Minister: Hyklerisk at prostituerede betaler skat, men ingen rettigheder har

Regeringen vil skabe bedre vilkår for det, der kaldes verdens ældste erhverv.

Regeringen vil skabe bedre forhold for prostituerede og flytte flere fra gaden og ind på klinikker. (Foto: © Thomas Peter, Scanpix)

Snuskede hotelværelser, ingen dagpenge og lange nætter på gaden skal i stedet byttes ud med ordentlige og friere forhold for prostituerede i Danmark.

Det mener regeringen, der nu sætter otte ministre sammen om at drøfte, hvordan man med lovgivning kan sikre bedre og friere forhold for prostituerede i Danmark. Det siger socialminister Mai Mercado (K) til Slotsholmen på P1.

- Det er hyklerisk, at man i dag skal betale skat, hvis man er prostitueret, men man har ingen rettigheder. Hvis man er udsat for vold eller rigtig mange andre ting, så har man ikke andre steder at gå hen end til politiet. Der er brug for at få forbedret deres grundlag, siger Mai Mercado.

Skal skabe tryggere vilkår for prostituerede

Rationalet bag regeringens arbejde med at liberalisere prostitution er, at når prostituerede betaler skat, skal de også have noget igen.

Desuden er det så sparsomt lovreguleret, at det alene kan være med til at gøre det mere usikkert at sælge sex i Danmark, lyder det i kommissoriet for den tværministerielle arbejdsgruppe.

Derfor vil socialminister Mai Mercado have en klarere lovgivning på området:

- Det handler også om at sikre de prostituerede i forhold til sikkerhed og sundhed. Derfor er det også otte ministerier, der nu er i gang med det her store arbejde med at få afdækket, hvordan vi får skabt bedre forhold, siger hun.

Som folketingsmedlem tilbage i 2013 udtalte Mai Mercado faktisk, at hun var klar til at gå hele vejen og anerkende prostitution som et erhverv i Danmark. Det vil blandt andet betyde, at prostituerede skulle have ret til at melde sig ind i en a-kasse, være dagpengeberettiget og kunne optjene pension.

Dele af regeringen vil give prostituerede dagpenge allerede nu

Der er socialministeren dog ikke helt den dag i dag. Først skal arbejdsgruppen nu have et halvt års tid til at arbejde på de rigtige løsninger.

Det er derimod regeringspartiet Liberal Alliance. Politisk ordfører Christina Egelund mener, at det er den eneste rigtige vej at gå.

- Når man betaler sin skat og dermed udfører den pligt, man har over for fællesskabet, så følger der også de rettigheder med, som alle mulige andre har.

- Selvfølgelig skal sexarbejdere også have mulighed for at melde sig ind i en a-kasse og drage nytte af den arbejdsløshedsforsikring, som ligger i det. Fuldstændig på lige fod med en, der er ansat som kontorassistent eller stilladsarbejder eller noget helt tredje, siger Christina Egelund.

Prostitution er afkriminaliseret i Danmark i dag. Det er lovligt at købe sex af personer over 18 år i Danmark, så længe den prostituerede betaler skat og registrerer sig som selvstændig erhvervsdrivende.

Det er dog ulovligt at drive virksomhed, hvor andre sælger sex til en kunde. Det, der i lovsprog kaldes rufferi.

Ifølge den seneste forskning på området, der stammer fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, helt tilbage fra 2011, er flere end 3.000 personer i Danmark prostituerede.

I de seneste mange år har den politiske debat især drejet sig om det modsatte af at liberalisere prostitution – nemlig helt at forbyde muligheden for at købe seksuelle ydelser af en anden person, sådan som man blandt andet gør i Sverige.

Mai Mercado: Det er et nybrud

Socialdemokratiet har eksempelvis tidligere vedtaget i deres partiprogram, at de vil arbejde for at forbyde købesex i Danmark.

Mai Mercado mener, at det er et nybrud, når regeringen nu er enige om at forbedre vilkårene for prostituerede i Danmark og i højere grad acceptere prostitution – i stedet for at forbyde prostitution.

- Vi har set erfaringerne fra Sverige. Det er nogle rigtig dårlige erfaringer. Der er mere vold, mere utryghed, og det hele synker mere ned i en underverden. Det er der ikke brug for. Derfor går vi nu en ny vej, hvor vi i højere grad kommer til at passe på de prostituerede, men altså også samtidig sikrer, at der er en vej ud.

Arbejdsgruppen har indtil senest august til at komme med et bud på, hvordan man sikrer bedre forhold for prostituerede.