Myndighed: Vi er ikke klar til at tildele seniorpension allerede fra nytår

Et flertal på Christiansborg vil have en ny myndighed til at tildele seniorpension, men det er ikke realistisk, lyder det.

Selve aftalen om seniorpension blev lavet i maj af den daværende VLAK-regering sammen med De Radikale og Dansk Folkeparti. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Det kan meget vel komme til at knibe med at få stablet en ny seniorpension på benene for ældre nedslidte allerede fra nytår.

Særligt fordi et politisk flertal på Christiansborg står fast på, at ansvaret ikke må ligge hos kommunerne, men i stedet hos Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES), der i dag står for at afgøre, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

I et brev til Beskæftigelsesministeriet, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af, skriver ATP's koncerndirektør, Anne Kristine Axelsson, der administrerer AES, nemlig at:

- Det vurderes på det foreliggende grundlag ikke at være realistisk, at en centralisering af opgaverne kan være klar til drift pr. 1. januar 2020 – uanset hvem denne myndighed måtte være.

Med andre ord tror ATP-direktøren ikke på, at underinstitutionen AES vil kunne overtage opgaven med at tildele seniorpensioner allerede fra nytår, sådan som et flertal bestående af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og De Radikale ellers ønsker.

Samme melding er kommet fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et internt brev, som DR Nyheder kunne omtale i går.

Flertal vil flytte opgaven væk fra kommunerne

Selve aftalen om seniorpensionen blev lavet i maj af den daværende VLAK-regering sammen med De Radikale og Dansk Folkeparti.

Ifølge aftalen kan man få seniorpension, hvis man har seks år eller mindre til folkepensionen, kun har helbred til at klare sit job i op til 15 timer om ugen og har været 20-25 år på arbejdsmarkedet.

Partierne blev dog ikke enige om et helt centralt spørgsmål; nemlig hvem der skulle administrere ordningen.

Men for de fem aftalepartier, der i dag udgør et flertal uden om S-regeringen, er det vigtigt, at det ikke bliver kommunerne, der skal afgøre sagerne i fremtiden.

De 98 kommuner har de seneste år stået for at tildele seniorførtidspensionen. Det har de gjort vidt forskelligt, og det kan borgerne ikke være tjent med, lyder kritikken fra aftaleparterne.

Men AES vurderer altså selv, at myndigheden ikke kan være klar til 1. januar. ATP-direktøren skriver i brevet til Beskæftigelsesministeriet, at opgavetypen kræver "særdeles specialiserede kompetencer", som der vil "skulle tages hensyn til" ved blandt andet rekruttering og oplæring af medarbejderne i institutionen.

Minister: Kommunerne må stå for det midlertidigt

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har forslået partierne bag aftalen, at seniorpensionen midlertidigt kan blive administreret af kommunerne, indtil en anden myndighed er klar til at overtage.

Selvom partierne har afvist det, så håber ministeren fortsat, at nedslidte vil kunne få seniorpension fra nytår.

- Men det vigtigste er jo også, at de nedslidte kan få vurderet deres sager på en rigtig og fagligt forsvarlig måde. Og at dem, der skal tildele seniorpensionen, har kompetencerne til det, siger Peter Hummelgaard.

Kommunerne vil gerne stå for at administrere ordningen, understreger Martin Damm, der er næstformand for Kommunernes Landsforening (KL):

- Både sagligt og fagligt er kommunerne de rette til at løfte opgaven med at administrere seniorpensionsordningen. Kommunerne både kender borgerne og har erfaringen og kompetencerne, siger han, men de vil ikke varetage opgaven midlertidigt.

- Vi vil ikke administrere en ordning midlertidigt samtidig med, at der er mistillid til, at vi overhovedet kan klare opgaven. Det er urimeligt over for de kommunale medarbejdere, der hver dag gør deres ypperste for borgernes skyld, siger han.

V og DF tror fortsat seniorpension fra nytår

Partierne bag aftalen mener også, at det vil være "helt uhensigtsmæssigt" at lade kommunerne stå for seniorpensionen midlertidigt. Det vil nemlig stille ansøgere før og efter overgangsperioden forskelligt.

- Vi står fast på, at det ikke er hensigtsmæssigt at bede kommunerne om at tildele seniorpensionen for en kort periode, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

Må I så ikke acceptere, at det vil tage lidt længere tid, før ordningen kan træde i kraft?

- Vi har rigtig travlt, men jeg mener ikke, det er umuligt at blive klar til 1. januar.

Også Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted tror på en løsning fra årsskiftet.

- Vi har stadig et ønske om, at det bliver fra 1. januar, men nu skal vi have det næste møde, og så må vi se, hvad vi kan blive enige om, og hvor hurtigt vi kan komme i gang. Ministeren må arbejde på højtryk, siger Bent Bøgsted.