Nemmere for ministre at erklære sig inhabil

Statsministeriet giver ministre mulighed for at slippe for beslutninger, hvor der kan stilles spørgsmål ved ministerens habilitet. Juridiske eksperter og politikere ser risiko for ansvarsforflygtigelse.

Statsministeriet giver ministre mulighed for at slippe forbeslutninger, hvor der kan stilles spørgsmål ved ministerenshabilitet.

Behandlingen af en ansøgning fra Aalborg Universitet om godkendelseaf bachelor- og kandidatuddannelse i medicin er fra 8. oktoberoverført fra ministeren for videnskab og teknologi og udviklingHelge Sander til undervisningsminister Ulla Tørnæs.

Behandlingen af en klage fra biskoppen over Helsingør Stift oversognepræst i Tårbæk Pastorat Thorkild Grosbølls embedsførelse er14. juni 2004 overført fra kirkeminister Tove Fergo tiljustitsminister Lene Espersen.

Oprettelseog besættelse af en stilling som sognepræst ved Allehelgens Kirkeog ved Sundkirken er 23. marts overført fra kirkeminister ToveFergo til justitsminister Lene Espersen.

Behandlingen af en ansøgning om fri proces til en sag mod blandtandet justitsminister Lene Espersen til indenrigs- ogsundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Sager somhar skiftet minister i 2004:Skiftesager

Departementschef Nils Bernstein har vejledt ministrene til ialle sager, hvor der kan opstå den mindste tvivl om habilitet, atoverveje at flytte sagen til en ministerkollega.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet omhandler personlige ogøkonomiske interesser, men vejledningen udvider rammerne til atomfatte alle typer beslutninger, skriver Politiken.

Skarp kritik fra eksperter

Vejledningen kritiseres skarpt af eksperter i forvaltningsret:

- Det giver åbenlyst en hel række besværligheder og ulemper.Sagerne vil jo hvirvle rundt mellem ministerierne, sigerforvaltningsekspert professor Claus Haagen Jensen.

Videnskabsminister har netop erklæret sig inhabil til enbeslutning vedrørende Aalborg Universitet. Universitetet liggernemlig i hans valgkreds. Istedet er sagen flyttet over iUndervisningsministeriet.

- Der er intet i forvaltningsloven, der kan begrunde atministeren er inhabil, fordi han har en eller anden geografisktilknytning til den kreds han er opstillet i, siger Hagen Jensen ogfortsætter:

- Vi er ikke i en tvivlzone her.

Svarer til at kommunalpolitikere erklærern siginhabile

Også professor og dr. jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet,vurderer i den konkrete sag, at den ikke kommer under reglerne forhabilitet:

- Argumentet med, at man ikke kan tage en beslutning fordigeografien er ens egen valgkreds, holder ikke. Skulle man drage enparallel, kan man se det absurde, siger Steen Rønsholdt ogfortsætter:

- Det svarer jo til at alle kommunal-politikere kunne påberåbesig inhabilitet for alle beslutninger i kommunen. Der er de jovalgt, siger han.

Lykketoft: Risiko for forflygtigelse

Også politisk tager tidligere ministre - nuværendeoppositionspolitikere - sig til hovedet.

- En minister kan ikke fravælge beslutninger i sin egenvalgkreds. Det kan blive en ansvarsforflygtigelse, som ingen endevil tage, siger S-formand, Mogens Lykketoft, som får følge aftidligere udenrigsminister, Niels Helveg Petersen (R):

- Der er tale om en betydelig udvidelse af habilitetsreglerne -en virkelig nyskabelse, siger han.

Sagen om Helge Sander og Aalborg Universitet handler om,hvorvidt universitetet skal udbyde medicinstudiet ligesomuniversiteterne i Århus, København og Odense.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk