Minister: Sociale indsatser virker ikke tilstrækkeligt

Regeringen sætter i ny redegørelse tal på personer, grupper og udgifter i socialpolitikken.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann ved præsentationen af den 250 sider lange redegørelse om socialpolitikken.

De samlede

udgifter
på socialområdet var 45 milliarder kroner i 2015, heraf går en tredjedel til udsatte børn og unge. Det viser en redegørelse fra Social- og Indenrigsministeriet, den første af sin art, der blev præsenteret i ministeriet i dag.

- Den dårlige nyhed er, at indsatserne ofte ikke gør en tilstrækkeligt stor forskel, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann på baggrund af redegørelsen.

Det besvarer måske spørgsmålet om, hvorfor man udgiver et digert værk på 250 sider om socialpolitik.

- Det gør vi fordi den helt grundlæggende udfordring på hele socialområdet er sådan set mangel på en viden om, hvad der egentlig sker for de mennesker, det hele handler om, når der iværksættes en lang række af indsatser, sagde social- og indenrigsminister Karen Ellemann ved præsentationen mandag formiddag.

Redegørelsen opregner målgrupper, redskaber og resultater samt de samlede

udgifter
på området - og så sætter den tal på, hvor mange personer og grupper, der er berørt. Overordnet inddeler regeringen de berørte i tre grupper: Udsatte børn og unge, udsatte voksne, og mennesker med handikap.

Plads til forbedring

- Fællestrækkene for alle tre hovedgrupper er, at de alle sammen er modtagere af en social indsats, sagde ministeren.

Samlet set drejer det sig om 170.000 mennesker, heraf cirka 57.000 udsatte børn og unge. Gruppen af udsatte voksne tæller 65.000 personer, der udgøres af

hjemløse
, misbrugere, brugere af krisecentre og psykisk syge. Gruppen af modtagere af støtte på grund af fysisk eller psykisk handikap udgøres af 52.000 personer.

Redegørelsens analyse vidner om potentiale for en mere effektiv indsats på området.

- Den peger også på manglende viden om, hvordan vi mest effektivt hjælper de socialt udsatte med komplekse problemstillinger, siger Karen Ellemann.

Desuden mangler vi som samfund stadig konkret viden om, hvordan socialt udsatte på

kontanthjælp
eller andre
midlertidige
ydelser bliver hjulpet i uddannelse og arbejde.

Redegørelsen er en opfølgning på regeringens såkaldte eftersyn af den foregående regeringens sociale 2020-plan udmøntede sig i Venstre-regeringens '10 mål for social mobilitet', der blev

offentliggjort
i maj.

I morgen er Karen Ellemann kaldt i samråd om sammenhængen mellem regeringens politik på området og kontanthjælpsloftet

Du kan læse den samlede redegørelse her