Minister: Kriminelle asylansøgere skal adskilles fra danske unge

Hvis der er tvivl om alderen på en asylansøger, skal vedkommende placeres sammen med voksne, lyder det.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) vil ikke acceptere, at kriminelle asylansøgere, som lyver sig under 18, bliver placeret sammen med børn og unge på sikrede institutioner. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

Det er alarmerende og skal straks standses, at der på landets sikrede institutioner findes en række eksempler på, at myndighederne har anbragt kriminelle asylansøgere over 18 år sammen med børn og unge under 18.

Sådan lyder det fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), som vil have den praksis indstillet.

Anbringelsen sker typisk, fordi asylansøgerne siger, at de er under 18 år, og myndigheder ikke umiddelbart kan vurdere, om det er sandt eller ej, og derfor må vente på en egentlig alderstest.

- Det skal stoppes. Det er ikke i orden, at der er voksne kriminelle mænd på landets institutioner, som er forbeholdt børn og unge under 18 år, siger Karen Ellemann.

Ifølge tal indsamlet af Danske Regioner og DR Nyheder, blev 55 uledsagede mindreårige anbragt i institutionerne i 2015.

Det svarer i gennemsnit til, at 10 procent af de 112 pladser, der findes på landets sikrede institutioner, på et hvilket som helst givent tidspunkt i 2015 var belagt af uledsagede mindreårige. Men i 24 ud af de 55 tilfælde var de uledsagede flygtninge over 18 år.

Der er typisk tale om kriminelle asylansøgere, der i retten lyver sig under 18 i håb om at undgå udvisning.

Danske Regioner oplyser, at man allerede i april sidste år gjorde Social- og Indenrigsministeriet opmærksom på problemet med, at kriminelle asylansøgere, som lyver om deres alder, bliver anbragt på sikrede institutioner for børn og unge under 18.

Alderstjek sker for sent

Karen Ellemann, hvorfor er der ikke sket noget?

- Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er først blevet bekendt med det, da I bringer historien op. Jeg har også forstået, at de faktisk ude på institutionerne selv har iværksat undersøgelser for at få fastsat alderen på de unge mænd. Det lyder for mig som om, at det er lidt sent i processen, at man først, når vedkommende er på institutionen, går i gang med at undersøge, hvorvidt vedkommende har den alder, han siger.

- Når vi taler om kriminelle personer, må man altså på et tidligere tidspunkt være i gang med at fastslå deres alder, så deres placering, mens de venter på hjemsendelse, stemmer overens med deres alder, siger Karen Ellemann.

Ministeren mener derfor, at kriminelle asylansøgere skal anbringes andre steder end sammen med børn og unge, hvis der er tvivl om deres reelle alder.

Hvad skal vi så gøre, når de har dokumenter, der viser, de er under 18?

- Vi har jo andre opholdssteder for enlige mænd, mens man er i asylfasen. Det har vi også for kriminelle enlige mænd, som søger asyl i Danmark, og det er der, man må tage ophold, mens det bliver undersøgt, hvorvidt ens alder er korrekt. Det siger sig selv, at det er et problem, at man til at starte med lyver om sin alder og forsøger at få ophold i Danmark, selvom man er kriminel.

Hvad hvis der er tvivlsspørgsmål om et barn, som faktisk er under 18, men som ender på et opholdssted for mænd over 18 år? Så har man nogle unge, som risikerer at ende et sted, de ikke burde være, fordi de er under 18?

- Jo, men når du sætter de her undersøgelser i gang, så gør du det, fordi du oprigtigt er i tvivl. Nu har vi en situation, hvor det er nogle og 20 mænd, som har opholdt sig på danske institutioner for børn. Det er for mange, og det vidner om, at man hurtigere må sætte de her undersøgelser i gang, siger Karen Ellemann.

- Det er jo nogle undersøgelser, som institutionerne har sat i gang, og det er for mig at se for sent et tidspunkt at begynde at få lavet den her afklaring. Det bør ikke tage seks måneder at afklare, om papirerne er falske, og om man lyver om sin alder. Derfor skal den her afklaring selvfølgelig ske hurtigt, så man får den korrekte placering. For det er jo heller ikke korrekt, hvis det er en under 18, som lige pludselig kommer et forkert sted hen.