Nu bliver det sværere at få dansk statsborgerskab

Ny aftale skal sikre, at "de rigtige" får dansk statsborgerskab, siger udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Inger Støjberg har landet en bred statsborgerskabsaftale med de øvrige blå partier samt Socialdemokraterne. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Vejen til et dansk pas og en stemmeseddel ved folketingsvalgene bliver længere.

Det står klart, efter at et politisk flertal bestående af Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative samt Socialdemokraterne har vedtaget at stramme reglerne for at opnå dansk statsborgerskab.

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, skal i fremtiden leve op til hårdere krav om blandt andet danskkundskaber, selvforsørgelse og paratviden.

Der er tale om en ”gedigen opstramning”, siger udlændingeminister Inger Støjberg (V).

- De, der får statsborgerskab, er de rigtige, kan man sige. Det er dem, der behersker det danske sprog, er selvforsørgende og holder sig ude af kriminalitet, siger Inger Støjberg.

Fra dansk 2 til 3

Stramningerne indebærer blandt andet, at ansøgere fremover skal have bedre danskkundskaber for at få et statsborgerskab.

Fremover skal ansøgerne bestå den såkaldte 'prøve i dansk 3', hvor det tidligere krav lød på at bestå 'prøve i dansk 2'.

Den tidligere SR-regering sænkede ellers kravet fra dansk 3 til dansk 2 i 2013, men nu tilbagerulles den ændring altså. Det fik for nylig De Radikale til at kritisere sin tidligere regeringspartner for at foretage en kovending.

Socialdemokraternes indfødsretsordfører, Astrid Krag, er dog godt tilfreds med dagens aftale.

- Samlet set stiller de her regler os et langt bedre sted end før, siger hun.

Dog kan udlændinge, der har været selvforsørgende i 8,5 ud af de sidste 9 år nøjes med at bestå den gamle danskprøve, dansk 2.

Sværere at få dispensation

Foruden den sværere sprogprøve skal ansøgere svare rigtigt på flere spørgsmål i en videnstest og have forsørget sig selv i en længere periode end hidtil.

I dag kræves der 22 rigtige svar ud af i alt 30 spørgsmål i prøven, men fremover skal man svare rigtigt på 32 ud af 40 spørgsmål.

Aftalen indebærer også en stramning i forhold til, hvornår der kan gives dispensation til syge ansøgere.

Dispensation til statsborgerskab på grund af post-traumatisk stress syndrom (PTSD) kan fremover kun gives hvis der foreligger en speciallægeerklæring. I dag kræves en almindelig lægeerklæring.

Endnu en central stramning gør det sværere at få dansk statsborgerskab, hvis man har begået noget ulovligt. I dag er der en karensperiode på mellem 3 og 20 år afhængig af hvor alvorlig kriminalitet, der er tale om. Den karensperiode, vil regeringen øget med 50 procent.