merete Riisager (LA), at forældre og skoleledere i folkeskolen er kritiske over for, at det fremadrettet skal være muligt at skære i børnechecken, hvis et barn har over 15 procent i fravær.

Forslaget er en del af regeringens nye ghettoudspil, der blev fremlagt i går, men dette specifikke forslag skal gælde i hele landet.

Helt konkret kommer det til at betyde, at man åbner for at kunne tage næste kvartals børne- og ungeydelse, hvis en skoleelev har mere end 15 procents ulovligt fravær eller udebliver fra tests og afsluttende prøver.

Merete Riisager fortæller, at det har været nødvendigt at trække pisken frem over for den minoritet af forældre, som ikke har styr på deres børns skolegang.

- Det er nødvendigt, fordi der er en lille gruppe af familier, hvor børnene har et meget højt fravær, og hvor forældrene ikke får samlet op på, at de kommer i skole. Det er et svigt af børnene, som ikke får de færdigheder under huden, som de skal bruge resten af deres dage, siger ministeren.

Hvorfor er det økonomien, man vil straffe forældrene på, er der ikke andre blødere metoder, der kan virke bedre?

- Der er masser af blødere metoder, som vi bruger hver eneste dag, og de virker også i de fleste tilfælde, fordi de fleste forældre gerne vil sørge for, at deres børn kommer i skole. Men der er nogle familier, man ikke kan nå med almindelige pædagogiske virkemidler, og der er det nødt til at have en konsekvens, siger Merete Riisager.

Konsekvenspædagogik er nødvendig

Men hvorfor er det netop pengene, der er det afgørende her?

- Det er konsekvenspædagogik. I Danmark har vi et inkluderende skolesystem med dygtige medarbejdere, der gør alt for at tale med forældrene om, hvor vigtig skolen er. Men der åbenbart nogle familier, man ikke kan nå med den almindelige samtale, og derfor er der behov for den hårde bagkant.

Forslaget er blevet præsenteret i jeres nye ghettoplan. Hvorfor gælder det så for alle forældre?

- Nogle af værktøjerne i udspillet gælder generelt. Undervisningspligten gælder i hele Danmark, og der vil være nogle af de forældre, som bor i en ghetto, men der er også nogle, der ikke gør. Pointen er, at man som forælder har et ansvar for, at ens barn er i skole.

Skoleledere og forældre kritiserer forslaget

Selv om forslaget endnu kun er på tegnebrættet, og at ministeriet ikke kender den konkret udformning, så der allerede kommet kritik fra flere sider.

- Når børn har så højt fravær som 15 procent, så er det fordi barnet har et problem, familien har en udfordring, eller at der er noget i skolen, som gør, at barnet har svært ved at komme. Og så bliver det ikke bedre af, at man trækker familien i børnechecken. Måske bliver det endda værre, for så er det barnets skyld, at far og mor mangler nogle penge, fordi de ikke kommer i skole, siger Mette With Hagensen, der er landsformand i organisationen Skole og Forældre.

Også hos Skolelederforeningen er man kritisk og opfordrer til dialog frem for straf.

Merete Riisager, organisationen Skole og Forældre er kritiske over for forslaget. I hvor stort et omfang er det et problem, at forældrene ikke bakker op om forslaget?

- En forening som Skole og Forældre repræsenterer flertallet af forældrene. Og flertallet af forældrene vil det bedste for deres børn og sørger for, at deres børn kommer i skole. Jeg er faktisk ret overbevist om, at de vil hjælpe med den lille gruppe, som man i dag ikke når med den almindelige samtale, sige hun og fortsætter:

- Jeg kan godt forstå, at nogle synes, forslaget er barsk. Men virkeligheden for de børn, som ikke kommer i skole, er også barsk.

Skal der trækkes i alle børnechecks, hvis et barn har for højt fravær?

I og med, at lovforslaget endnu ikke er udformet kan undervisningsminister Merete Riisager endnu ikke svare på, om det kommer til at betyde, at man kan trække i flere børnechecks i en husstand, hvis et af børnene har for meget fravær.

- Helt overordnet handler det her forslag om den ene procent - formentligt færre - som ikke prioriterer skolen højt nok på deres barns vegne.

Du må vil have gjort dig nogle overordnede tanker om alle børnenes børnecheck skal fratages, hvis én har for meget fravær?

- Jeg har gjort mig en masse tanker om alt muligt, men det, der er vigtigst, er, at aftaleteksten præcis skal definere, hvordan man skal arbejde med det her værktøj. Uanset om man har et eller fire børn, som er det et kæmpe problem for det ene barn, som bliver svigtet.