Minister opfordres til at gå efter "næse"

Venstres Kristian Jensen opfordres til at gå af som skatteminister, efter at alle Folketingets partier har givet ham en "næse" for grundlovsbrud.

Skatteminister Kristian Jensen opfordres nu til at trække sig fra ministerposten, efter at han onsdag fik "stærk kritik" - en såkaldt "næse" - fra alle Folketingets partier.

Skatteministerens brøde består i, at han i vinter lod sit ministerium udskyde erhvervslivets frister for indbetaling af skat og moms, selvom loven herom endnu ikke var på plads.

Det groveste brud på Grundloven i nyere tid, kalder Socialdemokraterne det.

Tag en tænkepause

Det ver Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen, der opfordrer Kristian Jensen til at tage en tænkepause som almindeligt folketingsmedlem efter at have fået den grove næse:

- Det er nok det groveste og mest eklatante brud på Grundloven, som jeg har set i alle de år, jeg har haft med politik at gøre, siger Carsten Hansen.

Brud på to paragraffer

Grundlovens paragraf 43 bestemmer, at skat kun kan pålægges, forandres og ophæves ved en lov.

Og grundlovens paragraf 22 foreskriver, at et lovforslag først får lovkraft, når det er vedtaget, samt stadfæstet af kongen og kundgjort for borgerne.

Ikke desto mindre udskød ministeriet i februar erhvervslivets frister for indbetaling af a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, selvom lovforslaget herom ikke var vedtaget endnu.

På kant med grundloven

Det kaldte i første omgang skatteudvalgets formand, den radikale Niels Helveg Petersen, på barrikaderne.

Helveg angreb i Folketingssalen i stærke ord ministeren for at være på kant med grundloven. Enhedslistens Frank Aaen var af samme mening.

"Næse" fra alle partier

Nu har skatteministeren så fået "stærk kritik" - en såkaldt "næse" - fra Folketingets udvalg for forretningsordenen.

Alle Folketingets partier har sæde i dette udvalg, og kritikken er udtalt af et enigt udvalg. Det betyder altså, at også regeringspartierne Venstre og Konservative står bag.

Imidlertid står Socialdemokraterne ene i kravet om minister Kristian Jensens afgang. Og efter hvad DR Nyheder erfarer, vil Dansk Folkeparti ikke støtte kravet.

Kristian Jensen er og forbliver skatteminister.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk