Mor og far skal dele børnechecken efter skilsmissen

650.000 par skal fremover dele børnechecken mellem sig. Det skal ligestille mor og far.

Cirka 650.000 par vil fremover få delt deres børne- og ungeydelse. Man kan altså godt indstille sig på - hvis man har en deleordning på enten 7/7 eller 6/8 - at man fremover skal dele børnechecken. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

I dag er det som udgangspunkt mor, der får børnechecken, når forældre bliver skilt.

Men fremover skal de op mod 18.000 kroner, som ét barn årligt kan udløse i børneydelse, deles lige mellem mor og far. Det er samtlige partier i Folketinget i dag blevet enige om som led i aftalen om et nyt familieretligt system.

Forældre med fælles forældremyndighed skal altså i udgangspunktet modtage halvdelen af den skattefri børne- og ungeydelse hver.

- Vi vil gerne give mulighed for at dele børnechecken, for det er jo gammeldags, at det er moren, der modtager børnechecken. Det kommer fra en tid, hvor det var moren, der fik barnet og så blev understøttet økonomisk af faren, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), der har ledt forhandlingerne.

Forældre, der ikke bor sammen, kan aktivt vælge, at hele ydelsen kun udbetales til én af dem - hvis de er enige om det. Hvis de er uenige, kan udbetaling ske til den ene, hvis en såkaldt samværsafgørelse fastslår, at barnet er mest hos den forælder.

Den delte børnecheck gælder kun for forældre, der enten hver har barnet i 7 dage af gangen eller en deleordning på henholdsvis 6 og 8 dage, betoner Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Det har jo rigtig stor betydning for folk, hvordan børneydelsen fordeles, fordi man baserer sin økonomi på det. Har man delt forældremyndighed og en 7/7 eller 6/8-ordning, så skal man fremover som udgangspunkt dele børnechecken.

- For de familier, der har en 9/5-ordning eller derunder, er det stadig mor, der får børnechecken, siger hun.

650.000 par skal dele børnechekcen

Aftalen får betydning for cirka 650.000 par, der fremover vil få delt deres børne- og ungeydelse. Man kan altså godt indstille sig på - hvis man har en deleordning på enten 7/7 eller 6/8 - at man fremover skal dele børnechecken. Også par, der bor sammen, skal i fremtiden dele børnechecken mellem sig.

Men skilsmisseforældre skal ikke begynde at frygte for deres økonomi, forsikrer Mai Mercado:

- Vi vil lave nogle overgangsbestemmelser, så man selvfølgelig får mulighed for at omstille sig til de nye muligheder, vi giver, siger ministeren.

- Det skal vi selvfølgelig have kigget på. Der er det vores ønske, at vi tager så nænsomt hånd om de børnefamilier, så vi ikke river tæppet væk under dem.

Selv om partierne ikke har lagt sig fast på en overgangsordning, er de ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil enige om, at aftalen ikke får tilbagevirkende kraft:

- Det kommer selvfølgelig ikke til at virke med tilbagevirkende kraft på den måde, at man lige pludselig skal til at tilbagebetale nogle penge, siger hun.

- Men hvis man har fælles forældremyndighed og en 7/7 eller 6/8-ordning, så vil det være sådan, at man fremadrettet skal dele børnechecken.

Det er cirka hvert tredje barn, der oplever, at deres forældre går fra hinanden.

Venstres socialordfører, Carl Holst, erkender, at der kan være eksempler, hvor eksempelvis moren har langt de fleste udgifter til barnet, selvom både forældremyndigheden og samværet er ligeligt fordelt.

Er der ikke nogle mødre, der vil kunne synes, det er uretfærdigt, at de kun skal have halvdelen af børnechecken, hvis de sørger for tøj og mad til barnet?

- Jo, det er der sikkert nogle, der vil gøre. Og hvis det er udgangspunktet, bør man som par også søge, at det er den forælder, der har udgifterne, som også får midlerne, siger Carl Holst.

Skilsmissebørn kan få delt bopæl

Forældre, der ikke har store uenigheder, skal fremover også have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har adresse hos dem begge.

- Jo mere enighed, der er mellem forældre, der skal skilles, jo flere muligheder vil der være, siger Mai Mercado.

Forældrene skal selv definere, hvilken "geografisk nærhed" der er en forudsætning for, at de kan dele barnets bopæl på den måde, de ønsker.

Hvis forældrene ikke kan enes, når de vil skilles, får de i udgangspunktet også delt bopæl - og beslutningen om barnets endelige bopæl udskydes i tre måneder til forældrenes skilsmisse er gået endeligt igennem.

Med den nye aftale indføres nemlig en refleksionsperiode på tre måneder til forældre, det vil skilles.

Det nye familieretlige system forventes at træde i kraft 1. april 2019.