Minister vil skærpe kontrollen med dyretransporter efter årevis med svigt

Fødevarestyrelsen har i årevis sløjfet forældede sager om dyretransporter.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil sammen med et flertal i Folketinget skærpe kontrollen med dyretransporter. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Efter Fødevarestyrelsen i årevis har ført en mangelfuld kontrol med dyretransporter og sløjfet flere hundrede sager uden at sanktionere overtrædelser, vil miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nu skærpe kontrollen.

Hvordan et nyt kontrolsystem præcis skal skrues sammen, kan han endnu ikke give et konkret bud på - men noget skal ske.

- Jeg synes, det er helt utilstedeligt, at man foretager de her kontroller og så tilsyneladende lægger dem over i vindueskarmen og lader være med at gøre noget ved dem, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han henviser til, at en veterinærchef i Fødevarestyrelsen tilbage i 2015 på én gang valgte at lukke 536 sager uden at sanktionere overtrædelser. Det skete blandt andet med henvisning til, at sagerne var blevet forældede.

Den mangelfulde sanktionering drejer sig konkret om Fødevarestyrelsens kontrol af de såkaldte logbøger og returlogbøger.

Når man transporterer levende dyr på lange transporter over otte timer, skal man før turen indsende en logbog til myndighederne, hvori man blandt andet oplyser om køretøjet, antallet af dyr og turens forventede varighed. Efter turen skal man så udfylde en returlogbog, der skal vise, om turen gik som planlagt.

Men logbøgerne har i årevis hobet sig op i styrelsen, og mange er blevet forældede, før man kunne sætte ind med sanktioner.

Et flertal på Christiansborg ser behov for mere fysisk kontrol - ser du også det?

- Jeg ser i hvert fald behov for, at man i højere grad laver en kontrol, der er risikobaseret, så vi sætter ind der, hvor vi ved, der er udfordringer. Nu har jeg indkaldt alle ordførerne til et møde, og så ser jeg frem til at drøfte det med partierne, for det er jo en forargelse, vi deler bredt i Folketinget, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Flertal kritiserer "ren papir-kontrol"

Dyrevelfærdsordførere fra blandt andet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet betegner kontrollen med logbøgerne som "en ren papir-kontrol" - og Fødevarestyrelsen påpeger også selv, at det kan være svært at løfte bevisbyrden i sager om transporttid, fordi kontrollen beror på selvangivelser fra erhvervet i logbøgerne.

Logbøgerne tjener et formål, betoner ministeren:

- Men det er ligeså åbenbart, at det er en kontrol, der ikke kan stå alene. Og det gør den heldigvis heller ikke. Det her er bare en del af den kontrol, som Fødevarestyrelsen udfører. Når grisene bliver læsset på lastbilen, bliver de altså også kontrolleret.

Det, ministeren henviser til, er, at Fødevarestyrelsen kontrollerer, at grisene er såkaldt "transportegnede", når de skal ud på en lang transport. Men her kontrolleres det ikke, om der for eksempel er for mange grise på lastbilen, om de har ordentligt med vand og strøelse - eller hvor længe turen varer. De forhold bliver derimod kontrolleret fysisk i 100 årlige stikprøvekontroller.

Skal antallet af de fysiske stikprøver sættes op?

- Enten er det et tal, vi skal have i vejret, eller også skal stikprøvekontrollen være mere målrettet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

En af de værktøjer, der kan tages i brug, er at kontrollere dyretransporternes GPS-data. Det kan give et nøjagtigt billede af, hvor lang turen har været. Sidste år gennemførte Fødevarestyrelsen 82 GPS-kontroller. Det er alt for lidt, lyder kritikken fra flere dyrevelfærdsordførere. Ministeren har bedt om en analyse af brugen af GPS-data.

- Det bruges i dag, men ikke i et særligt stort omfang. Og det er jo en relativt nem måde at afsløre, om man lever op til transport- og hviletider, siger han.

Minister: Selvfølgelig får det konsekvenser

I en redegørelse peger Fødevarestyrelsen selv på en række "væsentlige årsager til den manglende sanktionering". Blandt andet tekniske problemer, utilstrækkelig styring og en uforudset stor stigning i antallet af dyretransporter. Men tilsyneladende uden at gøre skiftende ministre på området opmærksom på det.

- I en sådan situation skal man jo råbe vagt i gevær tilpas højt til, at man faktisk hører det rundt omkring, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Men peger pilen ikke også mod Christiansborg, fordi det er der, I sætter rammerne for Fødevarestyrelsen?

- Jeg er helt med på, at det er os som politikere, der fastlægger økonomien, men det er altså ikke sådan, at man ikke har noget ansvar, når man er ansat i Fødevarestyrelsen eller andre steder, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Antallet af især eksporterede grise er steget markant det seneste årti, uden der er fuldt flere ressourcer med til kontrollen. Er det tilfredsstillende?

- Det, der er stærkt utilfredsstillende, det er, at man ikke har udført den kontrol, man skulle, og at man ikke har gjort opmærksom på, at man har været ramt af de udfordringer. Om det betyder, at der skal tilføres flere ressourcer, eller om der skal kontrolleres på en anden klogere og mere moderne måde, det har jeg bedt Fødevarestyrelsen om at se på, siger ministeren.

Han har bedt departementchefen om at sanktionere fejl og svigt "på passende vis" over for de ansvarlige på direktionsniveau. Derudover har han bedt Fødevarestyrelsens direktør, Esben Egede Rasmussen, om at "påtale sagen over for de involverede chefer i Fødevarestyrelsen".

Direktøren har jo selv siddet ansvaret i mange år – har han ikke også et ansvar for den mangelfulde administration?

- Jo, det er klart, at der selvfølgelig er medarbejdere, som ikke har udført deres job. Der er andre, der ikke har udført deres kontrol, og der er nogle ledere, der ikke har levet op til deres ledelsesansvar. Det vil selvfølgelig få nogle konsekvenser, men det skal jeg ikke sidde her og udbasunere, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han har indbudt de øvrige partier på Christiansborg til et møde den 23. august.

Facebook
Twitter