Minister: Studerende skal have lov at tjene 1.000 kroner mere om måneden

Som en del af udspillet til en ny finanslov vil regeringen hæve de studerendes fribeløb.

Uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) vil give studerende mulighed for at tjene flere penge ved siden af deres SU. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Studerende skal have mulighed for at tjene flere penge ved siden af SU'en. Det mener regeringen, som vil hæve de studerendes fribeløb med 1000 kroner om måneden.

Forslaget er en del af regeringens udspil til finanslov, som bliver præsenteret i morgen.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) siger:

- Jeg ønsker at give de studerende flere muligheder og mere fleksibilitet, mens de studerer. Hvis nogle studerende ønsker at arbejde lidt mere, for eksempel i sommerferien, skal de have mulighed for det.

Fribeløbet er det beløb, studerende højst må tjene ved siden af deres SU. Tjener studerende mere end fribeløbet, skal de betale en del af SU'en og eventuelle SU-lån tilbage.

Forslaget med andre ord gøre det mere attraktivt for studerende at bruge flere timer på studiejobbet.

Ud over at hæve fribeløbet vil regeringen samtidig nedsætte et ekspertudvalg med forskere fra forskellige videnskabelige baggrunde.

Ekspertudvalget skal opbygge og samle viden om, hvad der motiverer unge til at tage en uddannelse, og hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig.

- I Danmark har vi fri og lige adgang til uddannelse, alle studerende, uanset baggrund, kan få en uddannelse betalt af det offentlige og SU oveni. Det system er jeg stolt af, men vi skal samtidig være opmærksomme på, om vi bruger pengene rigtigt, siger Tommy Ahlers.

Han mener, at der især er behov for mere viden om, hvad SU'en betyder for den sociale mobilitet. Altså i hvor høj grad SU'en motiverer unge fra familier, der måske ikke har tradition for lange uddannelser, til at søge ind på et studie.

- Jeg vil vente med at tage stilling til eventuelle justeringer af SU-systemet, til jeg har fået mere viden på området, siger Tommy Ahlers.

Ekspertudvalget skal blandt andet samle erfaring fra danske og internationale forskningsundersøgelser.

Uddannelses- og forskningsministeren vil drøfte hævelsen af fribeløbet, den nærmere sammensætning af ekspertudvalget og udvalgets kommissorium med partierne bag SU-forliget.

Regeringen varslede sidste år, at man ville komme med en egentlig SU-reform. Det har man dog siden opgivet at nå i mål med før valget. Modstanden på Christiansborg var ganske enkelt for stor.

VLAK-regeringens 2025-plan fra 2017 gav et hint om indholdet i reformen. Her var der lagt op til, at de studerende skulle blive hurtigere færdig med deres uddannelse.

- Stærkere incitament til at færdiggøre studierne og komme ud på arbejdsmarkedet kan således understøtte øget beskæftigelse blandt unge, hed det i 2025-planen.

Det kunne tyde på, at regeringen ville skære i, hvor lang tid, man kan få SU ud over normeret studietid.

Med Tommy Ahlers melding må en større SU-reform dog formentlig afvente ekspertudvalgets arbejde.

/ritzau/

Facebook
Twitter