Minister med kold skulder til kommuner: Glem alt om erstatning

Udligningen mellem kommunerne imellem er foregået helt efter reglerne, fastslår Kammeradvokaten. Minister afviser derfor krav om erstatning.

Ole Birk Olesen fejer kravet fra nogle kommuner om erstatning af bordet. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

En lille håndfuld kommuner har over weekenden udtalt, at de overvejer at rejse et krav om erstatning mod staten, fordi de mener, at de i flere år har modtaget for få penge i det store udligningssystem.

Men der er ikke grundlag for en retssag om udligningen, fastslår Kammeradvokaten, der er statens faste advokat.

- Det er min konklusion, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har begået fejl og allerede af den grund ikke er erstatningsansvarlig for, at to af de socioøkonomiske kriterier, der er blevet anvendt i de kommunale udligningsordninger, muligvis ikke har afspejlet kommunernes faktiske udgiftsbehov, lyder det fra Kammeradvokaten i et notat.

Kommunerne mener ellers, at de har millioner til gode fra staten, fordi Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2014 blev gjort opmærksom på, at der ikke blev taget højde for udlændinges uddannelsesniveau i det system, der udligner økonomien mellem kommunerne.

Udligningssystemet skal sikre, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår. Det sker ved at udjævne forskellene i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i eksempelvis skattegrundlag, alderssammensætning og sociale sammensætning blandt kommunens indbyggere.

Fra 1. januar 2019 ændrer Danmarks Statistik nogle af de faktorer, der indgår i det komplicerede udlignings-regnestykke - blandt andet hvordan udgifter til udlændinge og deres uddannelsesniveau opgøres.

Udligningsreform faldt til jorden

På Christiansborg har regeringen forsøgt at få forhandlet en reform af udligningssystemet på plads, men økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) måtte i april sande, at det ikke kunne lade sig gøre at nå til enighed om en ny fordelingsnøgle.

Men trods sammenbruddet vil udligningen mellem landets 98 kommuner alligevel se lidt anderledes ud næste år på grund af ændringen i opgørelserne fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at selv om det ikke lykkedes regeringen at lande en aftale, så vil ændringen fra Danmarks Statistik sende omkring 700 millioner kroner fra hovedstadsområdet til kommuner i resten af landet.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille er på barsel, men hans partifælle og barselsvikar på ministerposten, Ole Birk Olesen, udtaler i en pressemeddelelse:

- Det viste sig ikke muligt at samle et flertal i Folketinget om opgaven med at justere i udligningen. Men med revisionen af statistikken om udlændinges uddannelse er den overordnede skævhed i datagrundlaget rettet op.

- Når vi ser frem, vil nogle kommuner derfor få et højere tilskud i udligningen. Andre vil få et lavere tilskud. Når vi ser bagud, har ministeriet administreret efter reglerne. Så der er ikke grundlag for at rejse et krav om erstatning, siger den fungerende økonomi- og indenrigsminister.