Mogens Lykketoft: Uacceptabel adfærd af finansministeren

Bjarne Corydon burde have ladet Folketingets Finansudvalg se alle bud på Dong-aktierne inden salget til Goldman Sachs, lyder det.

Folketingsformand Mogens Lykketoft så gerne, at finansminister Bjarne Corydon fremlagde alle oplysninger om Dong-salget til Folketingets Finansudvalg. (© DR)

Det er stærkt kritisabelt, at finansminister Bjarne Corydon (S) ikke orienterede Folketingets Finansudvalg om alternative bud på de Dong-aktier, der sidste år blev solgt til amerikanske Goldman Sachs samt ATP og PFA for 11 milliarder kroner.

Det mener Bjarne Corydons egen partifælle og forgænger på finansministerposten, folketingsformand Mogens Lykketoft.

Han henviser til, at Bjarne Corydon ikke vil fremlægge alle oplysninger om Dong-salget, da der tidligere har været eksempler på lækage af fortrolige oplysninger af særlig følsom karakter, som Folketinget har modtaget.

- Folketingets ledelse og flertallet i Folketinget kan ikke acceptere en argumentation, der siger, at vi ikke kan holde på en hemmelighed, siger Mogens Lykketoft.

- Så må vi indskærpe fortroligheden, hvis det er sager af den art, men jeg skal bare gøre opmærksom på, at det her Folketing til alle tider - både i Udenrigspolitisk Nævn og i Finansudvalget - har modtaget fortrolige oplysninger. Det er man nødt til at have en mulighed for.

Burde have fået indblik i fortrolige oplysninger

Folketingets øverste ledelse, præsidiet, har i dag kritiseret finansministeren for ikke at lægge alle oplysninger om Dong-salget frem for Folketinget.

Kritikken kommer på baggrund af en klage fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Thulesen Dahl har tidligere foreslået, at Finansudvalget kunne komme over til Bjarne Corydon og i et lukket rum have set de fortrolige oplysninger uden mulighed for at tage noget med sig derfra.

Bjarne Corydon siger imidlertid, at han ikke har gjort noget forkert, men det er Mogens Lykketoft ikke enig i.

Mogens Lykketoft, skulle Finansudvalget have haft lov til at komme over i ministeriet og set det andet bud?

- Der har jo været andre af den type oplysninger, som er blevet håndteret på den måde, så det havde været en mulighed, ja.

Hvis du stadig havde siddet som socialdemokratisk finansminister og fået denne kritik, havde det så været en god eller en dårlig dag?

- Hvad synes du selv?

Det er dig, der har været finansminister.

- Ja. Men jeg kan kun sige, at jeg fra min tid som finansminister kan erindre en række sager med høj fortrolighed, som blev håndteret uden lækager. Det er klart, at det også er et spørgsmål om stor ansvarlighed hos folketingsmedlemmerne, hvis de sidder med oplysninger, der kan være mange penge i for staten, siger Mogens Lykketoft.

Bjarne Corydon mener ikke, at han har gjort noget forkert i forbindelse med Dong-salget.

Relevant materiale for Finansudvalget

Er det respekt for Folketinget?

- Vi i præsidiet mener, at det her materiale havde været relevant for Finansudvalgets beslutning (om at sælge Dong-aktier til Goldman Sachs, red.). Vi har sagt, at juraen er sådan, og at det ikke er os, der kan pålægge finansministeren at fremlægge det, hvis han mener, at der er meget usædvanlige og tungtvejende grunde til ikke at gøre det.

- Men vi har også sagt, at man skal gøre sig yderst umage for at finde de procedurer i sådan nogle sager, der gør, at dem, der skal være med til at træffe de beslutninger i Folketinget, her in casu Finansudvalget, har det beslutningsgrundlag, de har krav på, siger Mogens Lykketoft.

Havde du gjort det på den her måde som finansminister?

- Det kan jeg ikke erindre, nej. Men det er muligt, at du kan fange mig på det. Men jeg kan ikke huske, at vi har haft en tilsvarende sag.

Folketingets præsidium har ikke mulighed for at tvinge finansminister Bjarne Corydon til at fremlægge de fortrolige oplysninger for Folketinget og vil nu lade det fremtidige politiske forløb være op til Folketingets partier.

Bjarne Corydon er således allerede blevet indkaldt til endnu et samråd i sagen efter dagens kritiske udtalelser fra præsidiet.