'Nej, det er ikke samfundets skyld': Regeringen vil sætte hårdt ind mod unge kriminelle

Indvandrerunge på kanten af kriminalitet skal træffe et valg, siger Mattias Tesfaye.

Det danske samfund har rakt hånden ud til jer. Om I vil tage imod den, er nu jeres valg.

Sådan lyder budskabet fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til de såkaldte "lillebrødre" - unge indvandrerdrenge, der står på kanten af de kriminelle miljøer og føler sig fristet af de hurtige penge.

- Den beslutning kræver ikke flere velmenende integrationsprojekter. Den beslutning tager fem minutter, og den er jeres, sagde ministeren på dagens pressemøde, hvor regeringen præsenterede flere tiltag mod ”utryghedsskabende adfærd".

Han beskrev en situation, hvor de unge hver morgen har valget mellem at gå ned til kiosken og sælge hash eller gå ned og søge job i Føtex.

- Og lad være med at sige, at danske virksomheder er racister. Det hører jeg hele tiden. Jeg har også selv søgt læreplads med et mærkeligt navn, og det gjorde ikke opgaven lettere, men det skal nok lykkes, sagde Mattias Tesfaye, hvis far stammer fra Etiopien.

'Statistikken lyver ikke'

Han fremhævede, at halvdelen af alle indsatte i landets fængsler har indvandrerbaggrund.

- Jeg ved godt, at der også er etniske danskere, der begår grov kriminalitet, men statistikken omkring unge med rødder i Mellemøsten lyver jo ikke for os. Vi har et problem, som vi bliver nødt til at håndtere, og nej, det er ikke samfundets skyld, siger han.

Dunjakker og ure skal kunne konfiskeres

Regeringens nye forslag, der skal sætte en stopper for grupper af unge, der skaber utryghed og begår kriminalitet, består af flere tiltag.

Fremover skal politiet kunne udstede opholdsforbud på bestemte steder som stationer og bycentre. Overtræder man forbuddet, koster det i første omgang en bøde på 10.000 kroner. Overtræder man forbuddet igen, koster det 30 dages fængsel.

Samtidig skal politiet på stedet kunne kontakte skattemyndighederne for at se, om den unge har gæld til det offentlige, som der ikke betales tilbage på. Har man det, skal politiet på stedet kunne konfiskere guldkæder, dyre ure, mærkejakker eller andre værdigenstande.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), boligminister Kaare Dybvad (S), skatteminister Morten Bødskov (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) holder pressemøde. (Foto: Martin Sylvest © Scanpix)

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) er det afgørende, hvor stor gælden er, og om den er misligholdt.

- Alle dem, der slæber rundt på en SU-gæld og betaler af på den, de skal ikke være bange, sagde han på spørgsmål fra pressen, og tilføjede, at man nu skal se på, hvor grænsen skal gå, og hvad man kan konfiskere.

- Vi forestiller os ikke at efterlade folk halvnøgne i vinterkulden, svarede Nick Hækkerup.

Han forklarede også, at opholdforbuddet på et bestemt sted i princippet gælder for alle.

- Hvis vi nu tager det eksempel med s-togsstationen, så må man selvfølgelig gerne vente på s-toget. Men det er klart, at der skal være en ordentlig skiltning, så man er sikker på, at i det her område, der må man ikke opholde sig, siger han.

Familier skal smides ud trods anke

Regeringen ønsker også, at det skal være nemmere at smide 'problemfamilier' ud af almene boligforeninger. Når der falder dom i en straffesag, skal retten samtidig kunne træffe beslutning om at ophæve den dømtes lejemål i den almene sektor.

Og udsættelsen af boligen skal kunne gennemføres, selvom straffesagen ankes, siger boligminister Kaare Dybvad (S). Børnenes kriminalitet kan altså ramme hele familien, før sagen er endeligt afgjort.

- Man har et ansvar som forælder for, hvordan ens børn opfører sig, og som underskriver af en lejekontrakt har man et ansvar for, at ens børn ikke kaster brandbomber mod politiet eller begår knivstikkeri, siger han og tilføjer:

- Den almene boligsektor er ikke en varmestue for folk, der laver den slags kriminalitet.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye rettede også en skarp appel til de forældre i indvandrerfamilier, der har svigtet i opdragelsen.

- Jeres børn ødelægger deres ungdom ved at flakke rundt og spille smarte nede ved kebaben eller på stationen. De risikerer en fremtid bag tremmer. Hvor er I? Sluk dog for fjerneren, rul gardinerne op og tag noget ansvar for det samfund, I bor i, sagde han.

Fire initiativer

  • Lejere skal hurtigere kunne blive smidt ud.

  • Regeringen vil indføre en ordning, hvor man kan afgøre spørgsmål om at ophæve lejemål i umiddelbar forlængelse af straffesagen mod lejeren.

  • Forbud mod at opholde sig i nattelivet.

  • Personer, som får en betinget eller ubetinget dom for vold, skal kunne få et forbud mod at færdes på og omkring barer og diskoteker, såkaldte nattelivszoner, for eksempel et eller to år.

  • Opholdsforbud.

  • Regeringen vil give politiet mulighed for at udstede et generelt forbud mod at opholde sig i et geografisk afgrænset område, for eksempel en plads, ved en station eller lignende, i en begrænset periode på for eksempel 30 dage.

  • Når man skal vurdere, om personer udviser en utryghedsskabende adfærd i området, bliver der lagt vægt på antallet af personer, om gruppen medfører støjgener, trafikale gener, og/eller om personer i gruppen udviser chikanerende eller truende adfærd.

  • Værdigenstande skal beslaglægges.

  • Regeringen foreslår, at politiet skal have udvidet adgang til at beslaglægge værdigenstande i forbindelse med, at politiet møder og sigter en person.

  • Her skal politiet kunne kontakte Skatteforvaltningens vagttelefon, og hvis det her bliver konstateret, at den pågældende har gæld til det offentlige, skal politiet kunne beslaglægge værdigenstande af en vis minimumsværdi.Kilde: Justitsministeriet.