Neutrale embedsfolk lavede skatteministers oplæg til S-pengeklub

Det er på kant med loven, vurderer flere eksperter, mens Enhedslisten mener, det "lugter langt væk af korruption".

Skatteminister Morten Bødskov (S) har deltaget i møder i den socialdemokratiske erhvervsklub flere gange. Både i 2019 og 2020 blev han udstyret med et oplæg fra sit embedsværk til møderne. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Neutralt ansatte embedsfolk i Skatteministeriet har ved flere lejligheder hjulpet skatteminister Morten Bødskov (S) med oplæg og materiale, når han har været med til at samle penge ind til den socialdemokratiske partikasse.

Det er sket ved, at de betalende gæster i Socialdemokratiets erhvervsklub, der bærer det officielle navn 'Erhvervsforum Vækst DK', ved flere lejligheder har fået præsenteret oplæg om regeringens planer og visioner af skatteministeren.

Oplæg, der er udarbejdet af embedsfolk i Skatteministeriet. Det er samtidig oplæg, hvor Morten Bødskov er præsenteret som skatteminister og hvor Skatteministeriets navn og logo fremgår af præsentationen.

Det viser en aktindsigt, som DR Nyheder har fået i Skatteministeriet.

Flere medier - herunder Altinget - har tidligere valgt at sætte fokus på Socialdemokratiets erhvervsklub, der er sat i verden for at samle penge ind til partiet.

I erhvervsklubben betaler deltagerne 20.000 kroner om året for at få adgang til socialdemokratiske topfolk og nuværende ministre.

Morgenmøde hos Audi nord for København

Første gang Morten Bødskov har holdt et oplæg i sin egenskab af skatteminister med det formål at samle penge ind til den socialdemokratiske partikasse, var kort efter valget i 2019.

Den 26. september deltog ministeren i et morgenmøde i den socialdemokratiske erhvervsklub, der blev afholdt hos Audi i Gladsaxe.

Forud for mødet var skatteministerens taleskriver, der er ansat i ministeriet som neutral embedsmand, orienteret om, hvad oplægget skulle handle om, ligesom Skatteministeriet har udarbejdet en præsentation til oplægget med titlen "Oplæg for Socialdemokratiets Erhvervsklub".

Også de to ministersekretærer blev involveret i planlægningen af oplægget, fremgår det af aktindsigten.

Sådan her så forsiden ud på det oplæg, som Morten Bødskov holdt for deltagerne i den socialdemokratiske erhvervsklub, der holdt morgenmøde hos Audi i Gladsaxe.

Oplysningerne chokerer Enhedslisten, hvor demokratiordfører Rosa Lund kræver en forklaring fra ministeren.

- Når man bare kigger på papirerne, så ser det helt vanvittigt ud og minder om korruption, siger hun og slår fast, at hun synes, Morten Bødskov skal have lov at forklare sig.

- Det er så dybt problematisk, og det minder jo om, at man kan købe sig til indflydelse i Skatteministeriet.

Landbruget og finanssektoren betalte sig til adgang

Mødet havde deltagelse af 19 erhvervsledere fra blandt andet industrien, landbruget og den finansielle sektor, viser en deltagerliste.

De betaler hver især 20.000 kroner for at få adgang til at høre de socialdemokratiske topfolk tale.

Det fremgår af oplægget, som Morten Bødskov holdt, at han har gjort det i egenskab af skatteminister. Deltagerne har fået fortalt, hvad regeringen anser som de 'centrale skattepolitiske pejlemærker,' at regeringen gerne vil skabe 'bedre rammevilkår for erhvervslivet' med nye 'sigtelinjer' og hvordan regeringen ville få 'styr på problemområderne'.

Og så fremgår det, at oplægget er udarbejdet af Skatteministeriet - altså af embedsfolkene.

Eksperter stempler møder som problematiske

Ifølge flere eksperter er Skatteministeriets bidrag problematisk, fordi der er tale om en aktivitet, som er en direkte indtægtskilde for Socialdemokratiet.

Det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.

- Hvis embedsmændene er bekendt med, at det her er en erhvervsklub med betalende medlemmer, så skal de ikke medvirke til at lave materiale til mødet. Der skal de sige fra over fra ministeren, men i sidste ende er det ministerens ansvar, siger han og slår fast:

- Det er ikke sagligt at bruge embedskræfter på det her stykke arbejde. Det er ikke sagligt og dermed er det ikke lovligt.

Så sent som i december måned 2020 holdt Morten Bødskov endnu et oplæg i erhvervsklubben sammen med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe (S). På grund af coronarestriktioner blev mødet holdt online med deltagelse af 40 ledere fra erhvervslivet.

Også her blev der udarbejdet et oplæg i ministeriet, hvilket Frederik Waage finder problematisk.

- Problemet her er, at man betaler mange penge til Socialdemokratiet for at deltage i et erhvervsforum og embedsmænds arbejde skal ikke gå til en aktivitet, som Socialdemokratiet tjener penge på, siger Frederik Waage.

Det andet møde, hvor Morten Bødskov har holdt oplæg, fandt sted digitalt i december 2020. Her er navnet på erhvervsklubben ændret på præsentationen, så Socialdemokratiet ikke længere fremgår.

Embedsfolk vidste, Socialdemokratiet arrangerede møde

At medarbejderne i Skatteministeriet bidrog til en socialdemokratisk pengeindsamling, bør have været klart for dem, vurderer partiforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

For mens oplægget i 2019 bærer titlen 'oplæg for Socialdemokratiets Erhvervsklub,' så var det en ansat i Socialdemokratiet, der bad ministeriet om hjælp til at få Bødskov til at stille op til arrangementet, viser dokumenterne i sagen.

- Det er medarbejdere, der er ansat i Socialdemokratiet, der sender invitation til ministeren om at deltage i mødet. Det vil sige, det er ikke netværket – men Socialdemokratiet, der sender en invitation til at deltage i mødet.

- Det er helt klart problematisk, fordi dokumenterne tyder på, at der er givet en hjælp til ministeren, der ikke skal gives.

- Både den her korrespondance og den konstruktion man laver, kan ikke ses som andet end, at man køber sig adgang til en minister, siger Roger Buch.

Skatteminister: Jeg talte om velkendt stof

Det er dog ikke alle eksperter, DR har talt med, der vurderer, at ministeriet og ministerens ageren udgør et problem.

Steen Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, hæfter sig ved formuleringen i en betænkning om embedsmændenes rolle, hvor der står, at der "ikke er noget til hinder for, at det almindelige embedsværk f.eks. skriver en tale til et debatmøde om emner, som ligger inden for ministeriets ressort".

- Man kan tænke en del ting om det. Men rent juridisk er den konstruktion lovlig ud fra de betænkninger, der er på området. Det er at blande rollerne sammen, og det normale er også, at embedsmænd ikke må hjælpe med partipolitiske aktiviteter. Men der er udtrykkelige undtagelser, når det er inden for en ministerens ressortområde, siger Sten Bønsing.

Den vurdering deler Frederik Waage imidlertid ikke. Han medgiver, at det kan være i orden at embedsværet hjælper ministeren, men at det bliver usagligt, når deltagerne spytter penge ned i den socialdemokratiske partikasse.

- Problemet ligger i, at hver deltager betaler et meget stort beløb til Socialdemokratiet for at deltage. Det er ikke sagligt at benytte embedsmænd til at forberede et arrangement, der hovedsageligt har til formål at støtte Socialdemokratiets pengekasse, siger han som svar på Bønsings vurdering.

DR Nyheder har siden sidste uge efterspurgt et interview med skatteminister Morten Bødskov. Det har han afslået og i stedet sendt et skriftligt citat, hvor han siger, at han er uforstående over for kritikken.

- Embedsmænd kan i alle sammenhænge betjene mig i sager, der har relation til mit fagområde eller funktion i regeringen. Det var i øvrigt velkendt stof på skatteområdet, som jeg talte om, skriver han igennem sin pressetjeneste.

Facebook
Twitter