Minister til muslimske friskoler: Overhold loven, eller mist støtten

Voldsomt, men nødvendigt at fratage friskole eksistensen, som det er sket i dag, siger minister.

Det er en meget kraftig konsekvens, men alle børn i Danmark skal gå i en skole, der lever op til loven, siger undervisningsminister Merete Riisager om konsekvenserne for DIA Privatskole.

Muslimske friskoler skal ikke kun lære eleverne at læse eller regne.

Børnene skal være omgivet af voksne, som lærer dem om demokratiske rettigheder.

Derfor er det helt fair, at den muslimske friskole DIA Privatskole i dag står til at miste retten til at drive skole og har fået frataget støtten fra staten, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) til DR Nyheder.

- Det er godt og rimeligt, for vi skal ikke finansiere skoler, der ikke forstår de helt grundlæggende principper i vores samfund.

- Alle børn i grundskolen skal kunne være i en skole, der forstår, at demokratiet er grundlaget, vi arbejder på, siger ministeren.

Ikke et trygt undervisningsmiljø

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har truffet afgørelsen om den muslimske friskole, der ligger i København og huser over 350 elever.

Man har lavet en såkaldt påtænkt afgørelse og vil endelig beslutte sig efter 29. maj, der er deadline for skolen til at komme med indsigelser.

DR Nyheder har talt med formanden for skolebestyrelsen, og skolen vil ikke udtale sig til os om sagen.

Merete Riisager har ikke været inde over beslutningen og kan ikke gå ind i den konkrete sag, siger hun.

Men overordnet er beslutningen fra styrelsen i fin tråd med regeringens linje over for friskolerne, der længe har været holdt i stram snor.

- Det er en meget kraftig konsekvens, men alle børn i Danmark skal gå i en skole, der lever op til loven. Styrelsen har vurderet, at der er nogle voksne, der ikke klarer at bedrive skole i forhold til de regler, der gælder i Danmark, og derfor har de taget denne her konsekvens, siger Merete Riisager.

- Vi har i regeringen lavet et stilskifte, hvor vi langt mere konsekvent går ud og undersøger skoler, og hvor vi også fratager dem tilskuddet, hvis vi ikke i bliver betrygget i, at de overholder loven.

Direktør i styrelsen Martin Larsen siger om beslutningen:

-Styrelsen har foretaget en samlet vurdering af skolen, og finder ikke, at skolen lever op til friskolelovens krav om, at en fri grundskole skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse.

Problemerne med skolen har blandt andet vist sig i stridigheder mellem to forældregrupper, hvilket har betydet, at skolen har aflyst undervisning og været lukket i perioder.

Dermed har skolen ikke kunne sikre børnene et 'trygt undervisningsmiljø', som Martin Larsen formulerer det.

Det er første gang, at en muslimsk friskole mister retten til at drive skole.

De muslimske friskoler Nord-Vest Privatskole i København og Al-Salam Skolen i Odense lukkede efter at have mistet statsstøtten og været sat under skærpet tilsyn.

Sagen kort

  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har besluttet at tilbageholde DIA Privatskoles tilskud fra og med juni 2018 og påtænker ligeledes at træffe en afgørelse om, at de skal betale al støtte tilbage fra 29. september 2017 i og med, at de ifølge styrelsen har overtrådt friskoleloven.

  • Styrelsen påtænker endvidere at træffe afgørelse om at fratage skolen retten til at drive skole efter friskoleloven.

  • Skolen har været under skærpet tilsyn i efteråret 2017.

  • DIA Privatskole blev oprettet i 1981 og er en af de 27 såkaldte muslimske friskoler i Danmark. Der går ifølge skolens hjemmeside 357 elever fordelt fra 0-9. klasse

  • Skolen har indtil 29. maj til at komme med deres syn på sagen. Herefter træffer styrelsen sin endelige afgørelse.

Facebook
Twitter