Nu er det slut med at sladre om naboens sorte arbejde

Det skal ikke længere være muligt at anmelde naboen for sort arbejde på Skats hjemmeside, har skatteministeren besluttet.

I Danmark stikker man ikke hinanden, siger skatteminister Karsten Lauritzen. (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Fra i dag er det ikke længere muligt for danskere at angive hinanden for sort arbejde og anden skattesnyd gennem Skats anonyme digitale sladretjeneste.

Den mulighed har skatteminister Karsten Lauritzen (V) afskaffet, kun otte måneder efter muligheden for at anmelde anonymt på Skats hjemmeside blev indført.

Skatteministeren skrotter den digitale, anonyme sladretjeneste – som kritikere har døbt ”stikkerlinjen” - fordi han mener, den kan opfattes som en opfordring til, at danskerne anmelder hinanden for skattesnyd.

- For mig som skatteminister og Venstre-mand giver den her anonyme anmelder-tjeneste mindelser til et stikkersamfund. Anonyme anmelde-tjenester er sådan noget, man havde i det tidligere DDR før murens fald. Det hører ikke en moderne skattemyndighed til, og det skal vi ikke have i Danmark, for her stikker vi ikke hinanden, siger Karsten Lauritzen.

Minister vil styrke retssikkerheden

Han begrunder samtidig afskaffelsen med hensynet til retssikkerheden på skatteområdet.

Men hvad er der galt med at anmelde folk, hvis de har snydt i skat, og man på den måde fanger nogle skattesnydere?

- Desværre har det vist sig, at i en lang række tilfælde har dem, der er blevet anmeldt, ikke arbejdet sort eller på anden måde snydt i skat. Ofte er den anonyme anmelde-tjeneste blevet brugt som ren chikane i blandt andet nabostridigheder. Det er et meget stort indgreb i folks liv, hvis de bliver mistænkt for skatteunddragelse, og derfor vil jeg som skatteminister ikke være med til at gøre det så nemt at stikke andre. En anonym stikker-linje er ikke et retssamfund værdigt, siger Karsten Lauritzen.

Siden Karsten Lauritzen blev udnævnt som minister i juni, er han kommet med flere initiativer, der har til formål at styrke retssikkerheden. Mest opsigt vakte det, da han afskaffede Skats mulighed for at gå på kontrolbesøg i folks private haver uden en dommerkendelse.

Omtumlet tilværelse for sladretjeneste

Den digitale sladretjeneste har levet en meget omtumlet tilværelse de senere år under den tidligere regering. Den blev opfundet under SF-skatteminister Holger K. Nielsen. Men da SF trådte ud af regeringen, og Skatteministeriet blev overtaget af den Radikale Morten Østergaard, lagde han sladretjenesten i graven, inden den overhovedet var kommet op at køre.

- Jeg bryder mig ikke om, at man skal animere folk til at angive hinanden anonymt; at vi skaber et samfund, hvor vi går og skuler mistænkeligt efter andre og lurer over hækken hos folk ved enhver given lejlighed for at tjekke, om de snylter på fællesskabet og snyder i skat, sagde den radikale minister dengang.

Men sørme om tjenesten ikke blev gravet op igen, da skatteministerposten blev besat af Socialdemokraternes Benny Engelbrecht, der kaldte beslutningen »helt nødvendig« i bestræbelserne på at sikre en tidssvarende og effektiv håndtering af et fortsat betydeligt antal anmeldelser fra borgerne.

2.423 anonyme henvendelser

Siden januar i år har alle danskere kunnet klikke sig ind på Skats hjemmeside og anmelde andre borgere for eksempelvis sort arbejde. Og det har 2.423 benyttes sig af siden januar.

Udover anmeldelsessiden på Skats hjemmeside kan man anmelde sort arbejde ved at ringe til Skat, sende en mail, et brev eller møde op personligt hos Skat. I alt modtog Skat 8.116 anmeldelser i 2014, hvoraf halvdelen var anonymt. I første halvår af 2015 har der i alt været 5.450 anmeldelser. Selv hvis man medregner stigningen i såkaldt grundløse anmeldelser, ville der være udsigt til en stigning i anmeldelser af skattesnyd efter den digitale sladretjeneste på Skats hjemmeside gik i luften i januar.

Karsten Lauritzen, kan du som skatteminister godt leve med, at der måske bliver fanget færre skattesnydere som en konsekvens af, at du afskaffer den her anonyme anmelde-tjeneste?

- De ressourcer, Skat i dag bruger på den her anonyme anmelde-tjeneste, kan de så bruge på andre ting. Den svindelsag i milliardklassen, der blev afsløret forleden, illustrerer jo, at Skats fokus især skal være på at fange de store fisk og ikke på at private haver og anonyme anmelde-tjenester, siger Karsten Lauritzen.

Men den anonyme tjeneste har kastet over 2.400 anmeldelser af sig alene siden januar. Det tyder vel på, at der foregår noget sort arbejde og andet skattesnyd, som Skat får bedre mulighed for at afsløre?

- Det siger noget om, at der er nogle, der har ønsket at anmelde deres nabo, venner og bekendte, fjender i nogle tilfælde. Jeg tror, at vores skattesystem i en vis udstrækning er blevet brugt til at understøtte nabo-skærmydsler og chikane. Og når man kigger på, hvor mange sager, der ender med at blive henlagt, så siger det mig, at det ikke er den mest effektive måde at føre skattekontrol.

Siger du, at der ikke er kommet noget som helst ud af de her over 2400 anmeldelser?

- Selvfølgelig er der kommet noget ud af nogle af anmeldelserne. Man kan ikke udelukke, at anmelde-tjenesten har haft en vis effekt. Men den effekt står ikke mål med det skred, jeg synes, det er i vores samfund, at oprette anonyme stikker-tjenester. Og jeg ønsker som skatteminister ikke at understøtte et stikkersamfund.

Og så kan du som skatteminister godt leve med, at der bliver fanget lidt færre skattesnydere?

- Det kan jeg godt. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver tilfældet. Hvis man bruger ressourcerne lidt mere intelligent i Skat, så kan man fange flere og større fisk som for eksempel den organiserede udenlandske skatteunddragelse. Min strategi som skatteminister er, at vi skal gå efter de store fisk og ikke den lille mand.

Trods afskaffelsen af den digitale anmeldertjeneste vil skatteministeren stadig opretholde muligheden for, at borgerne kan anmelde skattesnyd til Skat over telefonen, via mail og brev. Og Skat er stadig forpligtet til at behandle anmeldelserne.