Minister: Pressen blander tingene sammen

Bomme, stopskilte og tavler ved Frøslev er aftalt forlængst, siger transportministeren, som mener, at pressen blander tingene sammen. EU-ekspert siger, at det er ministeren, der gør det.

Hans Christian Schmidt forstår ikke, hvorfor grænsekontrol ved Frøslev bliver omdiskuteret nu.

Transportminister Hans Christian Schmidt forstår ikke, hvorfor en aftale fra 2008 nu pludselig bringes op i forbindelse med regeringens grænseaftale med DF.

I dagens udgave af Politiken beskrives det, hvordan rød-hvide bomme, stopskilte og stoptavler til grænsen ved Frøslev er blevet sendt i EU-udbud.

- Der her er noget, som blev aftalt i 2008 i forbindelse med finansloven, og det er noget, vi har aftalt med Tyskland. Det vil være godt til bekæmpelse af menneske- og narkotikasmuling, siger Hans Christian Schmidt.

Menneske- og narkosmugling

Det er netop præciseret i aftalen om anlægget ved Frøslev fra 2008, at det er for at "styrke bekæmpelsen af menneskesmugling og smugling af for eksempel narkotika".

Anlægget skal gøre det nemmere for toldere at få bilister ned i fart. Hans Christian Schmidt siger, at det vil give et bedre arbejdsmiljø for tolderne.

- Det er faktisk farligt at stå dernede, hvis man ikke har sådan nogle anlæg, siger Hans Christian Schmidt.

Mener aftalerne er ens

Transportministeren kan dog ikke se den store forskel på det anlæg, der nu er sendt i EU-udbud, og de anlæg, som beskrives i den netop indgåede grænseaftale.

Og han ser heller ikke den store forskel på, om tolderne efter 2008-aftalen skal gå efter menneske- og narkosmuglere eller - ifølge den nye aftale - skal bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og berigelseskriminalitet begået af udenlandske bander.

- Man går da efter det hele, hvis man finder ud af, at der er noget dernede, der er galt, så skal man da kontakte de myndigheder, der har med det at gøre, siger Hans Christian Schmidt.

Ekspert: Det gør en stor forskel

EU-eksperten, professor Marlene Wind, er ikke enig med ministeren i, at de to aftaler minder om hinanden, og at det ikke gør nogen forskel, hvad tolderne kigger efter.

- Det er slet ikke ligegyldigt i forhold til Schengen-aftalen, hvad tolderne går efter, siger hun.

- Hvis man skal holde sig inden for Schengen, så kan det ikke nytte, at man går efter personer. Det er simpelt hen ikke tilladt. Så det er meget afgørende, hvad der står i aftalen, tilføjer Marlene Wind.

Oven i købet er der forskel på, hvordan den netop indgåede aftale præsenteres på dansk og i en engelsk udgave.

Facebook
Twitter