Naturfredningsforening: Æbletræer i kystlinjen bliver en glidebane

Et flertal i Folketinget vil lade private anlægge mindre projekter inden for forbudszone ved kysterne. Dansk Naturfredningsforening kalder det en dårlig idé, men accepterer et opgør med bagatelgrænsen.

Under overskriften "Bevar Danmarks frie og ubebyggede kyster" slog Danmarks Naturfredningsforening søndag d. 31. januar 2016 ring om landets kyster, fra øst til vest, og fra syd mod nord. Her er det stranden ved Gilleleje, hvor omkring 200 var mødt op for give deres støtte til de frie kyster. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Det bliver en glidebane, hvis private grundejere ikke længere skal søge dispensation, når de vil plante et æbletræ, opføre et redskabsskur eller andre mindre anlæg i deres haver, der ligger inden for den såkaldte strandbeskyttelseslinje.

Det frygter Dansk Naturfredningsforening, efter at et flertal i Folketinget bestående af blå blok og Enhedslisten vil gøre det muligt:

- Det er vi meget kritiske overfor, fordi vi har haft en strandbeskyttelseslinje siden 1937, som har tjent os rigtig godt, og som har betydet, at vores kyster i dag er et sammenhængende naturområde og at vi har et rigt dyre- og planteliv, siger Michael Leth Jess, der er direktør for natur og plan i foreningen.

Han kalder strandbeskyttelseslinjen 'en solstrålehistorie', men siger alligevel, at et opgør med småsager såsom æbletræer og højbede kan accepteres.

- Ender man nu med at blive enige hen over midten om at tage et opgør med bagatelsagerne uden at flytte på strandbeskyttelseslinjen, er det derfor den bedst tænkelige løsning.

75 procent fik dispensation

I dag er det Naturstyrelsen, der skal give dispensation til at private kan opføre mindre anlæg i haver, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, der går fra kysten og 300 meter ind i landet.

I 2014 traf styrelsen afgørelse i omkring 1.050 dispensationssager. I knap 800 af afgørelserne - svarende til omkring 75 procent - blev der givet dispensationer, mens der blev givet omkring 160 afslag.

Omkring 80 var en kombination af dispensation og afslag til det ansøgte, oplyser Miljøministeriet.

Michael Leth Jess er bekymret for, at fratagelsen af dispensationer vil betyde, at 'kysternes kvaliteter går tabt':

- Der er et enormt pres for at få lov til at lave alt muligt derude, og det er klart, at det vil være en glidebane, hvis politikerne begynder at pille ved det her, siger han og understeger, at han ikke har 'noget problem med' at private planter et æbletræ i deres have.

- Men vi ved, at der bliver tale om en fortolkningsmulighed, og der skal være en eller anden grænse, så det ikke løber løbsk. Desuden er det et fåtal af sager, der handler om et æbletræer og højbede, siger han.

I Langt fra Borgen i aften sættes der fokus på kysterne. Bør der gives grønt til at bygge badelande, feriehuse og golfbaner tæt på kysten? Eller skal kysterne se ud, som de gør i dag?

DRs politiske korrespondent, Ask Rostrup, inviterer to Christiansborgpolitikere en tur med til den jyske vestkyst. Her møder de sure naboer og glade turister. Det er kl. 21.55 på DR1.

Opdateret med citat om, at Dansk Naturfredningsforening accepterer, at man fjerner bagatelgrænse.

Politisk flertal vil gøre det lovligt at plante et æbletræ eller opføre et redskabsskur inden for forbudszonen ved kysterne.Dansk Naturfredningsforening er ikke begejstret - er du?

Opslået af DR Nyheder på 18. februar 2016