Minister om vandmiljø: Vi når det ikke til tiden, men er stadig ambitiøse

En samlet opposition har kaldt miljø- og fødevarerminister i samråd om udskudt deadline

"Fra dansk side ønsker vi at fastholde ambitionsniveauet i vandrammedirektivet, selvom det har vist sig langt vanskeligere at nå målene end oprindeligt forudsat," udtaler miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Danmark får svært ved at efterleve EU's krav til forbedringer af vandmiljøet inden 2027.

Det skyldes både "tidsmæssige, naturgivne, praktiske og økonomiske udfordringer", fremgår det af et høringssvar, som Miljø- og Fødevareministeriet har sendt til Europa-Kommissionen.

Derfor har regeringen bedt om at få udskudt deadline, skriver Berlingske.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) siger i et skriftligt citat, at Danmark vil fastholde ambitionsniveauet i vandrammedirektivet. Han peger desuden på, at der er en forsinkelse, fra indsatserne igangsættes, til resultaterne kan ses.

- Hvis vi fastholder en ambitiøs målsætning uden at tage højde for, at stort set alle EU-lande har svært ved at nå det inden for tidsrammen, så gambler vi med opbakningen til selve målet, hvis folk bare slår ud med armene og siger, at det er umuligt. Og det kan i sidste ende gå ud over vandmiljøet - det skal vi for alt i verden undgå.

S opfordrer til brede drøftelser

En samlet opposition har kaldt miljø- og fødevarerminister Jakob Ellemann-Jensen i samråd om sagen.

I Socialdemokratiet ser miljøordfører Christian Rabjerg Madsen ønsket om en udsat deadline som tegn på, at der skal gøres noget.

- Vi vil opfordre regeringen til at indkalde til nogle brede drøftelser. Det er meget muligt, at det bliver nødvendigt med en ekstra planperiode til at nå målet – det vi ikke vil acceptere fra Socialdemokratiets side er, at vi intet foretager os, siger han.

Han peger på, at regeringen har mistet kontrollen med landbrugets udledning af kvælstof som følge af landbrugspakken fra 2016.

En aftale, som den daværende Venstre-regering indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, og som gav landbruget grønt lys til at gøde mere, hvis de til gengæld frivilligt leverede tiltag, som kunne reducere udledningen af kvælstof. Tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viste i februar, at det i meget lille grad har virket.

R vil have ny regering

Hos Radikale mener klima- og miljøordfører Ida Auken, at det er "pinligt for Danmark", at der atter skal bedes om mere tid.

- Danmark har allerede fået over otte år mere at løbe på. Derfor var landbrugspakken en kæmpe fejl, som gav mere forurening og større problemer, på et tidspunkt, hvor vi faktisk var rigtig langt fra målet, forklarer hun.

Ifølge Ida Auken er der brug for en stor plan for naturen og landbruget i Danmark. Landbrugsjord skal tages ud af drift og brugen af gødning i sårbare områder skal ned.

- Men det har regeringen jo ikke vist nogen som helst vilje til, de beder bare om mere tid, siger hun.

- Vi vil gerne have en ny regering, der tager naturen og danskernes vand mere alvorligt end den nuværende regering. Jeg kan ikke se andet, end at vi må have et nyt lederskab i Danmark, der vil lede os i en retning, hvor vi får rene søer, rene fjorde og levende vandløb.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk