Minister om kulegravning af kvotesag: Åbenlyse problemer med ledelsen i styrelse

Fiskeriminister Karen Ellemann (V) afviser, at der skal placeres yderligere politisk ansvar i kvotesag.

En række dårlige sager har klæbet til fiskeriområdet i år, hvor sagen om kvotekonger – velhavende fiskere, der sidder på en stor del af fiskekvoterne og på den måde skaber monopollignende tilstande – har fyldt i medierne. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Sagen om Fiskeristyrelsens håndtering af den såkaldte kvotekongesag har taget en ny og opsigtsvækkende drejning.

Efter at fire-fem fiskere i august blev politianmeldt for snyd med fiskekvoter har en medarbejder, ifølge Politiken, trukket anmeldelserne tilbage.

Det har fået fiskeriminister Karen Ellemann (V) til at orientere Folketingets partier og bede Kammeradvokaten undersøge sagen.

- Der er en række forhold omkring forløbet vedrørende politianmeldelserne af fiskerne, som jeg er lidt bekymret for. Det er baggrunden for, at jeg helt konkret har bedt Kammeradvokaten om at foretage en undersøgelse af, om sagsbehandlingen har været i orden, siger Karen Ellemann.

I august kom Rigsrevisionen med en stærkt kritisk rapport om Fiskeristyrelsens håndtering af de lukrative fiskekvoter gennem 15 år.

Ud over politianmeldelser førte rapporten til, at både den daværende minister, Esben Lunde Larsen (V), og to ledende embedsmænd blev fjernet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fratog Esben Lunde Larsen fiskeriområdet nogle uger før offentliggørelsen af rapporten.

Stor politisk opgave

Karen Elleman overtog derefter området og hyrede revisionsfirmaet Deloitte til at gennemgå den historiske forvaltning af fiskekvoter.

- Det er åbenlyst for enhver, at der har været nogle ledelsesmæssige problemstillinger, og det er en del af det oprydningsarbejde, som jeg er i gang med, siger Karen Ellemann.

Fiskeriministeren vil ikke kommentere de nærmere forhold om tilbagetrækningen af politianmeldelserne.

- Jeg vil blot sige, at det, jeg har bedt Kammeradvokaten om nu, er at se på nogle - siger jeg - bemærkelsesværdige og muligvis alvorlige forhold, som jeg er blevet opmærksom på i forbindelse med mit oprydningsarbejde i Fiskeristyrelsen.

- Og det er klart, at der er et behov for at komme til bunds, både i forhold til i hvilket omfang reglerne har haltet, men også om der har været tale om mangelfuld eller ukorrekt administration af reglerne, og det er den opgave, jeg er i gang med, siger Karen Ellemann.

Hun understreger, at det er en særdeles kompleks opgave at komme til bunds alle sagens aspekter.

- Det er både en stor politisk opgave med at sikre et ordentligt regelgrundlag, men det er også en stor administrativ opgave med at sikre en moderne og effektiv forvaltning.

En embedsmand er blevet sendt hjem fra styrelsen. Hvad bygger det på?

- Jeg kan desværre ikke kommentere nærmere på personalesagerne, men jeg er godt klar over, at når man begynder at entrere med Kammeradvokaten om potentielt alvorlige forhold, så er det også noget, der kan påvirke alle medarbejdere rigtig meget. Derfor er alle medarbejdere i styrelsen bedst tjent med, at vi kommer til bunds i det her, siger Karen Ellemann.

Afviser at placere politisk ansvar

Når man ser på hele forløbet, tænker man åbenlyst, om der er foregået korruption i styrelsen. Er det, hvad der er foregået?

- Jeg vil ikke begynde at sætte prædikater på på nuværende tidspunkt. Det, der er vigtigt at sige, er, at jeg nu helt konkret har bedt Kammeradvokaten om at foretage en undersøgelse af, om sagsbehandlingen har været i orden, siger fiskeriministeren.

Kammeradvokaten er ikke i første omgang blevet bedt om at foretage en mere grundig undersøgelsen af sagen, der også skal placere et politisk ansvar. Karen Ellemann afviser, at der er behov for det.

- De problemer, som er ved at blive afdækket, er opstået over en årrække og dermed under forskellige ministre og dermed under forskellige ressortsammensætninger. Så det her med at tale om yderligere at placere et politisk ansvar mener jeg i høj grad, at statsministeren gjorde, da han foretog rokaden her i august, hvor jeg fik overdraget fiskeriområdet.

Men hvorfor ikke undersøge, om der er et større politisk ansvar, der skal placeres?

- Fordi det her i første omgang drejer sig om en række forhold vedrørende politianmeldelserne af fiskerne. Det handler helt specifikt om sagsbehandling og hele forvaltningen af fiskeriregelsættet.

Men hvordan kan man vide, om der ikke er et politisk ansvar at placere, hvis ikke man undersøger det?

- Det her handler om, hvordan sagsbehandlingen er håndteret i en styrelse. Og det er klart for mig, at hvis vi finder forhold, der ikke er blevet politianmeldt, men burde have været det, så vil de blive det. Og hvis vi finder, at der er sket alvorlige fejl i sagsbehandlingen, så vil der blive placeret et ansvar.

  • SAGEN KORT

  • Den 7. august splittede statsminister Lars Løkke Rasmussen Landbrugsstyrelsen op og flyttede fiskeriområdet over i Ministeriet for Ligestilling og Nordisk Samarbejde, hvor minister Karen Ellemann (V) har fået til opgave at genopbygge en ny Fiskeristyrelse.

  • Statsministeren gav to grunde til flytningen:

  • At 'omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende,' og at ’fiskeribranchen er stærkt udfordret’ af Brexit.

  • Løkke henviste også til samarbejdet mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og Folketingets fiskeriordførere, der ikke havde været ’tillidsfuldt’.

  • En række dårlige sager har klæbet til fiskeriområdet i år, hvor sagen om kvotekonger – velhavende fiskere, der sidder på en stor del af fiskekvoterne og på den måde skaber monopollignende tilstande – har fyldt i medierne.

  • Flytningen af Esben Lunde Larsens fiskeriområde skete kort før en beretning fra Rigsrevisionen om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter. Beretningen konkluderede, at forvaltningen i en årrække har været "meget kritisabel".

  • Fiskeriområdet har ligget i Landbrugsstyrelsen siden 2011.

FacebookTwitter