Minister vil granske uklare regler om asylbørn

Ansvaret for asylansøgerbørn ligger hos udlændingemyndighederne, og det er godt nok, fastslår social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Karen Ellemann (V) mener, at reglerne er gode nok for asylbørn, men vil gerne præcisere, hvis organisationer har brug for det. (Foto: Simon Læssøe/Scanpix 2016) (Foto: © Simon Læssøe, Scanpix)

Hvis et barn af asylansøgere mistrives i sådan en grad, at der er behov for, at myndighederne griber ind og i sidste ende tvangsfjerner barnet, så ligger ansvaret hos udlændingemyndighederne.

Det slår social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) fast, efter at blandt andet KL, Red Barnet og Dansk Socialrådgiverforening fortæller, hvordan der hersker stor tvivl og forvirring om, hvordan lovgivningen på området skal forståes.

- Den her diskussion handler om hvorvidt, man mener, at lovgivningen er klar nok, og hvem der har myndighedsansvaret. Og det, mener jeg, er vigtigt, at vi får klargjort. Jeg kan undre mig over, at det er noget, man har kunne diskutere i mange år. Den tidligere regering har ikke gjort noget, men jeg vil meget gerne melde ud, at hvis man er asylansøger i Danmark, så hører man under udlændingemyndighederne, der har ansvaret, siger hun.

Allerede i maj 2015 rettede Kommunernes Landsforening (KL) henvendelse til ministeriet, der dengang var under ledelse af den tidligere S-R-regering.

Her påpegede de forvirringen og efterlyste klare retningslinjer for, hvorvidt børn af asylansøgere var dækket af serviceloven, som andre børn i Danmark, eller hvorvidt de var udlændingemyndighedernes ansvar.

KL: Myndigheder 'modarbejder'

En aktindsigt viser, at ministeriet i december 2015 stadig ikke kunne give KL et klar svar, men at et analysearbejde var sat i gang.

- Det kunne jo tyde på, at nogen mener, at det er uklart. Det må vi så tage bestik af. Det vil være nogle juridiske vurderinger af, hvordan vi får det tydeliggjort. Det er der jurister, der er i gang med, siger Karen Ellemann i dag.

Kommunerne rettede allerede i maj sidste år henvendelse til ministeriet, hvor de også skrev, at udlændingemyndighederne 'modarbejdede dem' i de her sager. Bør du rejse en løftet pegefinger overfor udlændingemyndighederne?

- Det er indiskutabelt, at hvis et barn i en asylansøgerfamilie mistrives, så skal myndighederne gribe ind.

Hvorfor skal der være forskel på, hvem der griber ind i sådanne sager, når det gælder danske børn og børn af asylansøgere?

- Når man søger om asyl i Danmark og opholder sig på et asylcenter, er man i udlændingemyndighedernes varetægt. Så hvis et barn på et asylcenter bliver mishandlet, så skal ledelsen på centeret gribe ind.

- Så der vil jeg gerne slå fast, at det er op til de myndigheder at gribe ind og varetage barnets tarv.

Har fx Udlændingestyrelsen kompetencer til det?

- Jeg mener helt klart, at udlændingemyndighederne har kompetence til at indhente den kompetence, de har brug for til at behandle sådanne sager og så derefter påtage sig regningen.

Forskellige love for asylbørn og danske børn

Mener du, at retssikkerheden er ligeså god for asylbørn i proces og danske børn?

- Ja, det mener jeg i høj grad, fordi børn skal beskyttes i Danmark, og hvis børn i Danmark mistrives, så griber myndighederne ind. For asylbørnenes vedkommende er det udlændingemyndighederne.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at et asylbarn i proces skal tvangfjernes, skal man så give familien opholdstilladelse?

- Det skal jeg ikke kunne afgøre, men det vil være en meget, meget vanskelig situation. Det, man kan være bekymret for, er, hvad man kan gribe til i frustration over, at man gerne vil have asyl.

Så du frygter ikke, at et sådant scenarie ville kunne afholde myndighederne fra at fjerne et barn?

- Nej. Ligegyldigt hvilken myndighed, man hører under, så er man rigtig godt sikret i Danmark.

Hvad vil du gøre for at skabe klarhed?

- Nu har jeg svaret meget klar her, hvordan reglerne skal forstås. Og så har jeg bedt mine embedsmænd om at få klargjort, om der er behov for præciseringer i forskellige lovsæt. Er der det, så vil jeg komme med dem, siger Karen Ellemann.