Nøglevidne havde klar opfattelse: Støjberg ville adskille alle asylpar - uden undtagelser

Tidligere chefjurist fastholder i Rigsretten, hun ikke husker et notat, som Støjberg kalder 'helt centralt'.

Nuværende politidirektør og forhenvedærende afdelingschef Lykke Sørensen ankommer til Eigtveds Pakhus, hvor hun skal vidne i Rigsretssagen mod Inger Støjberg. (Foto: Martin Sylvest © Ritzau Scanpix)

Man kunne ane et smil, da Lykke Sørensen her til morgen klokken lidt i 9 gik hen over brostenene foran Udenrigsministeriet på vej mod Rigsrettens lokaler.

Hun havde ingen kommentarer til de ventende journalister uden for retten, men foran dommerne inde i lokalet var hun klar til at svare på spørgsmål.

Og lad os bare afsløre det med det samme:

Lykke Sørensen deler på afgørende punkter ikke Inger Støjbergs udlægning af sagen.

Den nuværende politidirektør og tidligere chefjurist samt afdelingschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet anses som et af nøglevidnerne i rigsretssagen mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg. Det er ikke uden grund.

Stort set ingen erindring om "helt centralt" notat

Selvom Inger Støjberg igen, igen og igen har fremhævet et notat, som det 'helt centrale' dokument i sagen og selve det juridiske grundlag for ordningen, så husker Lykke Sørensen, der som afdelingschef i udlændingeafdelingen var dybt nede i juraen, stort set intet til det notat, der blev godkendt den 9. februar.

- Jeg har stort set ingen erindring om notatet, lød det i forskellige variationer fra Lykke Sørensen i retten.

- Det har i hvert fald ikke spillet nogen rolle efterfølgende.

- Tog du det her notat som udtryk for, at ministeren havde anerkendt, der kunne ske undtagelser? spurgte anklager Jon Lauritze samn.

- Jeg vidste ikke, at ministeren havde godkendt notatet, lød svaret.

Notat er nøgleforsvar for Støjberg

Forskellen i forklaringerne er opsigtsvækkende, fordi notatet er et af Støjbergs vigtigste argumenter i bestræbelserne på at blive frifundet. Notatet, som ministeren godkendte den 9. februar 2016, nævner at der kan være undtagelser for adskillelserne af de unge asylpar, hvor den ene part er mindreårig.

Dermed adskiller notatet sig fra det andet skriftlige materiale i sagen og fx den pressemeddelelse, der udgik fra ministeriet dagen efter, nemlig den 10. februar 2016.

Pressemeddelsen er nemlig kategorisk og lægger op til, at alle asylpar skal adskilles.

- Ministeren havde fortsat vanskeligt ved at acceptere en ordning, hvor der var undtagelser, fortalte Lykke Sørensen i retten.

De to datoer den 9. februar og 10. februar 2016 er helt centrale i sagen.

Den 9. godkender Inger Støjberg notatet, der indeholder undtagelser fra hovedreglen om adskillelse. Den 10. februar finder et møde i toppen af ministeriet så sted. Et såkaldt koncerndirektionsmøde.

Her er det fortsat Lykke Sørensens opfattelse, at Inger Støjberg ikke ville acceptere, at der skulle gøres undtagelser.

- Deltog du i mødet. Kan du huske det? spurgte anklageren.

- Det kan jeg huske ret tydeligt, at jeg gjorde, sagde Lykke Sørensen.

Hun fortalte, at mødet begyndte med, at departementschefen bad hende give en status på sagen, og her redegjorde hun så for, at ordningen ikke kunne være undtagelsesfri.

- Jeg tror ikke, at ministeren sagde noget umiddelbart, og det, jeg så husker ret tydeligt, er, at jeg var nødt til at sige, 'at uanset hvad hun sagde, så skulle danske myndigheder overholde danske regler og internationale forpligtelser', sagde Lykke Sørensen.

Gik op mod Støjberg

Det er derfor, at hun i dag husker mødet ret tydeligt. For det er ikke hver dag, at 'man går op imod ministeren', sagde hun.

- Hvad var konteksten for, at du sagde det? spurgte anklageren.

- Det var spørgsmålet om, om ordningen kunne være undtagelsesfri eller ej, sagde hun.

- Men var det noget, der blev drøftet med ministeren. Det lyder jo henvendt til ministeren?

- Det var det, men det var også et signal til Udlændingestyrelsens direktør, der var til stede, og som skulle håndtere det her, sagde Lykke Sørensen.

Efter mødet blev der udsendt en pressemeddelelse fra Støjbergs ministerium. Pressemeddelelsen er kategorisk i sin beskrivelse af reglerne:

- Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn.

Risikerer selv at blive fyret

Pressemeddelsen er af både Folketingets Ombudsmand og Instrukskommissionen kategoriseret som en 'ulovlig instruks'. En instruks, som Støjberg er anklaget for at have ansvaret for.

Lykke Sørensens forklaring stemmer overens med det, hun tidligere har forklaret til Instrukskommissionen. Ved den lejlighed kom det også frem, at Lykke Sørensen efter skænderiet med Støjberg ikke gjorde noget for at bremse en ulovlig ordning.

Det er en af forklaringerne på, at Lykke Sørensen selv risikerer ansættelsesretslige konsekvenser i sagen. Dét spørgsmål bliver først taget op, når der er falder dom i sagen mod Støjberg.

Facebook
Twitter