Minister: Oversvømmelser er kommuner og grundejeres eget ansvar

Esben Lunde Larsen (V) siger, at hensynet til kystsikring er vigtigere end landskabelige hensyn.

Regeringen har lavet et rejsehold, der skal kunne rejse ud og assistere kommunerne med klimatilpasninger. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) lægger op til, at der skal gennemføres flere projekter med hård kystsikring i Danmark.

Samtidig skal kommunerne have hjælp til at lave planer mod forhøjet vandstand. Men længere vil regeringen ikke gå.

Ansvaret for at imødegå vandproblemerne ligger nemlig hos borgere og kommuner - ikke staten, siger Esben Lunde Larsen:

- Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at når det gælder kystsikring, så er det grundejerens ansvar at sikre sig.

- Og når det gælder det andet aspekt omkring høje vandstande, som følge af klimaforhandlinger, så er det kommunernes ansvar at lave klimatilpasningsplaner, siger Esben Lunde Larsen.

Han lægger dog op til, at grundejere i højere grad skal have lov til at lægge sten ud langs klinter og opføre moler, høfter og diger, så de kan beskytte deres ejendom mod vand. Den såkaldte hårde kystbeskyttelse.

Ministeren siger, at han har sendt et klart signal til Kystdirektoratet om at ændre praksis, så hensynet til kystsikringen kan vægtes højere end landskabelige hensyn, hvis borgerne selv betaler.

Esben Lunde Larsen bakker op om kommunernes arbejde med at lave de såkaldte klimatilpasningsplaner. De skal imødegå de problemer med høj vandstand, som flere områder i Danmark i disse dage er ramt af.

- Det regeringen kan gøre er at indkalde kommunerne for at tale om, hvad vi kan gøre fremadrettet. Det gør jeg nu. Vi laver samtidig et rejsehold omkring klimatilpasning, hvor mine folk kommer ud til kommunerne, siger Esben Lunde Larsen.

Rejseholdet skal ifølge ministeren hjælpe kommunerne med eksempelvis at oprette beskyttelsesmure mod vandet, som naturligt kan indgå i byernes arkitektur.

/ritzau/