Morten Østergaard: 'Jeg er helt klart blevet klogere'

Politikere skal smide håndskyheden og trække hovedet ud af busken, siger den radikale leder, der kræver loft over tosprogede i daginstitutioner.

- Det, der har overbevist mig, er snakken med de forældre, hvis børn er tosprogede, siger R-leder Morten Østergaard om loft over tosprogede i daginstitutioner.

En rundtur i udsatte boligområder som Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Aarhus har gjort den radikale leder Morten Østergaard klogere.

Han er nu villig til at tage hårdere metoder i brug for at få bugt med den enorme integrationspukkel - og det skal begynde med de helt små. Fremover skal kommunerne sikre, at der er et loft over tosprogede i daginstitutioner, så de afspejler befolkningssammensætningen i den enkelte kommune.

- Det har altid været en vanskelig diskussion, når man går ind og siger, at vi skal sørge for at have blandede institutioner, hvor tosprogede børn og etnisk danske børn mødes.

- For man får på en eller anden måde sagt, at det er et problem i sig selv at have tosprogsbaggrund. Det tabu vil jeg gerne gøre op med. Det her kommer man ikke til at gøre imod de forældre, hvis børn har tosprogsbaggrund, siger Morten Østergaard.

Han er blevet overbevist om at indføre et loft i snakke med forældre, der har tosprogede børn:

- De efterlyser politisk handling og vil gerne have, at vi får blandede institutioner. Derfor synes jeg ærlig talt, at vi politikere skal smide håndskyheden og trække hovedet ud af busken, siger Morten Østergaard.

R: Vigtigt at møde hinanden

Det her kommer vel også til at kræve, at der er etnisk danske børn, der skal ind i nogle daginstitutioner, der ligger i et udsat boligområde. Hvordan vil I tackle det?

- Jeg tror i meget høj grad, at det afgørende er, at man får lagt sine institutioner de rigtige steder, og der er masser af udsatte boligområder, der ligger dør om dør med store villakvarterer eller andelsboliger. Derfor kan det godt lade sig gøre, men det kræver, at man ser det som sin opgave i kommunen at sørge for, at man får blandet.

- Det vil vi sikre per lov. Og at man også giver ressourcerne med og sørger for, at de børn, der har særlige udfordringer, ikke bliver på alle andres bekostninger, siger Morten Østergaard.

Men risikerer I ikke, at det er en stopklods at få etnisk danske børn ind i en daginstitution i et udsat boligområde?

- Det, man må kigge på, er institutionsstrukturen. Masser af forældre vælger helt af sig selv at aflevere deres børn ved en bus, fordi man gerne vil ud i en skovbørnehave. Det kan lige så godt foregå i Tingbjerg eller Vollsmose. Det, der er vigtigt at sørge for, er, at vi møder hinanden. Og at vi ikke hober børn med de samme typer af udfordringer sammen i de samme institutioner.

Skal man opfatte det her sådan, at De Radikale nu går ind på en strammere udlændingepolitisk vej?

- Jeg vil gerne videre fra det der med, at det enten er slapt eller stramt. Det her er rigtigt. Og det er vigtigt, at vi giver ressourcerne til de her daginstitutioner, og det er vigtigt, at børn og forældre møder hinanden allerede fra første færd. Og derfor er det utroligt, at vi nu har diskuteret det i så mange år, og først nu skal der ske noget.

Så De Radikale er blevet klogere på det her område?

- Jeg er helt klart blevet klogere af at tale med de forældre og opleve, hvor stort et ønske det er for dem selv. Jeg har mødt forældre, der bor i udsatte boligområder, som selv ringer rundt for at finde ud, hvilken institution de skal vælge for, at deres børn kommer til at møde børn med dansk baggrund. Det skal vi hjælpe dem med, siger Morten Østergaard.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk