Mogens Jensen blev afhørt i syv timer. Men et centralt spørgsmål kunne han ikke svare på

Mogens Jensen blev som den første minister afhørt i Minkkommissionen i dag.

Mogens Jensen ankom på cykel til retten på Frederiksberg. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

Det var ham, der røg, da skandalen rullede for et år siden.

Det var ham, der sammen med sit ministerium skulle "lægge sig ned og rulle sig".

En formulering, som statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, brugte i en efterhånden landskendt sms til departementschefen i Fødevareministeriet, da det stod klart, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Og torsdag skulle den forhenværende fødevareminister Mogens Jensen (S) så som den første af ministrene, der har været involveret i minksagen, afhøres i Minkkommissionen.

Mogens Jensen indtog en nøglerolle i dagene, hvor regeringen besluttede at aflive alle mink.

Beslutningen blev truffet på et møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalget 3. november.

Mogens Jensen var med på mødet, og det var hans eget ministerium, der havde stået for en stor del af håndteringen af coronasmitte på de danske minkfarme.

Derfor var kommissionens udspørger også interesseret i at få præcist at vide, hvad der foregik på mødet, der begyndte klokken 21.30 den aften.

Og navnlig svaret på det helt centrale spørgsmål: Hvem fandt på, at alle mink skulle aflives?

Det afgørende møde

Det kræver en nærmere forklaring.

I materialet til mødet den 3. november var der blandt andet beskrevet to modeller for, hvordan minksmitten kunne slås ned.

Den ene var en dvalemodel, hvor avlsdyr blev bevaret, men hvor der ikke ville blive avlet nye mink i 2021.

Derudover var der også en nedlukning af erhvervet i materialet.

Mogens Jensen forklarede, som regeringen hele tiden har sagt, at der i stedet for de to modeller, blev valgt en helt tredje vej. Aflivning af alle mink inklusive avlsdyr, men uden et permanent forbud mod at have mink.

Sondringen er afgørende. For der var advarsler om manglende lovhjemmel til de to andre modeller i de bilag, der var lavet til mødematerialet.

Og det var her, formanden for Minkkommissionen, landsdommer Michael Kistrup, gerne ville vide, hvem der kom med forslaget om den tredje model.

Men Mogens Jensen kunne ikke give et klart svar på, hvem der rent faktisk tog ordet og smed den løsning på bordet.

- Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er noget, der kommer i den indledende forelæggelse fra Justitsministeriet, eller om det er Sundhedsministeriet, sagde Mogens Jensen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) var ikke selv med på mødet. Han lå i de dage syg med corona og var med egne ord "helt ude af loopet" – og det var hans departementschef Johan Kristian Legarth, der deltog.

Fra Sundhedsministeriet deltog sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og hans daværende departementschef Per Okkels ifølge dokumenter, der tidligere har været fremlagt.

Mogens Jensen kunne heller ikke huske, hvem der præsenterede sagen. Til gengæld "stod det ret hurtig klart", at det var "nødvendigt" at aflive alle mink.

- Jeg kan huske, at sundhedsministeren flere gange blev spurgt ind til, om det var nødvendigt.

Hvem spurgte om det, ville udspørgeren vide.

- Jeg kan huske, statsministeren spørger. Jeg tager ikke selv ordet, sagde Mogens Jensen.

Mogens Jensen sagde, at han ikke var blevet advaret om den manglende lovhjemmel på det tidspunkt. Og det var ikke noget, der kom op på mødet, forklarede han.

Han pegede på, at han som minister kun læste det såkaldte cover - en slags hurtig gennemgang af sagen - men at han ikke orienterede sig dybdegående i de medfølgende bilag.

- Der var slet ingen diskussion om hjemmel, og mit eget udgangspunkt har været, at hvis der havde været et hjemmelsproblem, så vil det have fremgået klart af indstillingen, sagde Mogens Jensen.

Det er netop i disse bilag, at det ifølge eksperter står klart, at der var et problem med hjemlen til den beslutning, der blev truffet.

Kunne I ikke have taget en læsepause?

Mogens Jensen betonede samtidig i sin afhøring, at han ikke havde nogen grund til at betvivle det materiale, der blev lagt frem til mødet, og som i al hast havde været igennem hænderne på embedsmænd fra adskillige ministerier i løbet af dagen.

Udspørger Jakob Lund Poulsen ville vide, hvem der ifølge Mogens Jensen skulle "have rakt fingeren i vejret" for at advare om problemet med hjemlen.

- Det skulle de, der var opmærksomme på, at der ikke var hjemmel til at gennemføre den beslutning, lød det fra Mogens Jensen.

Han lagde samtidig vægt på, at ministrene kun havde haft ganske få minutter til at se i dokumenterne.

- Ville det have været helt utænkeligt, at man beder om en læsepause, spurgte Jakob Lund Poulsen.

- Man kan forestille sig alt muligt, lød det fra Mogens Jensen.

Han læste altså ikke bilagene det aften og kan ikke huske, om han læste dem dagen efter, da han bad om materialet.

'Det er altså vildt'

Før Mogens Jensen gik ind til mødet, havde hans embedsmænd indstillet, at han skulle tale for dvalemodellen.

Men det ændrede sig under mødet, afslørede en sms, som blev fremlagt under afhøringen.

Hans særlige rådgiver, Søren Andersen, der også var med til mødet, skrev klokken 21.37:

"Hun kommer simpelthen til at kalde os uansvarlige og sige, at vi ikke tager det alvorligt nok, når du foreslår vores linje. Det er altså vildt.", skrev han under mødet til Mogens Jensen.

De to sad ikke sammen, da Mogens Jensen deltog i mødet hjemmefra.

Mogens Jensen blev spurgt, om det var Mette Frederiksen, som Søren Andersen henviste til, når han skrev 'hun'.

- Det kunne det være, det kunne også være departementschefen, svarede han.

Mogens Jensen forklarede, at han i lyset af risikovurderingen fra Statens Serum Institut aldrig tog ordet og talte for den dvalemodel, som hans ministerium havde anbefalet.

En email, der kom dumpende

Dagen efter det skelsættende aftenmøde gik statsminister Mette Frederiksen ud på et pressemøde og meddelte, at alle mink skulle aflives.

Mogens Jensen var også med på pressemødet. På det tidspunkt vidste Mogens Jensen efter eget udsagn ikke, at der var tvivl om hjemlen til at aflive alle mink.

Det skete først tre dage senere den 7. november præcis klokken 18.31, forklarede Mogens Jensen.

Men under afhøringen kom det frem, at der var udkast til dokumenter, hvor der fremgik, at Mogens Jensen blev orienteret om den manglende lovhjemmel allerede fredag den 6. november.

Mogens Jensen holdt dog selv fast i, at det først skete lørdag 7. klokken 18.31, da han fik en mail om, at det var nødvendigt at orientere fødevareordførerne i Folketinget om, at der var behov for en hastelov.

- Der var megen diskussion om, hvornår jeg fik det at vide. Jeg ville ønske, jeg havde fået en orientering tidligere. Men det fik jeg ikke, forklarede Mogens Jensen.

Udspørgeren Jakob Lund Poulsen borede ad flere omgange i spørgsmålet:

Kom der bare en mail dumpende ind, uden du var orienteret?

- Jeg fik en orientering fra min særlig rådgiver om, at der var sag på vej til mig. Den fik jeg så efterfølgende.

Var det første gang, du hørte om problemer med hjemmelsgrundlag?

- Ja, det var det, siger Mogens Jensen.

Så ingen orientering fra Henrik Studsgaard, Tejs Binderup, den juridiske chef eller andre i ministeriet?

- Nej.

Heller ingen orienteringer fra Justitsministeriet, der havde vurderet hjemmelsgrundlaget?

- Nej, det var ikke det spor, der kørte i forhold til mig. Det var et spor, der kørte på embedsmandsniveau og ikke kom op til mig, forklarer Mogens Jensen.

Da afhøringen var ved at være færdig, storroste Mogens Jensen sine embedsmænd.

De havde arbejdet under et "umenneskeligt arbejds- og tidspres", lød det.

Syv timer tidligere var afhøringen begyndt med, at udspørgeren Jakob Lund Poulsen ville vide, om de oplysninger, han havde ridset op fra Mogens Jensens cv, var korrekte.

Mogens Jensen svarede: "Du har ikke sagt noget forkert indtil nu."

Jakob Lund Poulsen: "Man kan jo komme til at begå fejl."

"Det ved vi," svarede Mogens Jensen.

FacebookTwitter