Minister om kritik af 'fraværspakke': Eleverne skylder at møde op

Det er helt rimeligt, at hammeren falder, hvis man kommer fem minutter for sent, siger Merete Riisager.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) bøjer af på kritik af ny bekendtgørelse om fravær. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det er helt rimeligt, at hammeren falder prompte, og at elever får fravær fra hele undervisningstimen, hvis de kommer fem minutter for sent. Og det er uagtet, om ens bus er aflyst eller ens cykel er punkteret.

Det siger undervisningsminister Merete Riisager (LA), efter at hun i dag har fået kritik fra flere sidder oven på, at hun for en måned siden indførte den såkaldte fraværspakke for ungdomsuddannelser.

- Fraværet er for højt. Der skal være respekt om de uddannelsessteder, vi har. Vi har lærere, der har uddannet sig i mange år og har forberedt sig til undervisningen. Vi bruger mange ressourcer på vores ungdomsuddannelser, så de unge, som helt frivilligt tilmelder sig uddannelsen, skylder at møde op og deltage, siger ministeren.

Kritik fra både studerende og rektorer

I ministerens bekendtgørelse fra 13. oktober lyder det, at man skal sidde klar fra undervisningens begyndelse, hvis man vil undgå at blive noteret som fraværende.

Det har fået både de almene gymnasiers interesseorganisation, Danske Gymnasier, og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning til at frygte for, at eleverne helt vælger at blive væk, hvis de har udsigt til at komme for sent.

- Vi er bange for, at det får den konsekvens, at hvis man kommer til at stå fem minutter for sent op og af den grund kan se, at man kommer for sent til en time - så kommer man slet ikke, siger Birgitte Vedersøe, der er formand for Danske Gymnasier. Hun pointerer samtidig, at organisationens egen undersøgelse viser, at fraværet er faldet fra 8,4 procent i 2010 til 7,6 procent i 2017.

- Det kan undre, at der var behov for politisk indgriben, når vi reelt har tal, der er så lave, siger hun.

Merete Riisager, hvad tænker du om rektorernes og elevernes frygt for, at eleverne vælger at blive væk i stedet for at komme fem minutter for sent?

- Jeg vil da helt sikkert anbefale eleverne at blive til undervisningen, selv om de kommer for sent. Men samtidigt er det helt logisk, at man registrerer fravær i begyndelsen af timen, siger hun.

Eleverne må være voksne

Danske Gymnasier mener ligeledes ikke, at det er fair over for eleverne, at de får fravær for hele undervisningsmodulet, hvis ens bus eller tog er forsinket.

Den holdning deler undervisningsminister Merete Riisager langt fra:

- Når man er et ungt menneske, der er i gang med at blive voksen, så hører det med, at man også begynder at tage ansvar for sin egen færden og herunder ansvaret for at møde op til tiden, siger hun.

Uddannelsesstederne og de enkelte undervisere har indtil nu selv kunnet vælge at give 100 procent fravær, hvis de vurderede det. Hvorfor har I valgt at lave et mere ufleksibelt system, der ikke giver plads til individuelle vurderinger?

- Det er overhovedet ikke noget ufleksibelt system – det er faktisk meget rimeligt. Det eneste, vi beder uddannelsesstederne om, er at registrere fravær og samle op på dem, som har et højt fravær og vurdere, om de stadig er berettiget til SU. Men de helt konkrete fraværsregler fastsætter man stadig lokalt, siger Merete Riisager.

Men er vi enige om, at det ikke er op til læreren at bestemme, om eleverne skal have fravær, hvis de kommer 10 minutter for sent?

- Ja, det er helt korrekt. Hvis man skal have sammenlignelige tal fra alle uddannelsesstederne, så skal man også registrere på den samme måde, og det betyder, at hvis man kommer for sent til en time, så får man fravær for netop den time.

Minister indkaldt til samråd

Hos Enhedslisten er de meget langt fra at være begejstrede for de nye fraværsregler. Derfor har partiet indkaldt Merete Riisager til et samråd om sagen.

Parties undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, kalder de nye regler for en 'meningsløs bureaukratisering'.

- De nye fraværsregler er udtryk for en ekstrem centralistisk tankegang. Det er helt meningsløst, at ministeren vil styre det enkelte gymnasium ned i mindste detalje. I stedet burde hun koncentrere sig om at løse nogle af de påtrængende problemer gymnasierne står overfor, i form af store besparelser og den sociale skævvridning af elevsammensætningen på mange gymnasier, siger han i et skriftligt svar.