Minister: Småøer skal satse på turismen

Det er svært at bekæmpe urbanisering. Derfor bør småøer satse på turisme, mener landdistriktministeren.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S) holder i dag møde om de danske småøers fremtid. (© Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter)

Vejen til at hjælpe de danske småøer ud af krisen går især gennem turismen.

Det siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S) forud for dagens høring om småøernes vilkår.

De små øer døjer med befolkningsnedgang, og erhvervslivet klager blandt andet over dyre transportudgifter. Men løsningen ligger primært i en udvikling af turismeindustrien, mener ministeren.

- Vi har landfaste områder, hvor problemerne med affolkning er de samme som på småøerne, så færgedrift løser ikke det hele, siger Carsten Hansen.

Han henviser til, at ministeriet netop har valgt at bistå Videncenter for Kystturisme med at gennemføre en analyse af turismen på småøerne.

Den skal sætte fokus på, hvordan man fremadrettet får større viden om, hvem der besøger øerne og hvorfor.

Gratis færger skydes over til Vestager

Flere erhvervsdrivende øboer ønsker sig gratis færgetransport i håbet om at skabe mere udvikling på øerne.

Men her henviser Carsten Hansen til indenrigsminister Margrethe Vestager (R), som færgedriften til småøerne hører under.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet gives der allerede i dag tilskud til færgedriften til småøerne.

Sidste år blev regeringen sammen med Enhedslisten enige om at skaffe 15 millioner kroner ekstra til ø-kommunerne.

Det skete i forbindelse med en justering af den kommunale udligningsordning, og dermed får ø-kommunerne fra i år samlet set 106 millioner kroner i tilskud til færgedrift.

Øerne får hurtigere internet

Landdistriktsminister Carsten Hansen peger på, at der er flere igangværende tiltag, der kan være med til at skabe udvikling på småøerne og måske forhindre yderligere affolkning.

Der er bl.a. afsat penge til hurtigere internetadgang, og så kan eksempelvis landdistriktspuljen være med til at understøtte flere projekter på øerne, siger han.

Høringen om de danske småøers forhold afholdes på Christiansborg og har deltagelse af repræsentanter for øboerne, erhvervsdrivende, flere kommunalpolitikere, forskere samt landdistriktsministeren og økonomi- og idenrigsministeren.

I alt 27 danske øer hører under kategorien "små-ø".

Facebook
Twitter