Nødløgns-udvalg vil lade ministre holde sandheden i et lukket rum

Hvis en minister i fremtiden ser sig nødsaget til at tilsidesætte sin sandhedspligt, kan han eller hun rådføre sig med et ”organ” i Folketinget, lyder det.

Det kostede Morten Bødskov (S) posten som justitsminister, da det stod klart, at han havde stået i spidsen for at konstruere en såkaldt ”nødløgn” i forbindelse med en aflysning af Folketingets Retsudvalgs besøg på fristaden Christiania. (© DR)

Det kostede Morten Bødskov (S) posten som justitsminister, da det stod klart, at han havde stået i spidsen for at konstruere en såkaldt ”nødløgn” i forbindelse med en aflysning af Folketingets Retsudvalgs besøg på fristaden Christiania.

Efterfølgende aftalte et enigt Folketing at nedsætte et såkaldt Christiania-udvalg, der skulle sørge for, at ”begrebet nødløgn ikke findes i dansk retspraksis, og at ingen benytter sig af den metode igen”, som tidligere justitsminister Mette Frederiksen (S) formulerede det.

I en netop offentliggjort betænkning fra udvalget foreslår man derfor at lave en konstruktion, hvor det fremover vil være muligt for en minister at rådføre sig med ”et organ” i Folketinget, hvis ministeren ”ikke kan se anden udvej end at tilsidesætte sin sandhedspligt med henblik på at beskytte visse særdeles tungtvejende hensyn”.

- Organet skal kun anvendes til drøftelse af nødvendigheden af at bryde sandhedspligten, når ministeren er nået til, at der ikke er noget alternativ, hedder det i betænkningen.

Ekstraordinære situationer

Udvalget skriver, at det ”formentlig” kun vil være tilfældet i helt ekstraordinære situationer, ”hvor det er af afgørende betydning, at nogen handler eller undlader at handle på en bestemt måde, og hvor det samtidig er bydende nødvendigt, at de ikke får sandheden at vide”.

Det er desuden udvalgets vurdering, at sådan en ordning ”vil skærpe opmærksomheden om sandhedspligten og skabe en formaliseret og accepteret ramme for, at ministeren kan drøfte spørgsmål om håndteringen af sådanne helt særlige situationer”.

De drøftelser skal ske med repræsentanter for Folketinget, og Christiania-udvalget foreslår selv, at det kunne være en opgave for Folketingets Præsidium, som er Folketinget ledelse, og hvor de fem største partier har én plads hver.

Det er ifølge udvalget ikke nødvendigt at lave deciderede lovændringer.

EL: Bedre end at lyve

Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper, erklærer sig ”betænkelig” ved forslaget om et oprette et særligt organ, der skal kunne inddrages, når en minister af sikkerhedsmæssige årsager ikke føler sig i stand til at sige sandheden til hele Folketinget.

- Det er klart en mulighed, der er bedre end at lyve, men det kan også risikere at blive en udvanding af sandhedspligten og virke mod hensigten, hvis ikke organet har tilstrækkelige reaktionsmuligheder, og er bredt forankret i Folketinget, siger Pernille Skipper.

Justitsminister Søren Pind (V) har nu sendt Christiania-udvalgets betænkning videre til Folketinget, som nu skal tage stilling til forslaget om at oprette et organ, ”der vil kunne inddrages i ekstraordinære situationer, hvor en minister må fravige sandhedspligten”, siger Søren Pind i en pressemeddelelse.