'Mit overblik' på vej: Log ind ét sted og se alle det offentliges data om dig

Borgere skal fremover kunne logge ind ét sted og se samtlige data, der er registreret om dem i det offentlige.

Med "Mit overblik" på borger.dk vil regeringen også etablere en personlig kalender, hvor den enkelte borgers aftaler og vigtige frister fremgår - for eksempel aftaler hos offentlige myndigheder eller frister for betaling af grundskyld. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Sygdom, skilsmisse og boligforhold.

Hvad vi tjener, hvilke bøger vi låner på biblioteket, og hvordan vores børn har det.

Det offentlige ligger inde med masser af oplysninger om os alle sammen, men det er ofte svært at finde ud af, hvad det lige er for myndigheder, der har hvilke oplysninger.

Det vil regeringen nu løse ved at lancere "Mit overblik" på borger.dk, hvor alle borgere fremover skal kunne logge sig ind og se samtlige data, der er registreret om dem i det offentlige.

Samtidig skal løsningen udvikles som en app til smartphones.

- Det er rigtig svært for os som borgere at gennemskue, hvad det er for myndigheder, der ligger inde med hvilke oplysninger, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

Ekspert: Sikkerhed stor udfordring

Planen skal rulles ud over de næste fem år. I 2020 skal alle data om sygedagpenge, SU, boligstøtte, kontanthjælp og børnepenge være tilgængelige - og frem til 2023 vil flere og flere data lægges ud til borgerne.

I et forsøg på at øge gennemsigtigheden og sikre tillid vil regeringen indgå en aftale - eller en såkaldt digitaliseringspagt - med kommuner og regioner om den konkrete plan, der trinvis skal give borgerne adgang til data.

Helle Zinner Henriksen, der er lektor i digitalisering på CBS, kalder det i udgangspunktet "en god ide" at lancere "Mit overblik" og give adgang til egne data.

Men hun mener, at det er helt afgørende, at regeringen sikrer, at uvedkommende ikke får adgang.

- Vi er lige blevet kåret til verdensmestre i digitalisering, og det er flot, men i den kåring har vi også en knap så høj rangering, når det gælder sikkerhed. Det bliver en større udfordring, jo mere data der er tilgængeligt, siger hun.

For regeringen er det afgørende, at borgerne har tillid til, at det offentlige håndterer og bruger deres personoplysninger på forsvarlig vis, men det får de kun, hvis der er helt styr på sikkerheden, lyder det.

- Ellers skabes der en utryghed i forhold til hele digitaliseringsprojektet, og det er ikke lige frem det, der er meningen, siger Helle Zinner Henriksen.

Ifølge Sophie Løhde er sikkerhed helt afgørende for regeringen.

- Og med "Mit overblik" er det ikke sådan, at vi kommer til at tage alle borgeres data og gemme det ét sted. Vi snakker alene om udstilling af data.

- Dermed vil selve opbevaringen af vores data ske ude hos de forskellige myndigheder. Det er selvfølgelig ud fra et sikkerhedsaspekt, at vi har truffet den beslutning, siger innovationsministeren.

Personlig kalender

Regeringen vil ifølge udspillet undersøge muligheden for at stille krav om, at der for alle systemer med såkaldt "personhenførbare oplysninger" skal etableres en log, så borgeren kan få indblik i, om uvedkommende har haft adgang til oplysninger om borgeren selv.

Det skal undersøges også, om der er behov for at stille krav om en særskilt datasikkerhedspolitik rettet mod medarbejderne hos de relevante myndigheder.

Med ”Mit overblik” vil regeringen også etablere en personlig kalender, hvor den enkelte borgers aftaler og vigtige frister fremgår - for eksempel aftaler hos offentlige myndigheder eller frister for betaling af grundskyld.

Det vil samtidig gøre det muligt at give borgeren en automatisk, men personlig hjælp med påmindelser og notifikationer.

Regeringens mål er, at 90 procent af borgerne har tillid til det offentliges behandling af data inden 2024. Af dem skal 60 procent af borgernes tillid være ’høj’.

I dag har 83 procent tillid til, at det offentlige behandler data forsvarligt - heraf har 37 procent 'høj' tillid, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

De mest centrale elementer i nyt digitaliseringsudspil:

  • Ny strategi for offentlige data skal medvirke til øget tillid. Og den skal samtidig sikre, at vi får mest mulig gavn af de mange offentlige data.

  • Regeringen vil oprette et Dataetisk Råd. Det skal blandt andet give anbefalinger om dataetiske spørgsmål og dilemmaer og bidrage til samfundsdebatten.

  • Under navnet "Mit overblik" skal der etableres en samlet indgang til det offentlige på borger.dk, der blandt andet skal give borgerne overblik over egne sager, vigtige frister og de mest relevante data, som det offentlige har om dem.

  • Regeringen vil indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner. Den forpligter parterne på de tre indsatsområder og skal sikre god digital service.

  • Sammenhængende digitale brugerrejser skal sikre, at borgere og virksomheder i 20 vigtige situationer med flere gøremål oplever en nemmere og mere sammenhængende digital service.

  • En ny kørekort-app skal gøre det nemmere for borgerne at legitimere sig i Danmark. På sigt skal andre id-beviser gøres digitale.

  • Der etableres en ny investeringsfond. Den skal sætte skub i afprøvningen og brugen af nye teknologier. Eksempelvis kunstig intelligens og digitale velfærdsløsninger. Fonden vil - sammen med allerede igangsatte initiativer - få en samlet investeringsvolumen på i alt 410 millioner kroner frem til 2022.

  • National strategi for kunstig intelligens skal gøre Danmark til et af de førende lande. Og samtidig skal den opstille klare etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark.

  • Kilde: Finansministeriet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk