Morten Bødskov kritiseres for at fordreje fakta

Morten Bødskov angreb i dag et åbent brev til Folketinget om offentlighedsloven for at indeholde faktuelle fejl. Nu bliver hans angreb tilbagevist

Justitsminister Morten Bødkov (S) tog selv fejl, da han i dag i DR2 Morgen anklagede ni chefredaktørers åbne brev om offentlighedsloven for at indeholde faktuelle fejl.

Morten Bødskov afviser i en mail til dr.dk kritikken (se nederst).

En krig på ord, der handler om, hvorvidt en ny offentlighedslov vil indskrænke eller udvide offentlighedens indsigt i de politiske processer. 61.000 har i skrivende stund skrevet under på, at lovforslaget bør skrottes.

I udsendelsen på DR2 angriber Morten Bødskov chefredaktørernes brev for at hævde, at offentlighedens paragraf 24 'i praksis vil kunne anvendes til at undtage stort set alle dokumenter sendt mellem statslige myndigheder for aktindsigt i det øjeblik pressen begærer aktindsigt i dem'.

Og dét står ikke i loven, siger justitsministeren.

Men dét, at en journalist søger aktindsigt skulle mørklægge en sag, er heller ikke, hvad chefredaktørerne skriver.

Bødskov tager ordene ud af kontekst, siger undersøgende journalist ved DR og flittig bruger af offentlighedsloven Jesper Tynéll.

Journalist: Ministeren læser argumenter ud af kontekst- Det Morten Bødskov gør, er at han bruger et af verdens ældste retoriske tricks: Han tager det, modstanderen har sagt, rykker det en lille bitte smule og siger 'Det er ikke rigtigt'.

- Det han siger ikke er rigtigt, det har han sådan set ret i. Men det er heller ikke det, der står i brevet, siger Jesper Tynéll.

Han mener ikke, man med rimelighed kan sige, som Morten Bødskov gjorde, og angribe brevet for at være faktuelt forkert.

Morten Bødskov udelod nemlig i sin kritik brevets indledende og helt afgørende afsnit:

- Paragraf 24 medfører at retten til aktindsigt i fremtiden ikke længere vil gælde dokumenter sendt mellem statslige myndigheder i sager, hvori det kan forventes, at ministeren kan få brug for embedsværkets rådgivning og bistand.- Da vi har ministerstyre i Danmark, foregår selv underordnede myndigheders forvaltning på ministerens ansvar, hvorfor ministeren naturligvis har brug for embedsværkets rådgivning og bistand.

Med andre ord; mørklægning af en sag handler ikke alene om, som justitsministeren citerer chefredaktørerne for, at journalister begærer aktindsigt.

DR's nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, er medunderskriver af brevet og afviser også Bødskovs påstand.

- For et faktum i sagen er, at når ministre kan vurdere, at der her er tale om en sag, som ministeren skal have rådgivning omkring, så kan man undtage de dokumenter for aktindsigt. Og det er dét, der er det uheldige i det, siger Ulrik Haagerup.

Og dét er en subjektiv vurdering, som ikke ligger i lovgivningen i dag, tilføjer DR's nyhedsdirektør.

Morten Bødskov afviser kritikken

I en e-mail til dr.dk skriver justitsminister Morten Bødskov:

- Jeg er helt uenig i den udlægning af forslaget til en ny offentlighedslov, som fremsættes i chefredaktørernes åbne brev.

- Det er en misforståelse, at der ikke vil være aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem statslige myndigheder, når pressen begærer aktindsigt heri.

- Påstanden om, at fordi vi har ministerstyre i Danmark, så vil man kunne bruge reglen om ministerbetjening i alle tilfælde, er også forkert.