Minister er optimistisk forud for forhandllinger om CO2-reduktion

Lars Christian Lilleholt (V) forventer, at EU-landene lander en aftale i dag om en bindende CO2-reduktion i transport-, bygnings og landbrugssektoren.

Energi-, forsygnings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), forventer, at EU-landene i dag bliver enige om, hvordan bønder, boliger og biler i fremtiden kan udlede mindre CO2. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

EU-landene skal blive enige om, hvordan bønder, boliger og biler i fremtiden skal udlede mindre CO2.

De 28 EU-medlemslande skal nemlig forsøge at nå til enighed om en bindende aftale for CO2-reduktioner indenfor transport-, bygnings- og landbrugssektoren. Energi-, forsygnings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), har en klar forventning om, at der bliver lavet en aftale i dag:

- Det er jo helt afgørende for, at EU kan levere på aftalen CO2-reduktioner i 2030, og så viser vi resten af verden - herunder også USA, at EU har tænkt sig at lave op til sin del af forpligtelsen, siger han.

EU-landene har allerede forpligtet sig til at reducere den samlede CO2-udledning med mindst 40 procent sammenlignet med 2005 frem til år 2030.

De Radikale: Der er lang vej igen

Danmark er med en reduktion på 39 procent målt i forhold til 2005 et af de lande, der skal reducere mest, når det kommer til ikke-kvotebelagte sektorer som transport, bygninger og landbruget. Og der er lang vej igen med at mindske CO2-udledningen herhjemme, lyder det fra De Radikales miljøordfører, Ida Auken:

- De (red. regeringen) har lavet en registreringsafgift, der stort set ikke giver noget på klima-spørgsmålet, og på landbruget der har de ikke spillet noget som helst ud, der vil reducere landbrugets CO2-udledning.

Torben Chrintz, der er videnschef i den grønne tænketank Concito, er enig i, at den nye aftale om af sænke registreringsafgiften, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, havde været en god mulighed for at lave tiltag, der kunne sænke udledningen af CO2 på transportområdet:

- Et af de virkemidler man kunne have brugt i transportsektoren, det var jo for eksempel at fremme el-bilerne. De bliver jo ikke fremmet særskilt med den aftale, der er lavet – tværtimod , så går man jo ud og gør nogle biler lidt billigere, så det bliver mere attraktivt at køre mere i bil, siger han.