Næse til forsvarsministeren

Forsvarsministeren måtte ikke give en medarbejder, som udtalte sig kritisk, mundkurv på. Det har ombudsmanden netop slået fast.

Forsvarsminister Søren Gade (Foto: Gitte Sofie Hansen © Scanpix)

Forsvarsminister Søren Gade har fået en næse af Folketingets ombudsmand.

Ministeren får den sammen med sit ministerium for at have en givet kritisk chef mundkurv på.

Gade blev sidste år så utilfreds med, at Beredskabsstyrelsens skolechef, Bjarne Kjems, kritiserede regeringens planer for et terrorberedskab, at han krævede, at skolechefen skulle afgive en loyalitetserklæring.

Offentligt ansatte har ret til at debatereMen det har en minister ikke lov til, fastslår ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen i udtalelse.

- Offentligt ansatte har samme frihed som andre til at deltage i den offentlige debat, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Der findes begrænsninger i denne ytringsfrihed. Men ingen er relevante i denne sag, konkluderer ombudsmanden.

Forsvarsminister Søren Gade tager ombudsmandens kritik til efterretning.

- Mit udgangspunkt var ikke at begrænse ytringsfriheden, men at få klarhed over, om det var skolechefen eller privatmanden, der skrev indlægget. Ombudsmanden har fastslået klinkende klart, at det var indlysende for enhver, at det var privatpersonen Bjarne Kjems. Det er udgangspunktet for hans kritik, og det tager jeg til efterretning, siger Søren Gade.

Startede med læserbrevSagen startede, da Bjarne Kjems den 19. september 2005 skrev et læserbrev i Politiken.

Heri advarede han om, at der vil blive dræbt flere civile end terrorister, hvis regeringen gennemførte sin plan om, at bevæbnede hjemmeværnsfolk og værnepligtige - og ikke politifolk - skal bevogte banegårde under terrorangreb.

I en såkaldt redaktionel note i bunden af læserbrevet stod der: "I sit professionelle arbejde er Bjarne Kjems skolechef på Bernstorff Slot, Beredskabsstyrelsens Center for lederuddannelse".

Gade kritiserede KjemsDagen efter skrev Berlingske Tidende også om sagen. Her udtrykte forsvarsministeren stærk bekymring over, at "der sidder en nøgleperson i Beredskabsstyrelsen, som mener at vi bevæger os i den helt forkerte retning".

Direkte adspurgt om hvorvidt sagen ville få personlige konsekvenser for Bjarne Kjems, blev Søren Gade citeret for følgende:

- I første omgang tager jeg en snak med Frederik Schydt (Beredskabsstyrelsens chef). Men jeg kan ikke leve med, at en nøglespiller modarbejder den linje, der er lagt.

Ministeriet udflettede KjemsForsvarsministeriet skrev samme dag et brev til Bjarne Kjems, hvor han blev spurgt, om han havde udtrykt sig som privatperson eller som offentligt ansat.

Forsvarsministeriet bad Bjarne Kjems om at redegøre for, om ministeriet fortsat kunne have tillid til, at han "vil arbejde effektivt og loyalt for de politiske aftalers gennemførelse".

Bjarne Kjems svarede at han udtalte sig som privatperson og begrundede, hvorfor ministeriet fortsat kunne have tillid til ham.

Ombudsmanden tog selv sagen opEfter medieomtalen gik Hans Gammeltoft Hansen på eget initiativ ind i sagen.

Og ombudsmanden fastslår, at læserbrevet var fuldt lovligt.

Gammeltoft Hansen kritiserer derfor Forsvarsministeriets brev til Bjarne Kjems, som der ikke findes hjemmel for.

- Jeg anser det for meget kritisabelt at brevet til Bjarne Kjems og forsvarsministerens udtalelser måtte virke som et pres over for Bjarne Kjems, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Facebook
Twitter