Minkkommissionen kritiserer politiets øverste chef

Rigspolitichefen kan drages til ansvar for sin rolle i minksagen, skriver kommissionen.

Rigspolitichefen på et af de mange pressemøder afholdt af myndighederne om coronaviruspandemien. (Foto: liselotte sabroe © Ritzau Scanpix)

Rigspolitiets chef, Thorkild Fogde, burde have reageret med det samme, da han fik at vide, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet.

Det gjorde han ikke.

Derfor kørte politiet i flere dage videre med en plan om at skulle bistå med den omfattende opgave at slå alle mink ned. Og altså ikke kun de mink, der var på eller i nærheden af smittede farme.

Det skriver Minkkommissionen i sin beretning.

Samtidig mener kommissionen, at Thorkild Fogde med sine udtalelser på et pressemøde den 7. november var med til at fastholde minkavlere og offentligheden i "vildfarelsen" om at alle mink skulle slås ned.

Det til trods for, at han allerede 5. november - dagen efter pressemødet, hvor statsminister Mette Frederiksen meddelte, at alle mink skulle aflives - var blevet gjort opmærksom på, at der endnu ikke var lovhjemmel til det.

Det får kommissionen til at udtale kritik af ham:

- Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning.

Minkkommissionen understreger dog også i rapporten, at ingen danske myndigheder deltog i aflivningen af minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne uden lovhjemmel.

Omstridt telefonmanual

En central del af undersøgelsen af politiets rolle har handlet om de meget omtalte actioncards - en slags telefonmanual med instrukser til, hvad politiet skulle sige til genstridige minkavlere, der ikke frivilligt ville gå i gang med at slå deres dyr ned.

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet, lød formuleringen i kortet.

Minkkommissionen mener dog ikke, at Thorkild Fogde kan drages til ansvar for det fejlbehæftede actioncard, da han ikke kendte til indholdet i det før den 10. november, hvor kortets ordlyd blev ændret.

Det gjorde til gengæld politiinspektør Uffe Stormly. Han var stabschef i Den Nationale Operative Stab (NOST), der blandt andet stod for politiets minkindsats.

Han godkendte den 6. november manualen med den omstridte ordlyd.

Også Birgitte Buch, juridisk sektionsleder i Rigspolitiet, godkendte actioncardet.

Det finder kommissionen "særdeles kritisabelt", da telefonsamtalerne var med til at forstærke indtrykket hos minkavlerne af, at hvis de ikke handlede frivilligt ville myndighederne gribe ind.

Kommissionen mener derfor, at både Birgitte Buch og Uffe Stormly kan drages til ansvar for deres ageren.

Hverken Birgitte Buch eller Uffe Stormly har nogen kommentarer til Minkkommissionens konklusioner.

Rigspolitiet og chef Thorkild Fogde ønsker ikke at kommentere konklusionerne, før man har haft mulighed for at gennemlæse rapporten.